Skip to content

Vi vil sætte en ny dagsorden inden for rekruttering og fastholdelse i Danmark

FOKUS PÅ DET DER FASTHOLDER I LÆNGDEN

mind er en konsulentvirksomhed, hvor vi gør op med den traditionelle måde at rekruttere og fastholde medarbejdere.

Der er desværre stadig alt for mange mennesker der går uengagerede på arbejde, ikke bliver særligt længe eller ikke skulle være startet i jobbet fra start af.

Den primære årsag er, at de fleste rekrutteringsprocesser bliver kørt med det forkerte fokus. Mange virksomheder overfokuserer på kompetencer ved jobdefineringen, i annoncen, ved screeningen og ved samtalerne. Og vælger kandidater til og fra på baggrund af kompetencebaserede CV´er og lønforventninger. FØR begge parter har fundet ud af om jobbet overhovedet er det rigtige.

De burde fra start af fokusere på hvad jobbet har af udviklingsmuligheder på den lange bane, og hvad medarbejderen konkret skal gøre de første 3, 6, 12, 24 måneder for at nå derhen. Det er hvad en person gør med sine kompetencer der skaber de rette resultater, og det er netop hvad en medarbejder skal gøre for at blive en succes, de dygtige kandidater er allermest nysgerrige på.

Udviklingsmuligheder, forventninger til resultater og konkret synlighed om hvad der skal gøres for at nå i mål, er direkte årsag til langvarig motivation. Det er ikke noget løn eller et umiddelbart CV-match kan kompensere for.

Det er altid det udgangspunkt vi tager i mind.

VORES VÆRDIER

PASSION

Vi søger at smitte andre omkring os med vores entusiasme og energi om det vi brænder for. Vi står på mål for vores overbevisninger og er meget dedikerede til det vi laver.

PERFORMANCE

Vi stiller krav til os selv og vores omgivelser om at levere på et højt niveau. Vi udfordrer konstant status quo med det mål at blive bedre til det vi laver og for at løfte barren for gårsdagens resultater.

PROFESSIONALISME

Vi går aldrig på kompromis med vores løsninger. Opgaven er i fokus.

DET GODE MENNESKE

Vi tror på, at man altid skal kigge efter det bedste i andre mennesker. Vi er ærlige. Vi giver tillid og er tillidsvækkende.

OM PERSONDATA - GDPR

I Mind Group A/S er vi compliant med de nye GDPR regler.

Mind Group A/S anvender kun indtastede data til rekrutteringsformål og alle personlige oplysninger bliver behandlet fortroligt.

Vi overholder gældende dansk og EU-lovgivning på området om beskyttelse af personlige data. Hos Mind Group A/S bruger vi ikke flere data, end dem, vi har brug for til det konkrete formål.

Kandidatdata opbevares i vores rekrutteringssystem i op til 12 måneder efter indtastning afhængig af hvilken stilling, man som kandidat søger. Herefter slettes de automatisk medmindre kandidaten aktivt vælger at forny de afgivne data med yderligere 6 måneder. Kandidaten informeres herom via e-mail ved udgangen af perioden.

Har man været kandidat i forløb til en stilling hos Mind Group A/S slettes alle persondata ved afslutning af stillingsbesættelsen, dog senest 12 måneder efter kandidatens upload af ansøgningsmateriale.

Mind Group A/S indhenter jvf. EU persondataforordningen af 25. Maj 2018 skriftligt samtykke fra kandidater, hvorfra der skal indhentes eller deles information med tredje part.

Kandidaten har til enhver tid ret til at få indsigt i, hvilke data vi har registreret om kandidaten, ligesom kandidaten til enhver tid kan bede om, at data vi har registreret slettes eller transporteres til tredjepart efter ønske.

Hos Mind Group A/S er vi som mange andre underlagt de bestemmelser som lovgivningen til enhver tid har fastlagt for behandling af persondata.

For at kunne behandle dig som kandidat til et muligt job har vi derfor behov for dit samtykke til at kunne behandle informationer og materialer du giver os.

Vi indhenter kun det materiale der er absolut relevant og nødvendigt for vores behandling af dig som kandidat.

Samtykke er en standard vi anvender overfor alle og som afgives frivilligt.

Samtykkeerklæringen er digital og anviser, hvem der er databehandler hos Mind Group A/S.

Du vil møde samtykket når du efter 25. Maj 2018 uploader dine data via vores rekrutteringsystem eller i mødet med en stillingsbesættende konsulent.

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.

Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du her på mind.as

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.