Skip to content

PERFORMANCE BASERET REKRUTTERING

TÆNK GØRE FREM FOR HAVE

Performancebaseret rekruttering handler om at fokusere på, hvad kandidaten skal GØRE i jobbet for at blive en succes, fremfor hvad kandidaten skal HAVE af erfaring og kompetencer for at få jobbet.

Det er ikke fordi kompetencer skal negligeres. Der findes bare ikke nogle undersøgelser der viser en sammenhæng mellem kompetencer og evnen til at performe i et specifikt job. Og hvordan vurderer man egentlig niveauet af en kompetence? Eller hvad 5 års erfaring reelt betyder?

Den traditionelle rekrutteringsstrategi er ineffektiv

Den hyppigste årsag til, at dygtige medarbejdere ikke er motiverede for et job, er uklarhed om, hvad man skal GØRE i jobbet for at blive en succes, og hvad man kan BLIVE TIL på sigt. Alligevel er de fleste rekrutteringsstrategier designet på baggrund af HAVE-baserede kompetencebeskrivelser og jobkravslister.

Hos ROOTZ har vi vendt processen på hovedet. Vi fokuserer primært på de faktorer, der reelt skaber langvarig motivation. På under 1 minut har vi i videoen herunder skitseret forskellen på den traditionelle og den performance baserede tilgang.

HVAD VI TILBYDER

Kontakt os på +45 79786611 for uddybning af processen.