Tilbage

Kandidatliste

Profilrekruttering - dygtige kandidater til fastansættelse

I mind udvælger vi dygtige kandidater, som sidder i et godt job i dag, men som er klar på at rykke for den helt rigtige karrieremulighed. Den hjælper vi kandidaterne med at finde. Det gør vi ved at indgå et dybt samarbejde med dem, hvor vi afdækker deres motivation og resultater for at sikre kvaliteten. Vi kalder det profilrekruttering.

 

Find nogle af de kandidater, som vi samarbejder med ved at vælge "Fastansættelse" i nedenstående. Vi samarbejder også med kandidater, som ikke ønsker at komme på kandidatlisten af hensyn til fortroligheden, så kontakt os for det fulde overblik over kandidater, som vi samarbejder med.

Rent a Brain - dygtige konsulenter til indleje

Udover kandidater til fastansættelse har vi etableret samarbejde med nogle af de dygtigste konsulenter, som vi har afdækket grundigt og indhentet referencer på. De konsulenter kan man leje ind gennem os til kortere eller længere projektansættelser. Konsulenterne arbejder typisk som freelancere. Find konsulenterne under "Indlejning". Vi hjælper også med at finde vikarer, hvor vi via vores netværk finder en ledig og dygtig teknisk profil, såfremt der ikke er en freelancer ledig, der matcher jeres behov.

Vælg profiler fra byggebranchen eller industrien


Branche
Ansættelsestype
Uddannelse
Nuværende fagområde
Min. erfaring
Region
PROFILREKRUTTERING

Uddannelse

Civilingeniør

Nuværende fagområde

Fagleder

Profil
 • 22 års arbejdserfaring
 • Hovedstaden

Speciale
 • Fagledelse
 • Projektledelse
Superbruger
IT-kompetencer

Faglig stærk og erfaren baneprofil med baggrund fra bygherrer og rådgivende ingeniører

 

BAGGRUND OG ERFARING:

Profilen er uddannet diplomingeniør og civilingeniør og har mere end 20 års erfaring inden for baneområdet med speciale i sporprojektering og baneteknik. Profilen har i sin karriere udviklet kompetencer på bygherre- og rådgiver-siden. Af faglige områder kan nævnes sporgeometri, detailprojektering, sporets overbygninger, sporkomponenter, granskning af spor og bane projekter, udvikling, fagtilsyn af spor. Profilen har erfaring som specialist, fagleder, leder, projekteringsleder, fag-assessor og udviklingsprojektleder.

 

RESULTATER I KARRIEREN:

Profilen har som projekteringsleder på bygherresiden været involveret i yderst komplicerede projekter på banesiden, hvor der løbende dukkede flere udfordringer op på sporsiden. Profilen havde et tæt samarbejde med entreprenører og rådgivere og med stor succes. Profilens involvering på projekterne betød, at han opnåede nogle af de bedste resultater i organisationen ift. tid og kvalitet. Resultater som han fik stor ros og anerkendelse for og siden hen også har været årsagen til, at han har fået anbefalinger og er blevet headhuntet flere gange.

 

MOTIVATION FREMADRETTET:

Profilen ønsker en karrieremulighed i rådgiver-branchen, på bygherresiden eller hos en entreprenør. Profilen er fleksibel ift. jobindhold inden for jernbanefaglighed. Jobbet kunne være som specialist, fagleder, projekteringsleder, projektleder, fag-assessor eller teamleder. Profilen er fleksibel ift. geografi og arbejdstider, hvorfor rejseaktivitet og weekend-arbejde ikke er et problem.  


Send forespørgsel

FASTANSÆTTELSE

 

Mobilitet

0 - 75 kmMERE INFORMATION

 

For yderligere information kontakt
Jonas Fusager
Rekrutteringskonsulent
Telefon +45 7879 6609
jof@mindgroup.dk

PROFILREKRUTTERING

Uddannelse

Bygningsingeniør

Nuværende fagområde

Afdelingsleder

Profil
 • 12 års arbejdserfaring
 • Hovedstaden

Speciale
 • Ledelse
 • Projektledelse
 • Projektstyring
 • VVS installationer
 • Bygherrerådgivning
 • Salg
Superbruger
IT-kompetencer

Menneskeorienteret afdelingsleder med projektleder og bygherrerådgiver-erfaring

 

BAGGRUND OG ERFARING:

 

Profilen er uddannet bygningsingeniør og har godt 12 års erfaring, hvor de 10 er fra rådgivende ingeniører og to fra et ejendomsselskab.  

Profilen startede sin karriere som fagingeniør inden for vvs, ventilation, energi og indeklima og udviklede sig herefter relativt tidligt i karrieren som projektleder og bygherrerådgiver. Senest har profilen siddet i en rolle som afdelingsleder i en VVS-afdeling for 15 medarbejdere, hvor vedkommende samtidig har varetaget projektleder-funktionen på enkelte større projekter. Derudover har profilen også varetaget salgsmæssige opgaver, hvor profilen har været med til at udarbejde tilbud og salgsmateriale samt varetaget opsøgende salgsindsatser.

Som person er profilen udadvendt, reflekteret, menneskeorienteret og omstillingsparat.

 

RESULTATER I KARRIEREN:

Som leder får profilen store roser for sin mandskabspleje og for sin menneskeorienterede tilgang til sine medarbejdere. Profilen er blandt andet blevet anerkendt for at: overskueliggøre og simplificere opgavers og projekters omfang, sikre ro og tryghed i opgaverne, inddrage og involvere sine medarbejdere i udviklingsmæssige opgaver, vækste afdelingen fra 12 – 16 medarbejdere. Profilen er af sine medarbejdere blevet beskrevet som tillidsfuld, mulighedsorienteret, ordentlig, lyttende og motiverende.

Med udgangspunkt i profilens proaktive indsatser, effektivitet og struktur på projekterne, har vedkommende formået at fakturere for dobbelt så meget som forventet. Dette bidrager til, at profilen har opnået stor ros og tillid fra sin leder, som er yderst tryg ved kandidaten og det ansvar, der er pålagt ham. Han har gang på gang bevist sit store overblik og sine evner til at skabe yderst tilfredsstillende resultater.

Profilen har tidligere arbejdet med opstart af store sundhedsfaglige projekter. I denne forbindelse var han med til at udvikle et koncept, som blev et generelt redskab, der kunne anvendes i de forskellige projektopstartsfaser, og som i høj grad sikrede tidsoptimering af processerne. Med sine meget strukturerede egenskaber var det helt naturligt for ledelsen, at kandidaten fik en central rolle i udvikling af konceptet, der udviste flotte økonomiske resultater. Endvidere skabte det en meget stabil afdeling, der havde ry for at levere høj kvalitet på projekterne.

 

MOTIVATION FREMADRETTET:

Kandidaten stortrives når han får tildelt en stor grad af ansvar for projekter og/eller en afdeling. Fremadrettet ser han sig selv i en funktion som afdelingsleder og bygherrerådgiver – gerne kombineret med en salgsrolle. Muligheden kan være hos rådgivende ingeniør, entreprenør der har ingeniør-afdeling in house eller en bygherre/developer.

Profilen er bosiddende i Holbæk


Send forespørgsel

FASTANSÆTTELSE

 

Mobilitet

0 - 50 kmMERE INFORMATION

 

For yderligere information kontakt
Jonas Fusager
Rekrutteringskonsulent
Telefon +45 7879 6609
jof@mindgroup.dk

PROFILREKRUTTERING

Uddannelse

Bygningskonstruktør

Nuværende fagområde

Bygningskonstruktør

Profil
 • 3 års arbejdserfaring
 • Midtjylland

Speciale
 • 3D-modellering
 • Bærende konstruktioner
 • BIM
 • IKT
 • Modellering
 • Tegning
 • Tilsyn
 • Byggeledelse
Superbruger
IT-kompetencer
 • Revit
 • MS-Office

Ansvarsfuld og dedikeret Revit-modellerer inden for konstruktioner

 

Baggrund:

Profilen er uddannet bygningskonstruktør og har en baggrund som håndværker.

Profilen har erfaring fra arkitekt og rådgivende ingeniør. Profilen har erfaring med modellering/tegning i Revit under konstruktionsområdet. Profilen er i stand til at føre projekter fra skitse til færdigt hovedprojekt. Derudover har profilen erfaring med IKT, BIM og tilsyn/byggeledelse.

Af projekter som profilen har arbejdet med, kan nævnes: boliger, kultur, erhverv.

 

Personlighed:

Imødekommende, engageret, arbejdsom, ansvarlig og tillidsfuld.

 

Karrieredrømme:

Profilen vil gerne fortsætte sin udvikling hos en rådgivende ingeniør, arkitekt eller entreprenør. Karrieremuligheden skal indeholde en kombination af tegning/modellering i Revit samt byggeledelse/tilsyn. På den længere bane må den udførende rolle gerne fylde mere end den projekterende.

 

Kandidaten er bosiddende i midtjylland.


Send forespørgsel

FASTANSÆTTELSE

 

Mobilitet

0 - 50 kmMERE INFORMATION

 

For yderligere information kontakt
Jonas Fusager
Rekrutteringskonsulent
Telefon +45 7879 6609
jof@mindgroup.dk

PROFILREKRUTTERING

Uddannelse

Bygningskonstruktør

Nuværende fagområde

Bygningskonstruktør

Profil
 • 13 års arbejdserfaring
 • Hovedstaden

Speciale
 • 3D-modellering
 • IKT
 • IKT-ledelse
 • Detailprojektering
 • BIM
 • Projektering
 • Tilsyn
Superbruger
 • Revit
 • NavisWorks
 • Sigma
 • MS-Office
IT-kompetencer
 • AutoCAD
 • Dynamo
 • Solibri

Erfaringstung projekterende bygningskonstruktør

Kandidaten har en yderst solid projekteringserfaring og er en særdeles stærk BIM og IKT-profil. Kandidaten er uddannet bygningskonstruktør i 2006, og siden da har han 10+ års erfaring fra arkitektbranchen og 3 års erfaring fra en rådgivende ingeniør.

