Tilbage

Kandidat

PROFILREKRUTTERING

Uddannelse

Bygningsingeniør

Nuværende fagområde

Byggeleder

Profil
  • 4 års arbejdserfaring
  • Sjælland

Speciale
  • Byggeledelse
  • Byggepladstilsyn
  • Styring
  • Nybyggeri
  • Økonomistyring
Superbruger
IT-kompetencer
  • Dalux
  • Capture One
  • MS-Office

Stærk og løsningsorienteret entrepriseleder

Det var med stor interesse for byggeri, at kandidaten i 2010 påbegyndte uddannelsen til bygningsingeniør, som vedkommende færdiggjorde i 2014. Under et praktikforløb hos en entreprenør fandt kandidaten ud af, at vedkommende passede bedre ind i en skurvogn end på et storrumskontor, og det blev begyndelsen til en karriere som entrepriseleder.

Siden endt uddannelse har kandidaten været ansat hos en af landets store entreprenører og har opnået erfaring med en række forskellige større nybyg-projekter. Herunder hotelbyggeri, metrostationer, bolig- og erhvervsbyggeri. Kandidatens primære erfaring ligger i udførselsfasen, men vedkommende er også erfaren med afleveringsforretningen.

Kandidaten har i sine karriere opnået erfaring med en bred pallette af forskellige entrepriseformer, hvor vedkommende både har ansvar for styring og økonomien af de enkelte fag. I forlængelse af arbejdsopgaverne er kandidaten vant i dialogen med både håndværkere, bygherrer, projektudviklere, arkitekter, arbejdsmiljøkoordinatorer med flere. 

 

Af særlige resultater, som kandidaten har opnået i sin karriere, kan nævnes følgende:

Helt generelt besidder kandidaten nogle stærke evner i forhold til at kommunikere med andre mennesker, hvilket vedkommende ser som et vigtigt parameter i sin funktion.

På en konkret sag var dialogen med en af fagentreprenørerne gået i vasken. Arbejderne havde forladt pladsen, og udgangspunktet for at få entreprisen i hus var dårlig. Det blev kandidatens opgave at tage over på dialogen med den konkrete entreprenør, og mod alle odds - med en optimistisk, dialogbaseret tilgang og et smil på læben - lykkedes det kandidaten at få entreprenøren i tale og tilmed underskrevet kontrakten. Kandidaten oplever ofte at kunne fungere som mægler, hvis der opstår en konflikt i processen, fordi kandidaten formår at lytte og møde folk med forståelse, så de kan få skabt en fælles retning for det videre samarbejde.

 

Motivation og ønsker til fremtidig karriere:

Kandidaten er glad for de opgaver og det ansvar, der følger med entrepriselederfunktionen, og særligt trives kandidaten i jargonen med håndværkerne. En rolle som byggeleder eller entrepriseleder er derfor fortsat at foretrække. Det væsentlige er, at kandidaten får ansvar for koordinering og fremdrift i byggeriet, da det er en stor motivationsfaktor for vedkommende. I den forlængelse kunne en videreuddannelse i procesledelse også være relevant. Typen af projekter og størrelsesordenen er mere underordnet, men kandidaten ser fremadrettet sig selv i en økonomisk, stabil entreprenørvirksomhed.


Send forespørgsel

FASTANSÆTTELSE

 

Mobilitet

0 - 50 kmMERE INFORMATION

 

For yderligere information kontakt
Stine Dahl Nielsen
Rekrutteringskonsulent
Telefon +45 7879 6612
sdn@mindgroup.dk