Performance-baseret Rekruttering

Komplet rekruttering

Ønsker I en samarbejdspartner gennem hele rekrutteringsprocessen, så er en komplet rekruttering den rette løsning for jer.

Det kan være en stor fordel at lægge hele rekrutteringsprocessen i erfarne hænder.

Med en komplet rekruttering finder vi frem til årsagerne til kandidatens adfærd i arbejdssituationen. Det bliver således muligt at vurdere kandidatens kompetencer og handlingsmønstre, hvilket giver den optimale forudsætning for at vurdere kandidatens langsigtede performance i din virksomhed.

Rekrutteringsprocessen

Vi starter med et indledende møde, hvor vi sammen skaber en realistisk og meget konkret idealprofil af, hvem I søger. Vi afdækker strategi, kultur og teambillede, og i fællesskab definerer vi, hvilke ønsker I har til kandidatens kompetencer, viden, erfaringsniveau, holdninger, person­lighed og styrker.

Når vi er enige om opgavens indhold, underskriver vi en samarbejdsaf­tale, og så går vi i gang.

Vi udarbejder en annonce og, efter jeres godkendelse, annoncerer vi gennem de gængse portaler, og vigtigst af alt - gennem vores egne personlige og professionelle netværk. Og så er vi klar til at gå på jagt efter det rette match.

Alle indkomne ansøgninger bliver grundigt screenet, og vi inviterer de mest værdifulde profiler til 1. samtale. Under samtalen går vi i dybden med kompetencer, erfaring, personlighed, motivation og holdninger.

Gode kompetencer og erfaring er vigtigt - kandidaten skal have erfaring med de rette programmer, projekter og opgaver - men det er endnu mere afgørende, at kandidaten passer ind i det eksisterende team og i kulturen på arbejdspladsen. Derfor foretager vi en DISC-personlighedsanalyse af topkandidaterne, som afdækker kandidatens adfærd i arbejdssituationen.

DISC-analysen giver et klart billede af kandidatens evne til at performe i din virksomhed over tid og dermed også et klart billede af om kandidaten har potentialet til at blive længe hos dig.

Vi giver kandidaten en dybdegående tilbagemelding på DISC-analysen og udarbejder en fyldestgørende rapport til jer indeholdende konklusionen på DISC-analysen og vores betragtninger fra 1. samtale. Du får en grundig breefing, inden du selv møder kandidaterne ved 2. samtale sammen med os. Her kan I gå i dybden med profilen og vurdere om kemien er der. 

I beslutter, hvem I endeligt går videre med og står selv for kontraktudarbejdelsen. Vi rådgiver jer også gerne ift. den del og står til fuld rådighed som sparringspartner gennem hele rekrutteringsprocessen.

Vi sørger for at give et seriøst og fyldestgørende afslag til de kandidater, som I fravælger og følger op på jer og jeres nye medarbejder efter 3 og 6 måneders ansættelse.

Har du spørgsmål, eller vil have uddybet vores ydelser, så kontakt os på nedenstående nummer. Vi kommer gerne ud til dig og fortæller, hvordan vi kan hjælpe med at finde din næste medarbejder.

Rekrutteringskonsulent

Anne Saugstrup Andersen

+45 7879 6603 asa@mind.as
Rekrutteringskonsulent

Emil Kristensen

+45 7879 6610 emk@mind.as