Kandidaten har erfaring med en god blanding af forskellige projekter fra boliger til erhvervsbyggeri, men i de seneste år har fokus primært været på større, komplicerede projekter inden for hospitalssektoren og pharma produktion, biotek og laboratorier. Som BIM Koordinator og IKT-specialist har kandidatens rolle og ansvar på de forskellige projekter primært knyttet sig til projektering og IKT-ansvar samt support af BIM til kolleger, der har brug for hjælp og sparring på området. Kandidaten har desuden erfaring med fagtilsyn.

 

Af særlige resultater kan blandt andre nævnes:

På et særligt stort og komplekst projekt sad kandidaten i en rolle som BIM Koordinator med ansvar for projektering, bygningsøkonomi og fagtilsyn. Kandidaten var primusmotor på projekteringen af projektet. Herunder udførte kandidaten en gennemgående kollisionskontrol, som viste sig at sparre bygherren for et millionbeløb.  

Kandidaten er desuden kendt for at have det kølige overblik i projekteringsfasen, hvor man skal sikre sammenhængen mellem tilbudslisterne, beskrivelserne og 3D-modellen for at skabe entydighed i projektet med henblik på at undgå ekstraregninger fra entreprenøren.

 

Motivation:

Kandidaten ønsker fortsat at beskæftige sig med BIM og IKT. Vedkommende forestiller sig, at en ny mulighed kunne være at fortsætte i projekteringssporet, men med kandidatens tunge projekteringserfaring vil vedkommende gerne have noget medbestemmelse og indflydelse omkring BIM og IKT sideløbende med projekteringen.

En anden mulighed kunne også være at gå endnu længere ud af BIM og IKT-sporet og specialisere sig yderligere ind i de digitale kompetencer for at kunne fungere i en supporterende funktion og eksempelvis også undervise inden for BIM og IKT. Virksomhedens størrelse er underordnet.

 

Kandidaten er bosat i København


Send forespørgsel

FASTANSÆTTELSE

 

Mobilitet

0 – 25 kmMERE INFORMATION

 

For yderligere information kontakt
Stine Dahl Nielsen
Rekrutteringskonsulent
Telefon +45 7879 6612
sdn@mindgroup.dk

PROFILREKRUTTERING

Uddannelse

Diplomingeniør

Nuværende fagområde

Anlægsingeniør

Profil
 • 17 års arbejdserfaring
 • Hovedstaden

Speciale
 • Fagtilsyn
 • Byggeledelse
 • Projektledelse
 • Anlæg
 • Konstruktion (Større Anlæg)
 • Konstruktioner
Superbruger
IT-kompetencer

Erfaren anlægsingeniør med praktisk erfaring

Kandidaten har altid interesseret sig for byggeri, og det lå naturligt for vedkommende at uddanne sig til diplomingeniør i konstruktioner i 2002, og har efterfølgende suppleret sin faglighed med en række kurser blandt andet to projektlederuddannelser.

 

Efter endt uddannelse har kandidaten arbejdet i rådgiverbranchen, hos nogle af Danmark’s største rådgivere.

 

I begyndelsen af sin karriere var profilen tilknyttet en række forskellige projekter inden for bolig, institutioner, renoveringer samt anlægsprojekter.

 

Siden 2006 har profilen dog specialiseret sig i anlægsprojekter, som blandt andet har været lufthavne, jernbaner broer, veje etc. Projekterne har typisk været mellemstore anlægskonstruktioner for offentlige bygherrer.  

 

På projekterne fungerer kandidaten som bindeled mellem projekteringen og udførelsen, og med sin praktiske og konstruktive tilgang til problemstillinger får kandidaten løst tingene. Kandidaten har for det meste en udførende rolle, hvor profilen varetager byggeledelse/projektledelse samt står for koordinering og fagtilsyn på projekterne. På projekterne har profilen blandt andet stået for den løbende styring og administration af entreprisekontakter samt afholdelse af byggemøder, kravbehandling, afleveringsforretninger, økonomi og mængdestyring etc.

 

På flere større anlægsprojekter, er kandidaten, af bygherre flere gange blevet trukket ind som ressourceperson til at bidrage med sin store tekniske viden.

 

Motivation

Kandidaten vil gerne udvikle sig ind yderligere ind i en rolle som projektleder. Kandidaten kan se at denne udvikling, kunne komme ved varetagelse af projekter med en anlægssum på omkring 25 mio. kr., og at man herfra kunne bygge på i størrelse og kompleksitet. På den længere bane vil kandidaten potentielt også gerne udvikle sig ind i fagchef/fagleder rolle.

 

Kandidaten motiveres af, at være med til at drive de gode projekter med rette tid, økonomi og kvalitet samt optimere processerne. Vedkommende vil gerne fortsætte inden for anlæg / konstruktioner, men er også åben over for en anden vinkel på projekterne.


Send forespørgsel

FASTANSÆTTELSE

 

Mobilitet

0 - 50 kmMERE INFORMATION

 

For yderligere information kontakt
Thomas Middelhede Randrup
Rekrutteringskonsulent
Telefon +45 7879 6604
tmr@mindgroup.dk

PROFILREKRUTTERING

Uddannelse

Projektleder

Nuværende fagområde

Byggeleder

Profil
 • 5 års arbejdserfaring
 • Hovedstaden

Speciale
 • Anlægslogistik
 • Byggeledelse
 • Byggepladstilsyn
 • Projektering
 • Projektgennemførelse
 • Projektledelse
Superbruger
IT-kompetencer

Ambitiøs og løsningsorienteret byggeleder

 

Kandidaten er uddannet energiteknolog og har senest færdiggjort en bachelor (Product Development and Integrative Technology) i 2015 med et specifikt fokus på projektledelse. Efter endt uddannelse har kandidaten arbejdet som byggeleder, hvor vedkommende har varetaget forskelligartede projekter. Kandidaten har det seneste 1,5 år været ansat som byggeleder hos en mellemstor entreprenør.

 

Pt. varetager kandidaten, som byggeleder, en større byggesag (+160 lejligheder – 14.000 kvm.), hvor vedkommende bl.a. har ansvaret for den daglige proces på byggepladsen, tilsyn og mangelgennemgang.

 

Kandidaten startede selv projektet op og tog medansvar for, at projekteringen blev gjort færdigt og at projektet blev sat i jorden. I denne fase havde kandidaten de praktiske øjne på projektet og udfordrede rådgiverne, således at projektet blev bygbart. Det var ligeledes kandidaten som planlagde projektet og stod for udarbejdelsen af tidsplaner osv. Kandidaten har derfor været med i projektet fra de helt indledende stadier og har deltaget i projekteringsmøder. Granskning, kontrahering og udarbejdelse af kontrakter har ligeledes være en del af hans arbejde i den nuværende byggesag.

 

Kandidaten har erfaring med alle fagentrepriser. Han har gennemgående arbejdet med boligbyggeri og har tidligere været med til at opføre eksklusive boliger af høj kvalitet. Kandidaten har derfor solid erfaring med boligbyggeri (nybyg).

 

Kandidaten beskriver sig selv som seriøs, detaljeorienteret og med en dialogbaseret tilgang til rollen som byggeleder. Gennem en professionel dialog sikrer vedkommende, at alle arbejder mod samme mål – og sikrer en god proces og et godt miljø på byggepladsen. 

 

Motivation og ønsker til fremtidig karriere:

 

Kandidaten drømmer om at videreudvikle og dygtiggøre sig yderligere inden for sit fag. Der kan være forskellige udviklingsmuligheder, som er interessante for kandidaten. Drømmejobbet kan være en rolle som projektleder på mindre projekter, hvor kandidaten har en projektchef/direktør som sparringspartner. Det kan også være som projekteringsleder, hvor kandidaten er involveret i projekteringsledelsen og desuden gransker projekter, sikrer bygbarheden og laver den tværfaglige koordinering. Endeligt vil en rolle som byggeleder på specielle byggerier (f.eks. byggerier i højden, eksklusive eller bæredygtige byggerier) være interessant for kandidaten. 

 

Geografi: Kandidaten er bosat i København.


Send forespørgsel

FASTANSÆTTELSE

 

Mobilitet

0 – 25 kmMERE INFORMATION

 

For yderligere information kontakt
Caroline Søgaard Møller
Rekrutteringskonsulent
Telefon +45 7879 6614
csm@mindgroup.dk

PROFILREKRUTTERING

Uddannelse

Konstruktionsingeniør

Nuværende fagområde

Konstruktionsingeniør

Profil
 • 14 års arbejdserfaring
 • Midtjylland

Speciale
 • Projektering
 • Bærende konstruktioner
 • Dimensionering
 • Projektledelse
 • Fagtilsyn
Superbruger
IT-kompetencer
 • StruSoft Dimension
 • AutoCAD
 • Revit
 • MathCAD

Ydmyg og kvalitetsbevidst konstruktionsingeniør med bred erfaring fra byggebranchen

 

Baggrund:

Profilen er uddannet håndværker og senere uddannet konstruktionsingeniør.

Profilen har godt 8 års erfaring fra rådgivende ingeniør-virksomheder og 6 år fra producent (beton og stål) og entreprenør og har således set branchen fra flere sider af bordet.

Profilen har erfaring som fagingeniør med projektering og dimensionering af bærende konstruktioner, projektledelse på mindre opgaver, kundekontakt, tilbud og salg af stålkonstruktioner, udvikling og implementering af værktøjer, projektopfølgning og fagtilsyn.

