Tilbage

Kandidat

PROFILREKRUTTERING

Uddannelse

Bygningsingeniør

Nuværende fagområde

Konstruktionsingeniør

Profil
 • 6 års arbejdserfaring
 • Hovedstaden

Speciale
 • Bærende konstruktioner
 • Konstruktioner
 • Detailprojektering
 • Projektering
 • Projektledelse
 • Renovering
 • Rådgivning
 • Projektstyring
Superbruger
IT-kompetencer
 • MathCAD
 • Revit Structure
 • Autodesk Robot
 • Robot
 • AutoCAD
 • SketchUp
 • StruSoft Dimension

Profilen er uddannet diplomingeniør i bygningsdesign. Profilen har 1.5 års erfaring fra entreprenør og + 5 års erfaring fra én rådgivende ingeniør.

 

Efter endt uddannelse blev vedkommende ansat hos en kombineret rådgiver og entreprenør. Her var profilen tilknyttet forskellige projekter og fungerede som byggeleder med styring af fagentrepriser. Sekundært sad profilen med projektering og beregning. Byggeledelsen har givet vedkommende en stor forståelse for bygbarheden og det udførende led.  

 

Profilen sidder i dag ved en rådgiver, hvor vedkommende startede i rollen som klassisk konstruktionsingeniør, men er efterfølgende blevet ansvarlig for projekterne samt mentor for yngre ingeniører. Ud over dette er profilen typisk involveret i 5-8 små og mellemstore projekter af gangen. Projekterne er primært renoveringsopgaver, som kan være små sager ved private til om- og tilbygninger på skoler, kirker, plejecentre etc.  Profilen har arbejdet lige meget i stål og beton samt sekundært i træ og murværk. 

 

På projekterne er profilen ansvarlig for det konstruktionsmæssige, herunder projektering og dimensionering, og på nogle projekter fungerer profilen også som tværfaglig koordinator (projektleder). Rollen som projektleder og de mange sideløbende projekter har gjort, at vedkommende arbejder meget selvstændigt og er god til at bevare overblikket. Profilen bruger omkring halvdelen af sin tid på projektering og den resterende halvdel på møder med kunder, fagtilsyn og byggemøder. 

 

 

Resultater skabt     

 

 • Profilen var tilknyttet et projekt på en arkitekttegnet villa. Det var en af de første projekter, hvor profilen selvstændigt stod for koordineringen og fagtilsynet. På projektet løste profilen en række konstruktionsmæssige udfordringer. Derudover brugte profilen sin erfaring fra begge sider af bordet til at få arkitekten og entreprenøren til at ”mødes” på halvvejen. Det medførte, at projektet blev en succes, selvom der kom en del ændringer undervejs.  

 

 • På en totalentreprise havde profilen ansvaret for konstruktionsdelen. Det var et komplekst projekt, hvor opbygningen af de bærende elementer ikke var fastlagt. Profilen gik ind og lavede plantegninger og skitser for bygningen, som skabte synlighed omkring, hvordan opbygningen kunne lykkes – en løsning som viste sig at være den helt rette.   

 

Motivation fremadrettet:

 

Profilen vil gerne sidde med projektering og udvikle sig som fagingeniør for at komme tættere på de bærende konstruktioner. For at støtte op om den udvikling har profilen et ønske om at arbejde med projekter med en vis kompleksitet og gerne projekter fra 10 mio. kroner og op efter. Projekterne kunne være både renovering og nybyg eller en kombination af de to.

 

På den længere bane vil vedkommende også gerne arbejde hen imod en projektlederrolle. Det kunne være som fagprojektleder eller tværfaglig projektleder, men lige nu ligger fokus på at få endnu mere dybde i rollen som konstruktionsingeniør.  


Send forespørgsel

FASTANSÆTTELSE

 

Mobilitet

0 - 50 kmMERE INFORMATION

 

For yderligere information kontakt
Thomas Middelhede Randrup
Rekrutteringskonsulent
Telefon +45 7879 6604
tmr@mindgroup.dk