Tilbage

Kandidat

PROFILREKRUTTERING

Uddannelse

Teknisk designer

Nuværende fagområde

Teknisk designer

Profil
 • 11 års arbejdserfaring
 • Midtjylland

Speciale
 • Tegning
 • Projektering
 • 3D-modellering
 • Bærende konstruktioner
 • Elinstallationer
Superbruger
IT-kompetencer
 • Revit
 • AutoCAD
 • MagiCAD
 • MS-Office

Teknisk Designer med spidskompetencer i el og konstruktioner

Med en praktisk baggrund som elektriker påbegyndte denne kandidat en videreuddannelse til Teknisk Designer, som vedkommende færdiggjorde i 2007. Siden da har kandidaten dygtiggjort sig og opnået solid erfaring med tegnearbejdet - først i AutoCAD og sidenhen i form af 3D-modellering i Revit. 

Igennem sin karriere har kandidaten udelukkende været ansat i ingeniørvirksomheder. Kandidatens stærkeste kompetencer er tegning af el og konstruktioner. Vedkommende har også erfaring med VVS og ventilation, men det er ikke vedkommendes spidskompetence. 

Projekterne spænder bredt inden for både renovering og nybyggeri – fra villaer, rækkehuse og tilbygninger til store boligblokke, erhverv, kontorer, industri, lagerbygninger, sygehuse og skoler. På nogle af sagerne tager kandidaten selv del i opmålingerne på pladsen og laver stikprøver for derefter at vende tilbage til tegnestuen for at tegne projektet op. Senest har kandidaten haft en assisterende projektlederfunktion på et projekt, hvor kandidaten har haft en del af bygherrekontakten og taget del i byggeledelsen og koordineringen med håndværkerne.

 

 

I sin karriere har kandidaten blandt andet skabt følgende resultater:

På et stort undervisningsbyggeri, der var opdelt i flere sektioner, fik kandidaten til opgave at tegne el ind. På grund af sagens størrelse, var projektet rent elmæssigt opdelt i flere kategorier som eksempelvis svag strøm, stærk strøm, alarmer, edb med videre. Med en stærk forståelse for el-installationer og tæt sparring med en el-ingeniør resulterede processen i, at kandidaten ved projektets udgang havde tegnet stort set al el ind i hele byggeriet og samlet de forskellige sektioner i ét helt og meget vellykket materiale.

I et af sine ansættelsesforhold udarbejdede kandidaten en CAD-manual med en række standarder og retningslinjer til opstart af projekterne, hvilket hjalp til at skabe overskuelighed og ensartethed i forhold til opstarten af nye projekter.

 

 

Motivation:

Kandidaten motiveres fortsat af sin rolle som teknisk designer, og vedkommende ønsker at udvikle sine digitale kompetencer og viden yderligere som en hjælp til at projektere smartere.

Som nævnt er det el og konstruktioner, der er kandidatens forcer, og det er da også de to elementer, der fortsat har kandidatens primære interesse. Kandidaten ser fortsat sig selv hos en rådgivende ingeniør, hvor der er struktur på projekteringsfasen, og hvor der hersker en strømlinet og ensartet tilgang til projekterne.

Potentielt kunne det også være en karrieremulighed for kandidaten at starte op i en virksomhed, der ønsker hjælp til at udvikle en række projekteringsstandarder med henblik på at effektivisere projekteringsfasen, så alle medarbejdere fremadrettet projekterer ud fra samme vilkår.

 

 


Send forespørgsel

FASTANSÆTTELSE

 

Mobilitet

0 - 75 kmMERE INFORMATION

 

For yderligere information kontakt
Stine Dahl Nielsen
Rekrutteringskonsulent
Telefon +45 7879 6612
sdn@mindgroup.dk