Projekttyper som profilen har erfaring med varierer fra kontor/erhverv, undervisning, bolig, sundhedshuse, herunder både inden for renovering og nybyg.

Af IT-kompetencer kan eksempelvis nævnes: Strusoft, AutoCad, Revit og MathCad.  

 

Resultater:

Profilen har i sin karriere fået ros og anerkendelse for sin loyalitet og sin tilgang i projekterne samt for sit samarbejde med kolleger og samarbejdspartnere. Konkret har profilen været med til at udvikle diverse optimerings- og proces-værktøjer hos flere af de rådgivere, han har været ansat hos.

 

Karrieredrømme:

Profilen vil gerne fortsætte sin udvikling hos en rådgivende ingeniør. Karrieremuligheder der indeholder rådgivning og projektering (som må fylde et sted mellem 30-100 %) evt. kombineret med begyndende fagledelse/projektledelse, har interesse. Profilen har et ønske om variation i projekterne både ift. projekttype og volumen på opgaverne. 

Derudover er det et stort ønske at profilen, i en ny funktion, har mulighed for at sparre og spille bold med andre kompetente konstruktionsingeniører.

 

Kandidaten er bosiddende i Aarhus-omegn.


Send forespørgsel

FASTANSÆTTELSE

 

Mobilitet

0 – 25 kmMERE INFORMATION

 

For yderligere information kontakt
Jonas Fusager
Rekrutteringskonsulent
Telefon +45 7879 6609
jof@mindgroup.dk

PROFILREKRUTTERING

Uddannelse

Bygningskonstruktør

Nuværende fagområde

Projektleder

Profil
 • 10 års arbejdserfaring
 • Hovedstaden

Speciale
Superbruger
IT-kompetencer

Udviklingsorienteret projektleder med stærke kommunikative kompetencer

 

Kandidaten er uddannet bygningskonstruktør i 2008 og har efterfølgende suppleret sin uddannelse med en byggeøkonom og en Master uddannelse. Kandidaten har siddet på alle sider af bordet; hos entreprenør, bygherre ingeniør og arkitekt, hvoraf sidstnævnte er vedkommendes nuværende ansættelsessted.

Kandidaten har de sidste 10 år primært fungeret som projekt- og projekteringsleder (og nogle år som bygherre), hvor vedkommende har haft det overordnede ansvar for tid, økonomi og kvalitet på projekterne. Derudover har kandidaten haft opgaver inden for byggeledelse og fagtilsyn og har varetaget kommunikationen med kunder og underleverandører samt koordineret opgaver og tidsfrister fra de indledende faser og op til udførelsesfasen.

Kandidaten har sin spidskompetence inden for renoveringsprojekter - herunder boliger, stationer, idrætshaller osv. Typisk ligger entreprisesummen fra et par hundrede tusinde kroner op til +70 millioner kroner.

 

Af særlige resultater, som kandidaten har opnået i sin karriere, kan der nævnes følgende:

 

Profilen var tilknyttet et projekt, hvor vedkommende agerede byggeleder og havde fagtilsyn på projektet. Projektet var ikke udbudt korrekt, hvorfor der allerede fra dag ét var store udfordringer med tiden og økonomien. Derudover tilkom en række udefrakommende udfordringer, der yderligere bevirkede, at det blev en kompleks sag, men kandidaten formåede at skabe struktur og styring på processen, gennem sine gode kommunikative evner, som derfor endte med et gennemført projekt og et godt resultat og en god relation til bygherren. Det blev en lærerig proces, hvor kandidaten i høj grad udviklede sin faglighed og fik en stærk relation til bygherren, som på baggrund af samarbejdet nu er blevet en tilbagevendende kunde.  

 

Motivation og ønsker til fremtidig karriere:

 

Kandidaten er særligt motiveret ved, at have det overordnede ansvar på projekterne, og at koordinere, motivere og ressourcestyre medarbejdere, interessenter og kunder, på en sådan måde, at der bliver bygget rigtig gode projekter.

 

Et nyt job kunne eksempelvis være som projektleder hos en rådgiver, en bygherre eller hos en totalentreprenør, som eksempelvis har projekteringsfasen in house.

Kandidaten stortrives i en rolle, hvor han har den direkte kontakt og koordinering med bygherre, ingeniør og arkitekt. Ser vi længere ud i fremtiden, drømmer kandidaten om mere ansvar   i en ledende rolle som eksempelvis afdelings-, udviklings- eller projektchef, fordi vedkommendes motivation går i retningen af et mere overordnet ansvar for såvel projekterne som de involverede parter.

Kandidaten er bosat i København


Send forespørgsel

FASTANSÆTTELSE

 

Mobilitet

100 – 125 kmMERE INFORMATION

 

For yderligere information kontakt
Caroline Søgaard Møller
Rekrutteringskonsulent
Telefon +45 7879 6614
csm@mindgroup.dk

PROFILREKRUTTERING

Uddannelse

Bygningskonstruktør

Nuværende fagområde

VVS-ingeniør

Profil
 • 5 års arbejdserfaring
 • Sjælland

Speciale
 • Projektledelse
 • Projektering
 • Projektgennemførelse
 • VVS installationer
 • Indeklima
 • Beregning / Kalkulation
 • Byggepladstilsyn
Superbruger
IT-kompetencer
 • AutoCAD
 • MS-Office
 • MS Project
 • Revit

Diplomatisk og sagsorienteret VVS-Projektleder/Projektchef fra rådgiverbranchen

Kandidaten har gennem sin karriere været igennem en større progression, der har resulteret i, at kandidaten i dag besidder en rolle som projekt- og projekteringschef hos en mindre rådgivende ingeniørvirksomhed.

Kandidaten har fra begyndelsen udvist stort engagement og drive i sit nuværende ansættelsesforhold, som begyndte for mere end 6 år tilbage. Kandidaten begyndte som studiemedhjælper, og allerede her fik vedkommende ansvar for egne mindre projekter. Efter endt uddannelse blev kandidaten fastansat.  

 

Kandidaten har tømrerbaggrund og er uddannet bygningskonstruktør for ca. 5 år siden. Til en begyndelse tegnede og projekterede kandidaten. Men en naturlig interesse for ingeniørfaget og VVS-tekniske installationer resulterede i, at kandidaten i tæt samarbejde og sparring med en kollega blev oplært i VVS- og ventilationsprojektering og beregning. Kandidaten har derfor erfaring med alle processer i projekterne fra start til slut – også ingeniørfagene trods sin konstruktørbaggrund.

De seneste par år har kandidaten fungeret i en overordnet rolle som projektchef og -leder, hvor vedkommende har ansvar for at sælge projekterne ind og drive dem i mål med skarp styring af tid, kvalitet og økonomi. Projekterne er overvejende renoveringsopgaver inden for boligbyggeri.

 

I sin karriere har kandidaten blandt andet skabt følgende resultater:

På et byfornyelsesprojekt havde kandidaten i sin rolle som projektchef ansvaret for en stor installationsrenovering i flere hundrede lejligheder. Kandidaten havde den overordnede styring og ansvaret for projektets forløb. Med sin detaljeorienterede og perfektionistiske tilgang til hele processen, fik vedkommende fulgt projektet til dørs med ansvar for tid, økonomi og kvalitet. Resultatet blev et yderst velfungerende projekt med ros både fra Byfornyelsesafdelingen i Københavns kommune, Byggeskadefonden og bygherren. 

 

På et andet projekt tog kandidaten over efter en kollega, da sagen var kørt af sporet og processen gået i hårdknude. Med tjek på AB92 og gældende kontrakter indtog kandidaten en mæglerrolle og styrede sagen på ret køl, så bygherre og administrator følte sig trygge og hørt og i sidste ende var godt tilfredse med det, der blev leveret.

 

I sit team er kandidaten kendt for at være diplomatisk, hjælpsom og meget sagsorienteret. Når kollegerne har svært ved at se målet, er det kandidatens ansvar at være sparringspartneren, der vender projektet rundt og guider teamet mod den rigtige løsning.

 

Motivation:

I en fremtidig rolle er kandidaten interesseret i en mulighed som projektleder/-chef eller projekteringsleder med tværfaglig koordinering af sagerne. Renoveringssager er at foretrække, men nybyggeri er også en mulighed. På den lidt længere bane har kandidaten et ønske om at udvikle sig ind i en gruppe-/teamlederfunktion.  

 


Send forespørgsel

FASTANSÆTTELSE

 

Mobilitet

0 - 50 kmMERE INFORMATION

 

For yderligere information kontakt
Stine Dahl Nielsen
Rekrutteringskonsulent
Telefon +45 7879 6612
sdn@mindgroup.dk

PROFILREKRUTTERING

Uddannelse

Diplomingeniør

Nuværende fagområde

VVS-ingeniør

Profil
 • 4 års arbejdserfaring
 • Hovedstaden

Speciale
 • Projektering
 • Projektstyring
 • Projektledelse
 • VVS installationer
 • Ventilation
 • Kloak og afløb
Superbruger
IT-kompetencer
 • Revit
 • BSim
 • AutoCAD

”Profilen er uddannet diplomingeniør i 2014 med speciale i VVS og ventilation, og har siden da været ansat hos en rådgivende ingeniør. Her arbejder profilen bredt som VVS og ventilationsingeniør. Profilen er meget selvstændig i sit arbejde, og har en naturlig sult efter faglig viden, hvilket har medvirket til at vedkommende ofte har brugt en del af sin fritid på at tillære sig ny viden f.eks. til også at kunne varetage LAR-projekter både ift. kloak, vandløb og klimasikring.

 

Profilen er stærk på hele VVS området (vand, varme, afløb) samt ventilation herunder indeklima og energirammer. Profilen har også arbejdet med styringer, BMS/CTS hvilket dog har været funktionsudbud. 

Profilen har stået for projektering, dimensionering og tegning af projekterne, og ofte haft det overordnet ansvar for VVS-området. Projekterne har været inden for boligområdet, og har været alt fra rækkehuse, til- og ombygninger, etagebyggeri etc.  

 

Resultater skabt

 • Profilen kom på et projekt hvor udbuddet vedr. ventilationsdelen var projekteret forkert, så der ikke var plads til synlig ventilation. Profilen fangede dette og gjorde opmærksom på det. Profilen om-projekterede hele projektet, og projektet endte med at være væsentligt dyrere, men profilen endte med at vinde projektet på trods af dette.
 • På et projekt kom profilen ind og optimerede på tingene og rettede en række projekteringsfejl, og i den forbindelse fik teamet stor ros og relationen til kunden blev rigtig god, hvilket også har medført at kunden efterfølgende har lagt en lang række projekter. 

Generelt brænder profilen for at gøre en forskel og skabe værdi for alle parter i projektet samt blive anerkendt for sin faglighed. Profilen er god til at lytte til andre og prøve at forstå, men byder også ind med sine egne idéer og meninger. 

 

Karrieredrømme

Profilen ønsker at blive en del af et stærkt fagligt miljø med mulighed for at blive tilknyttet nogle spændende projekter. Vedkommende vil gerne udvikle sig yderligere som fagingeniør, men samtidig også fastholde en bred rolle og involvering i projekterne (som vedkommende har i sin nuværende rolle).

 

På sigt har profilen et ønske om af være fagleder på sit område, og brænder for at være mentor for yngre ingeniører. På den lidt længere bane ser vedkommende sig som fagleder/disciplinleder inden for VVS-området, og på den helt lange bane kunne vedkommende også godt se sig selv blive overordnet projektleder. 


Send forespørgsel

FASTANSÆTTELSE

 

Mobilitet

0 - 75 kmMERE INFORMATION

 

For yderligere information kontakt
Thomas Middelhede Randrup
Rekrutteringskonsulent
Telefon +45 7879 6604
tmr@mindgroup.dk

PROFILREKRUTTERING

Uddannelse

Bygningskonstruktør

Profil
 • 3 års arbejdserfaring
 • Hovedstaden

Speciale
 • 3D-modellering
 • BIM
 • Projektering
 • Tegning
 • Modellering
Superbruger
IT-kompetencer
 • Revit
 • AutoDesk
 • AutoCAD
 • Dynamo
 • NavisWorks
 • MS-Office

Bygningskonstruktør med stærke BIM- og Revit-kundskaber

Kandidaten er uddannet bygningskonstruktør fra år 2013 og har desuden en håndværksmæssig baggrund som tømrer. Kandidaten begyndte sin karriere som BIM-projekterende bygningskonstruktør inden for arkitektbranchen og fik efterfølgende en ansættelse som bygningskonstruktør hos en ingeniørvirksomhed. Her beskæftiger kandidaten sig med tegnearbejde i Revit, som primært indbefatter EL, VVS- og ventilationsinstallationer. Kandidaten designer også Familys i Revit og arbejder med fokus på at lave en model, som er så effektiv og fleksibel som mulig.

Projekttyperne spænder bredt, men omhandler primært nybyggeri i form af boliger, butikker og institutioner, hvor kandidaten blandt andet er vant til at være i tæt dialog og samarbejde med arkitekterne.

 

Kandidaten har blandt andet skabt stærke resultater på:

… Et projekt, hvor det viste sig, at arkitekter og ingeniører ikke projekterede ud fra samme udgangspunkt i modellen. Kandidaten har en meget organiseret og struktureret tilgang til projekteringen. Det blev årsag til, at vedkommende fandt ud af, at arkitekterne og ingeniørerne arbejdede ud fra hver sit nulpunkt, og modullinjerne havde rykket sig, hvilket kunne have haft store konsekvenser i form af fejl og uoverensstemmelser for projektet. Eksempelvis ville det have umuliggjort, at man kunne gennemføre en kollisionstest. Men kandidaten fik rettet modellen op og sikret, at projektet igen fulgte den rette kurs. 

 

Motivation:

Det er fortsat kandidatens ønske at beskæftige sig med tegne- og projekteringsarbejdet. Fremadrettet ser kandidaten dog sig selv på en arkitekttegnestue, hvor vedkommende kan få lov til at projektere en større grad af forskellige bygningsdele og ud fra et mere kreativt fokus.

Kandidaten har et ønske om at optimere BIM-projekteringen i endnu højere grad – fx ved brug af Dynamo, som vedkommende allerede programmerer i og har kendskab til.

Med sine stærke håndværksmæssige kompetencer er det desuden en oplagt mulighed for kandidaten at få lov til at føre tilsyn på byggepladsen.


Send forespørgsel

FASTANSÆTTELSE

 

Mobilitet

0 - 50 kmMERE INFORMATION

 

For yderligere information kontakt
Stine Dahl Nielsen
Rekrutteringskonsulent
Telefon +45 7879 6612
sdn@mindgroup.dk

RENT A BRAIN

Uddannelse

Teknisk assistent

Nuværende fagområde

Teknisk designer

Profil
 • 15 års arbejdserfaring
 • Syddanmark

Speciale
 • Konstruktion (Større Anlæg)
 • Smed el .lign. baggrund
 • Tilbudsgiving
Superbruger
IT-kompetencer
 • AutoCAD
 • Inventor
 • Inventor Vault
 • SolidWorks

Alsidig konsulent med stærke 2/3D evner 

Kandidaten er uddannet teknisk assistent, maskinsnedker og senest CAD tekniker i 1996. Udover dette har han en del kurser inden for metal bl.a. Svejsning / co2 / tig /gas-ilt / elektrode, alm. smede arb., pladebukning/udfoldning, manuel og CNC drejning/fræsning CAD/CAM, samt CNC rep./vedligehold.

 

Kandidaten er yderst kompetent til 3D konstruktion og har +15 års erfaring. Programmæssigt er han meget stærk i AutoCAD samt Inventor og Solidworks. Han har konstrueret en lang række forskellige produkter bl.a. gasturbiner, kraftvarmeanlæg og indenfor offshore branchen. Kandidaten har også erfaring med kalkulation, tilbudsgivning, manuel fremstilling og opsætning af CAD.

 

Kandidaten er mulig at indleje til projektansættelse i et geografisk stort område; Midtjylland (Århus + 30 min, Skanderborg, Horsens, Vejle og Kolding) samt Esbjerg + 30 min. Eller andet efter nærmere aftale.


Send forespørgsel

KONSULENT

 

Mobilitet

100 – 125 kmMERE INFORMATION

 

For yderligere information kontakt
Thomas Middelhede Randrup
Rekrutteringskonsulent
Telefon +45 7879 6604
tmr@mindgroup.dk

RENT A BRAIN

Uddannelse

Tekniker

Nuværende fagområde

Bygherrerådgiver

Profil
 • 12 års arbejdserfaring
 • Midtjylland

Speciale
 • BMS
 • CTS
 • Fagtilsyn
 • Kvalitetssikring
 • Udbudsmateriale
 • Commissioning
 • Dokumentation
Superbruger
 • Honeywell CTS
 • Lonmaker
 • Capture One
IT-kompetencer
 • PC-Schematic

Bygherrerådgiver og projektleder inden for CTS/BMS med 10 års erfaring

Konsulenten er en alsidig CTS/BMS-specialist, der har en baggrund som elektriker og de sidste 10 år har arbejdet med CTS, først som tekniker og sidenhen som projektleder hos en entreprenør. I 2017 startede konsulenten op som selvstændig, hvor en region har brugt konsulenten som bygherrerådgiver.

 

Konsulenten har skabt resultater på projekter som eksempelvis et sygehus med en fagentreprise hvor konsulenten var projektleder på CTS’en for en entreprenør. Det var et teknisk udfordrende projekt med meget lovgivning og en masse ændringer på projektet løbende. Projektet blev løst med en tilfredsstillende økonomi og glade samarbejdspartnere. Projektchefen på projektet har efterfølgende hyret konsulenten ind på et andet sygehus som bygherrerådgiver, og konsulenten fik også anerkendelse for sin håndtering af projektet fra virksomhedens ledelse.

 

Konsulenten er åben og imødekommende. Han er fokuseret på at være løsningsorienteret i dialogerne med interessenter, hvor udfordringer bliver taget i god ro og orden, så der sker en fremdrift i processen og alle er med. I samarbejde har han en høj grad af professionalisme og gør sit ypperste for at sikre tilfredse kunder og samarbejdspartnere.

 

Konsulenten kan gøre en forskel på følgende områder hos bygherrer, totalentreprenører og rådgivende ingeniørvirksomheder

 • KS af tværfagligt teknisk udbudsmateriale vedr. CTS/BMS, udarbejdet af 3-part. Herunder kontrol af tilstødende entreprisers udbudsmateriale i forhold til grænseflader og leverancer. Denne KS skaber et sammenhængende materiale i forhold til, at alle arbejder og leverancer stemmer med ønsket for byggeriet, og at alt er inkluderet i udbuddet fra dag et, uden der er noget der falder imellem to stole. De fleste projekter vil kunne kvalitetssikres på 1-2 dage, men det afhænger af projektets størrelse og kompleksitet.
 • Bistand til, og/eller udarbejdelse af CTS/BMS udbudsmateriale. Herunder systemopbygning og kravspecifikationer mv.
 • Fagtilsyn
 • Behovsafdækning

Send forespørgsel

KONSULENT

 

Mobilitet

125 – 150 kmMERE INFORMATION

 

For yderligere information kontakt
Liv Skakfjord Magnussen
Rekrutteringskonsulent
Telefon +45 7879 6607
lsm@mindgroup.dk

RENT A BRAIN

Uddannelse

Teknikumingeniør

Nuværende fagområde

Strategi- og forretningsudvikling

Profil
 • 44 års arbejdserfaring
 • Hovedstaden

Speciale
 • Bestyrelsesarbejde
 • Forhandling
 • Kommunikation
 • Konceptudvikling / idegenerering
 • Konflikthåndtering
 • Kontraktforhandling
 • Partneringaftaler
 • Produktudvikling
 • Rådgivning
 • Strategiudvikling
Superbruger
IT-kompetencer

Strategisk konsulent med +40 års erfaring fra bygge- og anlægsbranchen og stor økonomisk samt juridisk indsigt

Konsulenten er en strategisk profil, der med +40 års erfaring fra bygge- og anlægsbranchen ved, hvad der skal til for at udvikle en virksomhed internt og eksternt samt skabe nye forretningsområder og samle partnere med forskellige interesser til én enhed. Konsulenten vil kunne indgå som en stærk sparringspartner for såvel direktion som for bestyrelser i forhold til udviklingsstrategier og brancheforhold samt bruge sin store viden til at afdække og lede udviklingen af nye og fremtidsorienterede forretningsområder og koncepter.

 

Udover en baggrund som ingeniør har konsulenten videreuddannet sig inden for finansiering og bestyrelsesarbejde samt tilegnet sig en betydelig praktisk viden inden for jura. Sammen med sin store viden og erfaring gør det konsulenten til en yderst kompetent sparringspartner, der kan skabe værdi inden for eksempelvis

 • Forretnings- og markedsudvikling
 • Strategisk samarbejde på nøgleprojekter
 • Partneringaftaler
 • Udbud, herunder lovgivning
 • Forhandlinger og konflikthåndtering
 • Kontrakter
 • Bestyrelsesarbejde

 

Konsulenten er kendt for sine solide faglige kompetencer, som han formår at anvende i en forretningsmæssig forståelse. I et samarbejde vil konsulenten hurtigt skabe tillid og bidrage til et stort overblik, hvor der hele tiden er progression i samarbejdet uden at nogle bliver tabt i processen.


Konsulenten har skabt resultater som ansvarlig på projekter såsom

 • Udvikling af nyt forretningskoncept for nordisk entreprenørvirksomhed med fokus på samarbejde med den offentlige sektor, hvor konsulenten afdækkede de juridiske begrænsninger og muligheder, lavede analyser af de økonomiske og finansielle forhold og stod for indgåelse af samarbejdsaftaler med eksterne samarbejdspartnere. Konsulenten formåede at se kreative løsningsmuligheder og nåede i mål med en omsætning på +100 mio. på det nye forretningsområde inden for det første år, hvilket var 25% bedre end forventet.
 • Sammenlægning af flere organisationer med det formål at skabe større synlighed og gennemslagskraft. Konsulenten lykkedes i samarbejde med en kollega at lande et solidt forhandlingsresultat med ét samlet fællesskab trods udfordrende forhandlingsforløb. Fællesskabet har opnået den ønskede synlighed og har dokumenteret sin levedygtighed, hvilket skabte stor tilfredshed for de involverede parter.

Send forespørgsel

KONSULENT

 

Mobilitet

125 – 150 kmMERE INFORMATION

 

For yderligere information kontakt
Liv Skakfjord Magnussen
Rekrutteringskonsulent
Telefon +45 7879 6607
lsm@mindgroup.dk

RENT A BRAIN

Uddannelse

Akademiingeniør

Nuværende fagområde

Bygherrerådgiver

Profil
 • 27 års arbejdserfaring
 • Midtjylland

Speciale
 • Commissioning
 • Drift
 • Syn og skøn
 • Kommunikation
 • Offentligt byggeri
 • Økonomistyring
 • Projektledelse
 • Rådgivning
 • Tilsyn
Superbruger
 • MS-Office
IT-kompetencer
 • AutoCAD
 • SketchUp

Bygherrerådgiver og projektleder med +25 års erfaring fra entreprenører, det offentlige, rådgivere og producenter til indleje

Konsulenten er en alsidig bygherrerådgiver, projektleder og syn- og skønsmand inden for byggeri og anlæg, der de sidste +25 år har skabt tydelige resultater på både entreprenørsiden, rådgiversiden, i det offentlige og hos en producent. Den erfaring gør konsulenten til en kompetent samarbejdspartner, der kender perspektiverne, arbejdsprocesserne og sproget på alle sider af bordet, og denne fordelagtige viden er med til at sikre succesfulde projekter.


Konsulenten har siden sin uddannelse som akademiingeniør i byggeri og anlæg beskæftiget sig med stort set alle discipliner inden for bygge- og anlægsbranchen

 • Byggeri: Boliger, institutioner, erhvervsbyggeri, P-huse mv.
 • Anlæg: Broer, veje, jord, kloak mv.
 • Drift: Pleje og vedligehold af veje og grønne områder

 

Denne generelle, men også dybere viden suppleret med stor erfaring som kontorleder, afdelingsleder og direktør for +100 medarbejdere, gør at konsulenten kommer med et stort overblik og kendskab til, hvad der skal til for at få alle til at bevæge sig i samme retning på et projekt.


Konsulenten har skabt resultater på projekter som

 • Bygherrerådgiver og tilsynsførende på +2800 m2 hal til håndtering af affald, hvor bygherren oplevede en stor tryghed igennem processen og i sidste ende fik afleveret et projekt inden for rammerne.
 • Projektchef på +45 plejeboliger med ansvar for projektledelse, projektering, økonomi, indkøb mv. På projektet var der mange interessenter, og konsulenten formåede at involvere alle og samtidig sikre fremdriften på projektet.
 • Projektleder på byggemodning af nye metro-stationer hvor der var høje krav til planlægning, koordinering og opfølgning, Konsulenten leverede det forventede på trods af den høje kompleksitet.
 • Projektleder på en af Danmarks første toetagers rundkørsler med en entreprisesum på omkring 40 mio. kr. Projektet blev vellykket til stor tilfredshed for bygherre. Det blev færdigt til tiden, uden at hele budgettet blev brugt.

 

Konsulenten har gennem sin karriere fået anerkendelse for at være en leder, der skaber høj tillid i teamet og samtidig tør at træffe de nødvendige beslutninger. Han har haft en progressiv udvikling i forhold til ansvar og projekttyper i alle de organisationer, som konsulenten har været tilknyttet. Konsulenten har været freelancer i et par år, hvor det er kendetegnende ved ham, at han tager ejerskab over projekterne og varetager sine kunders interesse.


Send forespørgsel

KONSULENT

 

Mobilitet

150+ kmMERE INFORMATION

 

For yderligere information kontakt
Liv Skakfjord Magnussen
Rekrutteringskonsulent
Telefon +45 7879 6607
lsm@mindgroup.dk

RENT A BRAIN

Uddannelse

Arkitekt

Nuværende fagområde

Arkitekt

Profil
 • 3 års arbejdserfaring
 • Hovedstaden

Speciale
 • Design / Skitsering
 • Konkurrencer
 • Konceptudvikling / idegenerering
 • Projektgennemførelse
 • Tegning
 • Visualisering
Superbruger
 • Adobe Photoshop
 • SketchUp
 • Microstation
 • AutoCAD
IT-kompetencer
 • Revit
 • Adobe InDesign
 • Adobe Illustrator

Skitserende designarkitekt der skaber enkel arkitektur med høj kvalitet

Konsulenten er en ambitiøs og kvalitetsbevidst arkitekt, der siden uddannelsen i 2014 har arbejdet som selvstændig med sin egen tegnestue og som freelancer. Hun har sine spidskompetencer i skitserings- og designfasen, hvor profilen har en evne til at skabe byggerier med en enkel arkitektur, der alligevel er gennemsyret af at være arkitekttegnet og bærer præg af en høj kvalitet.

 

Konsulenten bliver i rollen som freelancer rost for at være effektiv og målrettet, idet hendes kunder ofte bliver overrasket over, hvor hurtig hun er til at løse sine opgaver. Endvidere bliver profilen anerkendt for at bidrage til det sociale på tegnestuer samt tage ejerskab over de projekter, som hun er tilknyttet.

 

Konsulenten har erfaring fra og skabt resultater på projekter som

 • Hotelbyggeri på +13.000 kvm. som konsulenten i en rolle som freelancer var ansvarlig for at tegne skitsegrundlaget. Fokus på projektet var at tegne et rentabelt byggeri. Profilen har på et andet hotelprojekt på +8.000 kvm. lavet hovedtegninger, bl.a. med fokus på myndighedstegninger, nedrivningstegninger, trappetegninger og badeværelsestegninger. Hun bliver i denne virksomhed løbende spurgt om hjælp til nye projekter.
 • Forslag på nyt boligområde på 30.000 kvm. hvor konsulenten tog initiativ til at samle en stor tegnestue og en developer om at give et bud i konkurrencen. Profilen var drivkraften bag forslaget og deltog i møde med alle interessenter. Forslaget blev i konkurrencen rost med, at det var det stærkeste arkitektoniske bidrag, men projektet vandt ikke, da developeren ikke lagde den nødvendige økonomi i projektet.
 • Konsulenten har i sin egen virksomhed lavet flere sommerhuse, annekser og tilbygninger, hvor hun efterfølgende er blevet anbefalet videre af sine kunder. Profilen er grundig i sin proces ved blandt andet at udarbejde flere skitseforslag. Konsulenten står i projekterne for projektering i mindre skala og agerer også byggeleder gennem hele processen, og hun kender derfor de forskellige faser af et byggeri.

 

Konsulenten har en ærlig tilgang til at samarbejde, hvor hun siger tingene, som de er og på den måde skaber hun stor tillid. Hun er eminent til at skabe gode arbejdsrelationer, hvad enten det er kunder eller samarbejdspartnere, og vil derfor hurtigt komme ind i et nyt team og agere som medspiller.

 

Konsulenten er fra Sverige, men bor i København og taler flydende svensk, norsk og dansk. Qua sin baggrund fra Sverige har hun stor erfaring og kendskab til at arbejde med træ, hvilket er kommet flere kunder til gavn.


Send forespørgsel

KONSULENT

 

Mobilitet

125 – 150 kmMERE INFORMATION

 

For yderligere information kontakt
Liv Skakfjord Magnussen
Rekrutteringskonsulent
Telefon +45 7879 6607
lsm@mindgroup.dk

RENT A BRAIN

Uddannelse

Diplomingeniør

Nuværende fagområde

Projektleder

Profil
 • 20 års arbejdserfaring
 • Midtjylland

Speciale
 • Tilbudsgivning
 • Strategiudvikling
 • Rådgivning
 • Projektledelse
 • Kvalitetssikring
 • Kontraktforhandling
 • Konceptudvikling / idegenerering
 • Procesoptimering
Superbruger
 • AutoPilot
 • MS-Office
IT-kompetencer
 • Bluebeem
 • Ludoc

Analytisk og procesoptimerende projektleder og bygherrerådgiver

Konsulenten har siden 2000 været en katalysator for udvikling og procesoptimering hos nogle af landets store rådgivende ingeniørfirmaer inden for projektledelse, kvalitetssikring, salg, og ledelse, som er det konsulenten brænder for. Konsulenten er garant for at løfte effektiviteten og kommunikationen på et projekt, i en afdeling eller i en organisation, hvor lønsomheden og samarbejdet forbedres internt og eksternt, og på sin egen facon bibringer ejerskab i processen.

 

Konsulenten er uddannet diplomingeniør i 90’erne og arbejdede i starten af sin karriere med projektering af VVS-installationer. I 2016 tog konsulenten en diplomuddannelse i ledelse. Konsulenten har med succes de sidste 17 år varetaget roller som projektleder, projektchef, afdelingsleder, sektionsleder, IKT-leder, tilbuds- og kontraktansvarlig samt kvalitetschef.

 

Konsulenten har skabt stærke resultater som

 • Tilbudsansvarlig, projekt- og projekteringsleder i rollen som totalrådgiver på et kommunalt kontorbyggeri inklusiv butikker og parkeringskælder i Norge med en anlægssum på omkring 250 mio. kr., hvor konsulenten desuden var fagansvarlig for alle installationer. Projektet blev leveret til tiden til stor tilfredshed for kunden. Konsulenten formåede at tjene en ekstra million på projektet ved at være skarp på at fakturere for ekstraarbejde. Projektet blev varetaget samtidig med en stilling som kvalitetschef.
 • Kvalitetschef for en organisation med 7 kontorer i Danmark med ansvar for udvikling og implementering af projektledelsesværktøjer, kvalitetshåndbog og kvalitetsstyringssystem efter ISO 9001. Der var stor variation i måden at arbejde med kvalitetssikring i afdelingerne, hvor konsulenten fik samlet ’best practice’ fra de forskellige afdelinger til én samlet løsning og ét fælles sprog. Løsningen blev med succes implementeret på tværs af organisationen, hvor konsulenten opstillede specifikke kvalitetsmål, der, som blev opnået år efter år.
 • Teamleder for 8 mand med personaleledelse og ressourcekoordinering. Med fokus på ressourceudligning og medarbejdernes kompetencer løftede konsulenten teamets udfakturering fra ca. 70% til 90% på et halvt år, bl.a. ved at opstille klare rammer for, hvordan der blev kontoret.
 • Tegnestuechef med personaleansvar for 24 ingeniører, konstruktører og installatører. Konsulenten har udviklet og implementeret en projekthåndbog, hvor projektstyring og kvalitetssikring hænger sammen, hvilket har medført en effektiviseret og mere jævn produktion med en forøget udfaktureringsgrad og forbedret bundlinje. Konsulenten har samtidig varetaget rollen som byggeleder på flere projekter

 

Konsulenten er enormt struktureret og har en meget analytisk tilgang, hvor konsulenten hurtigt kan forstå en situation og danne sig et overblik. Konsulenten kan med sin kreative tilgang udfordre status quo med fokus på win-win for alle involverede parter. Konsulenten bidrager med ordentlighed, høj morale og positivt humør i et samarbejde, og profilen vil derfor være en loyal konsulent, der med succes kan gennemføre et projekt.


Send forespørgsel

KONSULENT

 

Mobilitet

50 – 75 kmMERE INFORMATION

 

For yderligere information kontakt
Liv Skakfjord Magnussen
Rekrutteringskonsulent
Telefon +45 7879 6607
lsm@mindgroup.dk

RENT A BRAIN

Uddannelse

Tekniker

Nuværende fagområde

Projektleder

Profil
 • 21 års arbejdserfaring
 • Syddanmark

Speciale
 • Tekniske installationer
 • Rådgivning
 • Projektledelse
 • Optimering af produktion
 • Olie og gas
 • Økonomistyring
 • Kvalitetsstyring
 • Commissioning
 • Byggeledelse
 • Bemandingsplanlægning
 • Trobleshooting
Superbruger
 • Byggeweb
 • MS-Office
 • SAP
IT-kompetencer
 • Adobe Illustrator
 • Adobe Photoshop
 • AutoCAD
 • Concorde
 • Microstation
 • MS Project

Projekt- og byggeleder anerkendt for sin økonomiske styring og overblik

Konsulenten har siden 1996 spillet en afgørende rolle i, at byggeprojekter samt offshore- og onshore-installationer er nået i mål med yderst tilfredsstillende resultater, hvilket har resulteret i, at konsulenten gang på gang er blevet forespurgt på at komme ind i ledende rolle på projekter fra omkring 100 mio. kr. til 3,5 mia. kr. Konsulenten har i sin tilgang et særligt fokus på commissioning fra starten af et projekt, hvor han har fået en masse viden fra olie- og gasindustrien, der kan bruges i byggebranchen. Konsulenten ved præcist, hvad der skal til for at løfte et projekt i mål.

 

Konsulenten har en uddannelsesmæssig baggrund som VVS-montør og VVS-tekniker fra 1996 og har bygget ovenpå med en uddannelse som instrumenttekniker og procestekniker med speciale i el. Konsulenten har de sidste 14 år arbejdet som freelancer, hvor han i de fleste år har arbejdet i Norge med lange arbejdsdage i hverdagene og er så fløjet hjem i weekenden. Konsulenten er en arbejdshest, der er vant til at rejse for opgaverne.

 

Konsulenten har skabt stærke resultater på projekter som

 • Nyt fakultet for universitet i Danmark med en kontraktsum på omkring 1,5 mia. kr., hvor konsulenten kom ind omkring 15 måneder før projektet var færdigt i en rolle som en af de øverste byggeledere inden for det installationstekniske område. Konsulenten var problemknuser og havde særligt fokus på commissioning. Konsulenten lykkedes med sin tilgang i så høj grad, at han har påvirket bygherren til at tænke commissioning ind i starten af deres nye projekter.
 • Et kraftværk i Norge med en byggesum på omkring 3,5 mia. kr., hvor konsulenten var projektchef for global virksomhed inden for industriel teknologi. Konsulenten var projektansvarlig for alle installationer og havde den daglige ledelse af omkring 40-50 specialister og projektledere samt omkring 50 montører på byggepladsen. Konsulenten blev hentet ind på projektet, da forgængeren ikke formåede at løse opgaven tilfredsstillende. Konsulenten fik sat en ret kurs for projektet både i fremgangen af projektet og særligt økonomisk, hvilket konsulenten fik stor anerkendelse for, og konsulenten førte projektet til ende.
 • Vedligehold og modifikationer af Norges største oliefelt, hvor konsulenten over en tre-årig periode fungerede som øverste projektleder med ansvar for multi-discipliner såsom el, proces, rør, ventilation, stilladser, udskiftning af moduler og lignende. Konsulenten ledte 40-45 mennesker, herunder projektledere inden for de enkelte fagområder. Konsulenten havde ansvar for en portefølje af opgaver for omkring 2 mia. kr. På trods af udfordrende vejr blev det et godt resultat, hvor de løste projekterne inden for den økonomiske ramme.

 

Konsulenten er en dygtig leder med fokus på troværdighed, professionalisme og godt humør, hvor han bidrager til en positiv stemning på en byggeplads. Konsulenten ved, hvordan han sikrer en stærk og et stort engagement om et projekt, hvor alle har ejerskab i projektet og bevæger sig i samme retning. Han forventer en del af dem, han arbejder sammen med, men stiller også meget høje krav til sig selv. Han har et højt engagement og et stort drive, hvor han går forrest og er med til at sikre fremgangen i projekter. Konsulenten er god til at se nye muligheder i situationer med problemer og høj kompleksitet. Han er en loyal og stabil samarbejdspartner, der holder sit ord, er reel og gør sine projekter færdige.

 

Konsulenten kan arbejde i hele Danmark.


Send forespørgsel

KONSULENT

 

Mobilitet

150+ kmMERE INFORMATION

 

For yderligere information kontakt
Liv Skakfjord Magnussen
Rekrutteringskonsulent
Telefon +45 7879 6607
lsm@mindgroup.dk

RENT A BRAIN

Uddannelse

Produktionsteknolog

Nuværende fagområde

Produktionsteknolog

Profil
 • 20 års arbejdserfaring
 • Midtjylland

Speciale
 • Konstruktion (3D)
 • Konstruktion (2D)
 • Konceptudvikling / idegenerering
 • Mekaniske konstruktioner – bevægelige
 • Produktudvikling
 • Projektgennemførelse
 • Projektledelse
 • Mekatronik
Superbruger
 • Inventor
 • Inventor Vault
 • Vault Workgroup
 • Vault
IT-kompetencer
 • MS-Office

Yderst professionel og resultatskabende konsulent til konstruktion og produktudvikling af maskiner

Konsulenten har siden uddannelsen som produktionsteknolog i 2006 været en drivkraft i udvikling og konstruktion af maskiner inden for maskin- og metalbranchen med særligt fokus på mekanisk konstruktion og mekatronik. Konsulenten har formået at løse komplekse problemstillinger med en grundig og effektiv tilgang, hvor hans løsninger gang på gang har vist sig at være yderst funktionelle, hvilket har givet meget tilfredse kunder. Konsulenten gør meget ud af at forstå de mennesker, der skal udføre arbejdet og bruge maskinerne bagefter.

 

Konsulenten har selv en praktisk baggrund som maskinarbejder, så han ved hvordan maskinerne skal fungere. Konsulenten er superbruger i Inventor, Vault og Vault Workgroup, og han har også sin egen licens til disse programmer.

 

Konsulenten har løst opgaver og skabt resultater på projekter som

 • Udviklingen af nyt cage system til vindmølle for en af branchens største producenter, som øgede sikkerheden for montører. Konsulenten var ansvarlig for projektet, og indhentede brugbar information fra montørerne, som han brugte til at udvikle og konstruere en velfungerende løsning i Inventor. Systemet var så vellykket, at producenten valgte at skifte til det nye system på alle offshore vindmøller, der endnu ikke var skippet fra land.
 • Udviklingen af ny produktvip til en kassefylder, hvor konsulenten var ansvarlig for at udvikle løsningen. Løsningen blev udviklet på 14 dage, hvorefter løsningen blev monteret og fungerede med det samme. Kunden er siden vendt tilbage flere gange.

 

Konsulenten kan indgå i alle dele af produktudviklingen og kan fungere både i en rolle som projektleder eller som sparringspartner på et projekt. Konsulenten formår at holde overblik over komplekse løsninger og har en skarp forståelse af, hvordan de enkelte komponenter spiller sammen samtidig med, at han kan se faldgruberne. Han arbejder hårdt for at overholde deadlines og har en tilgang til et samarbejde præget af åbenhed, ærlighed og ansvarlighed.


Send forespørgsel

KONSULENT

 

Mobilitet

50 – 75 kmMERE INFORMATION

 

For yderligere information kontakt
Liv Skakfjord Magnussen
Rekrutteringskonsulent
Telefon +45 7879 6607
lsm@mindgroup.dk

RENT A BRAIN

Uddannelse

Bygningsingeniør

Nuværende fagområde

Projektleder

Profil
 • 13 års arbejdserfaring
 • Sjælland

Speciale
 • Rådgivning
 • Projektledelse
 • Projektgennemførelse
 • Projekt Planlægning
 • Økonomistyring
 • Kvalitetsstyring
 • Fagledelse
 • Byggeledelse
 • Anlæg
Superbruger
 • MS-Office
IT-kompetencer
 • Dalux

Topprofessionel og involverende projektleder der gang på gang skaber resultater på byggepladsen

Konsulenten har gennem sine 13 år i byggebranchen været en afgørende faktor for, at projekter er blevet færdige til tiden og med meget tilfredsstillende resultater. Konsulenten har en uddannelsesmæssig baggrund som bygningsingeniør fra 2004 og blev i 2013 uddannet som energivejleder. Konsulenten har endvidere løbende taget kurser, herunder projektledelse, byggejura og arealbaseret planlægning. Konsulenten har på flere projekter implementeret arealbaseret planlægning, hvilket har lettet processen og gjort det muligt at optimere tidsplanerne, hvilket i sidste ende har givet en økonomisk besparelse og øget kvaliteten.

 

Konsulenten har arbejdet både på entreprenør- og rådgiversiden hos nogle af de største virksomheder i Norden. Siden 2016 har konsulenten arbejdet som freelancer. Konsulenten har på alle projekter gjort en tydelig forskel. Det skyldes både konsulentens faglige og personlige kompetencer. Konsulenten har en ærlig og ydmyg tilgang til løsning af opgaver, hvor konsulenten involverer fagfolk og indhenter den nødvendige viden for at kunne løse et projekt med høj kvalitet. Konsulenten håndterer udfordringer med en positiv tilgang, hvor der er en god dialog med relevante interessenter. Konsulenten er god til at sætte de rigtige rammer og skabe ejerskab på en byggeplads ved eksempelvis at indkalde alle fagfolk til workshop, når tidsplanen skal lægges, så alle kan komme med inputs til tidsplanen.

 

Konsulenten har bl.a. skabt resultater på projekter som

 • Svømmehalsprojekt til 60 mio. i kontraktsum, hvor konsulenten til trods for udfordrende omstændigheder leverede til tiden og uden fejl og mangler. Konsulenten var ansvarlig for økonomi, tidsplaner, kontrakter og daglig drift af byggepladsen. Projektet blev leveret med 100% i tilfredshed fra bygherre. Bygherren har senere hentet konsulenten ind på et andet og større projekt.
 • 9 kabelnedlægningsprojekter med kontraktsum på op til 35 mio. kr. pr. projekt, hvor konsulenten som projektleder var ansvarlig for komplet opstart, drift og afslutning af projekterne.
 • 62 lejligheder med en kontraktsum på 70 mio. kr., hvor konsulenten var projektleder og tog ansvar for, at lejlighederne blev leveret med høj kvalitet og til tiden.
 • Fængsel med en fagentreprise på +500 mio. kr., hvor konsulenten agerede byggeleder på alle gulve på projektet, som blev afleveret til tiden, selvom ingen troede, at det var muligt.
 • Logistikansvarlig på en olierig i Nordsøen, hvor konsulenten havde ansvar for at koordinere alt omkring logistik både internt på riggen og med forsyningsbaserne på land. Konsulenten formåede også i denne kontekst at bruge sine stærke projektleder-kompetencer til at sikre succesfuld drift af riggen, så den ikke stod stille.

 

Konsulenten kan komme ind på et projekt fra start og sikre den helt rigtige retning, eller konsulenten kan komme ind hvis et projekt er ved at løbe af sporet. Uanset situationen og omstændighederne vil konsulenten hurtigt kunne sætte sig ind i projektet og skabe værdi.


Send forespørgsel

KONSULENT

 

Mobilitet

125 – 150 kmMERE INFORMATION

 

For yderligere information kontakt
Liv Skakfjord Magnussen
Rekrutteringskonsulent
Telefon +45 7879 6607
lsm@mindgroup.dk

RENT A BRAIN

Uddannelse

Arkitekt

Nuværende fagområde

Teknisk Designer

Profil
 • 20 års arbejdserfaring
 • Sjælland

Speciale
 • CAD/CAM
 • BIM
 • Konstruktion (3D)
 • Tegning
 • Modellering
 • Konstruktion (2D)
Superbruger
 • AutoCAD
 • AutoCAD Architecture
 • Revit Architecture
 • Revit Structure
IT-kompetencer
 • Solibri
 • AutoCAD MEP
 • Adobe Illustrator
 • Adobe Photoshop
 • MS-Office
 • 3D-Max

Skarp og effektiv CAD/BIM-konsulent til indleje

Konsulenten er CAD-specialist og har en uddannelsesmæssig baggrund fra arkitektskolen. Han har i mange år været CAD Manager, blandt andet inden for det konstruktionsmæssige hos flere rådgivende ingeniører og har siden 2009 arbejdet med BIM Management.

 

I 2014 startede han som freelancer, hvor han inden for byggebranchen har løst opgaver som:

 • Teknisk designer i Revit Structure og AutoCAD på projekter som FN-byen, Syddansk Universitet og Glostrup Hospital.
 • Tilpasning af Revit og AutoCAD til den enkelte virksomhed med avancerede add-ons som VisualLisp, VB.NET og C#, udvikling af templates, dimensioneringsformater og lignende.
 • Udvikling af virksomheders CAD/BIM-standarder, herunder strategiformulering.

 

Konsulenten er bosat i Storkøbenhavn, men kan også arbejde hjemmefra, da han har egen Revit/AutoCAD-licens. Han har endvidere også sin egen bærbare workstation, han kan tage med ud til jer.


Send forespørgsel

KONSULENT

 

Mobilitet

25 – 50 kmMERE INFORMATION

 

For yderligere information kontakt
Liv Skakfjord Magnussen
Rekrutteringskonsulent
Telefon +45 7879 6607
lsm@mindgroup.dk

RENT A BRAIN

Uddannelse

Teknisk assistent

Nuværende fagområde

Teknisk designer

Profil
 • 33 års arbejdserfaring
 • Fyn

Speciale
 • CAD/CAM
 • Tegning
 • Visualisering
Superbruger
 • AutoCAD
IT-kompetencer
 • Inventor
 • Concorde
 • RigDoc
 • RigOffice

Dygtig og effektiv CAD-specialist til indleje

Konsulenten er CAD-specialist og har en uddannelsesmæssig baggrund som teknisk assistent. Konsulenten er enormt dygtig i AutoCAD 2D+3D. Profilen kan også tegne i Inventor og har for nylig fornyet sine kundskaber i Inventor på et kursus. Det samme gør sig gældende for AutoCAD 3D Plant.

 

Profilen har en stærk teknisk viden, og kan derfor på få dage dygtiggøre sig i nye programmer. Konsulenten har 33 års erfaring, herunder de sidste 19 år som freelancer, hvor profilen bl.a. har løst opgaver hos flere store og anerkendte rådgivere og producenter samt bygherrer og entreprenører.

 

Profilen er yderst professionel og positiv i sin tilgang til opgaverne. Disse bliver altid løst effektivt, med et højt kvalitetsniveau, samt med et godt samarbejde for øje. Profilen er yderst omstillingsparat og gerne aktiv i flere forskellige projekter på samme tid. En særdeles fleksibel arbejdskraft, der kan bidrage til, at ressourcerne i virksomheden kan allokeres bedst muligt.

 

Konsulenten har i industrien, olieindustrien og byggebranchen bla. løst følgende opgaver

 • Udarbejdelse og planlægning af 3D fabrikslayout/rørføringer og P&I-diagrammer til Bioethanol-fabrikker samt forbrændingsanlæg.
 • Tegning af anlægslayout på sikkerhedsudstyr, herunder samlingstegninger, maskinlayouts og produktionsdokumentation.
 • Konstruktion og dokumentation af 2D+3D stålkonstruktioner på udstillingsinventar til events.
 • Tegning af ventilations-rørføringer i 2D+3D og el-diagrammer til slagteri og insulinindustrien.

 

Konsulenten kan også arbejde hjemmefra.


Send forespørgsel

KONSULENT

 

Mobilitet

50 – 75 kmMERE INFORMATION

 

For yderligere information kontakt
Liv Skakfjord Magnussen
Rekrutteringskonsulent
Telefon +45 7879 6607
lsm@mindgroup.dk

PROFILREKRUTTERING

Uddannelse

Bygningsingeniør

Nuværende fagområde

Entrepriseleder

Profil
 • 2 års arbejdserfaring
 • Midtjylland

Speciale
 • Anlæg
 • Beton
 • Bro-konstruktioner
 • Byggeledelse
 • Byggepladstilsyn
 • Dokumentation
 • KS
 • Kvalitetssikring
 • Rådgivning
Superbruger
IT-kompetencer

Stærk ingeniøruddannet entrepriseleder/projektingeniør

Kandidaten er uddannet byggeteknisk ingeniør i 2014 med speciale i anlægsteknik og fundering og har en baggrund som tømrer. Han har både under sin uddannelse og efterfølgende været ansat hos en af de største entreprenørvirksomheder i Danmark. Her sidder han i dag som entrepriseleder/projektingeniør på infrastrukturprojekter og sørger for, at projekterne bliver koordineret bedst muligt, så de når i mål til aftalt tid og med økonomien og kvalitet for øje.

 

Profilen har bl.a. skabt følgende resultater i sin karriere

 • Han har som entrepriseleder taget det fulde ansvar for koordinering af flytning af bro. De involverede parter omhandlede bl.a. en tysk partner og firmaets egen beregningsafdeling og tilsynsførende. At skubbe broen omhandlede bl.a. folk, der skulle skubbe broen, folk der skulle lave konsoller og nogle skulle udarbejde beregningerne.
 • Udfordringen var her, at der kun var kort tid til at få flyttet broen og det skulle derfor lykkes i første forsøg. Profilen fandt her ud af, at der skulle en om-projektering til, så broen fik de rette forhold. Profilen sidder i dag med et større projekt på Sjælland, hvor han har dialogen med alle parter. De to projektchefer er stoppet i den afsluttende fase af projektet, så han styrer processen med 20 mand under sig og en formand. Han har dog en divisionsdirektør, der er med på sidelinjen, såfremt det bliver nødvendigt.

 

Karrieredrømme
Som person brænder kandidaten for den udførende part. Han tager ansvar fra start til slut og er ærlig i sin kommunikation, hvis han kan se potentielle udfordringer. Med en baggrund som tømrer og sin ingeniørtekniske viden ser han netop udfordringer før de opstår på projektet. Kandidaten har det bedst med, at man bruger sin sunde fornuft, når man er på byggepladsen og kan lide den tætte dialog med rådgiveren igennem projektet. Profilen brænder for at arbejde på større projekter, hvor der er et team omkring projekterne. På trods af, at hans erfaring er fra infrastrukturområdet, vil han gerne udfordres på byggeriets udførende faser. Han er løsningsorienteret og motiveres af at finde den rette løsning på de udfordringer, der naturligt opstår på størstedelen af projekterne. Entrepriseledelse motiverer stadig kandidaten og på den lange bane vil projektledelse og projektstyring udgøre den naturlige del af hans karrierevej. 


Send forespørgsel

FASTANSÆTTELSE

 

Mobilitet

25 – 50 kmMERE INFORMATION

 

For yderligere information kontakt
Thomas Middelhede Randrup
Rekrutteringskonsulent
Telefon +45 7879 6604
tmr@mindgroup.dk

RENT A BRAIN

Uddannelse

VVS installatør

Nuværende fagområde

Projektleder

Profil
 • 20 års arbejdserfaring
 • Midtjylland

Speciale
 • Byggeledelse
 • Kvalitetsstyring
 • Projektledelse
 • VVS installationer
 • Tilsyn
Superbruger
IT-kompetencer
 • MS-Office
 • Projektweb
 • Dalux
 • Calwin

Fagtung VVS-projektleder med stærke projektmæssige resultater bag sig

Konsulenten har en uddannelsesmæssig baggrund som VVS-Rørsmed, VVS-tekniker og VVS-installatør. Konsulenten har siden 90'erne arbejdet hos teknik-entreprenører. Hans seneste ansættelsesforhold var hos en af landets største, hvor han har været ansat som projektleder og afdelingsleder på VVS-området. Konsulenten har blandt andet fungeret som projektansvarlig på nogle af de mest komplicerede VVS-projekter i landet.

 

Konsulenten arbejder ud fra principper om grundighed, ærlighed og økonomisk bevidsthed. Profilen stortrives i en rolle som projektleder, hvor han kan tage det økonomiske ansvar for projektet og se ind på optimeringsmuligheder for der igennem at skabe værdi for virksomheden. Konsulenten får i branchen ros for sin pålidelighed, faglighed, pragmatiske tilgang og er af flere blevet anbefalet som værende en skarp projektleder med økonomisk sans.

 

Konsulenten har bl.a. skabt følgende resultater

 • Har afleveret mange projekter med tilfredsstillende eller meget tilfredsstillende resultater, hvor profilen har fået det maksimale ud af projekterne rent økonomisk og samtidig haft et godt samarbejde med kunderne samt de involverede rådgivere.
 • Konsulenten har eksempelvis været projektleder på Skejby Sygehus, hvor der blev opnået en større samlet margin på en væsentligt større omsætning end forventet. Konsulenten formåede i projektgranskning at opjustere indtjeningen med omkring 1 mio. kr.

Konsulenten er startet op som freelancer med det formål at hjælpe virksomheder med at nå helt i mål med projekterne på en god måde og derved skabe lønsomhed på projekterne. Konsulenten kan komme ind på et projekt fra start og sikre den helt rigtige retning, eller konsulenten kan komme ind hvis et projekt er ved at løbe af sporet. Uanset situationen og omstændighederne vil konsulenten hurtigt kunne sætte sig ind i projektet og skabe værdi.

 

Konsulenten kan fungere som projektleder med det overordnede ansvar, og han kan sidde med mere afgrænsede ansvarsområder som kvalitetssikring, tilsyn eller generel opfølgning på VVS-projekter. Konsulenten vil dermed være et værdifuldt aktiv for både bygherrer, rådgivere og entreprenører.


Send forespørgsel

KONSULENT

 

Mobilitet

50 – 75 kmMERE INFORMATION

 

For yderligere information kontakt
Liv Skakfjord Magnussen
Rekrutteringskonsulent
Telefon +45 7879 6607
lsm@mindgroup.dk

RENT A BRAIN

Uddannelse

Mekatronik ingeniør

Nuværende fagområde

Udviklingsingeniør

Profil
 • 3 års arbejdserfaring
 • Midtjylland

Speciale
 • Elektronik
 • EL-Teknik
 • Hydraulik
 • Mekanik
 • Programmering
 • Simulering
 • Styring
Superbruger
IT-kompetencer
 • #
 • Atmel#
 • Automation Studio P6 #
 • C#
 • C##
 • C++#
 • Eagle CAD#
 • Festo Vision#
 • MathCAD#
 • MATLAB#
 • Microchip#
 • Siemens S7#
 • VBA#

Hydraulik specialist 

Profilen er uddannet civilingeniør i mekatronisk reguleringsteknik i 2012. Kandidaten har speciale i dynamisk simulering af elektrohydrauliske systemer, med særlig fokus på designoptimering og regulering. Hans spidskompetencer ligger indenfor: Elektronik, hydraulik programmering, styring, el-teknik, simulering og mekanik. Han har også erfaring med matematisk modelbaseret udvikling og simulering.

 

Kandidaten har været ansat i nogle af DK’s største virksomheder. Efter endt studie blev han på baggrund af sit speciale tilbudt arbejde flere steder, men valgte en stor virksomhed indenfor hydraulik. Her sad han med udvikling af hydraulik til maskiner i cementproduktionen samt udvikling af et projektstyrringsværktøj i VBA.

 

Han blev efterfølgende headhuntet til sin næste stilling hvor han sad som højrehånd for udviklingsdirektøren med et årligt budget på 20 mio. kroner. Her blev han hurtigt hydraulikspecialist for koncernen med ansvar for at hjælpe kollegaer med alle aspekter af hydraulikproblemer. Her var han bl.a. med i udviklingen af en testbænk til udmattelsestest og i udviklingen af flere produkter. Herigennem har kandidaten været med til at tage patent på to projekter, som han har udviklet, og som stadig er en del af produktprogrammet. Herefter valgte kandidaten, at tage til en stor dansk energivirksomhed, hvor han sad i en simulerings og softwareudviklings afdeling i et halvt år inden han tog springet og valgte at blive selvstændig.

 

Kandidaten er mulig at tilknytte som konsulent af længere eller kortere varighed. Kontakt mind for en dialog herom. Referencer oplyses efter aftale. 


Send forespørgsel

KONSULENT

 

Mobilitet

25 – 50 kmMERE INFORMATION

 

For yderligere information kontakt
Thomas Middelhede Randrup
Rekrutteringskonsulent
Telefon +45 7879 6604
tmr@mindgroup.dk