Tilbage

Kandidatliste

Profilrekruttering - dygtige kandidater til fastansættelse

I mind udvælger vi dygtige kandidater, som sidder i et godt job i dag, men som er klar på at rykke for den helt rigtige karrieremulighed. Den hjælper vi kandidaterne med at finde. Det gør vi ved at indgå et dybt samarbejde med dem, hvor vi afdækker deres motivation og resultater for at sikre kvaliteten. Vi kalder det profilrekruttering.

 

Find nogle af de kandidater, som vi samarbejder med ved at vælge "Fastansættelse" i nedenstående. Vi samarbejder også med kandidater, som ikke ønsker at komme på kandidatlisten af hensyn til fortroligheden, så kontakt os for det fulde overblik over kandidater, som vi samarbejder med.

Rent a Brain - dygtige konsulenter til indleje

Udover kandidater til fastansættelse har vi etableret samarbejde med nogle af de dygtigste konsulenter, som vi har afdækket grundigt og indhentet referencer på. De konsulenter kan man leje ind gennem os til kortere eller længere projektansættelser. Konsulenterne arbejder typisk som freelancere. Find konsulenterne under "Indlejning". Vi hjælper vi også med at finde vikarer, hvor vi via vores netværk finder en ledig og dygtig teknisk profil, såfremt der ikke er en freelancer ledig, der matcher jeres behov.

Vælg profiler fra byggebranchen eller industrien


Branche
Ansættelsestype
Uddannelse
Nuværende fagområde
Min. erfaring
Region
PROFILREKRUTTERING

Uddannelse

Bygningskonstruktør

Nuværende fagområde

Bygningskonstruktør

Profil
 • 4 års arbejdserfaring
 • Sjælland

Speciale
 • BIM
 • Projektering
 • IKT
 • IKT-ledelse
 • Strategiudvikling
Superbruger
 • Revit
 • Revit Structure
 • Revit Architecture
 • Revit MEP
 • Solibri
 • Sigma
 • MS-Office
IT-kompetencer
 • Adobe Illustrator
 • Adobe InDesign
 • Adobe Photoshop
 • AutoCAD

Beskrivelse af kandidaten

Projekterende BIM- og Revit-specialist  

Profilen er uddannet bygningskonstruktør i 2013, og sidenhen har omdrejningspunktet i hans karriere været BIM-projektering i Revit, hvorfor det naturligt er blevet hans kernekompetence. Profilen har erfaring fra både arkitekt-tegnestuer og rådgivende ingeniører. I dag er han ansat hos sidstnævnte virksomhedstype, hvor det primære fokusområde er konstruktioner. Profilen kan dog administrere alle modeller og udgaver af Revit, hvori han er absolut superbruger, og han trives med at supportere, vejlede og sparre med sine kolleger indenfor Revit- og BIM-området. 

Profilen har et særligt ansvar for at starte modellerne rigtigt op fra bunden i Revit. Han er vant til at tage del i projekteringen helt fra idefase til færdigt byggeri og aflevering. På projekterne har profilen ansvaret for, at tegninger, slutmodeller og geometri går op i en højere enhed, så det færdige produkt er et gennemført og detaljeret materiale, der kan skabe høj værdi for slutbrugeren. Profilen er også vant til rollen som IKT-ansvarlig på projekterne, der typisk har en størrelsesorden på 5.000-20.000 m2 og består af blandede opgaver inden for nybyg, renovering og elementbyggeri i både beton og stål.

 

Resultater opnået i karrieren:

Profilen har haft et stort medansvar i at implementere Revit i sin nuværende virksomhed og blev særligt udpeget til at være med i netop denne proces på grund af sit allerede eksisterende og solide kendskab til det digitale byggeri, Revit og BIM. Han tager del i at udvikle standardiseringer og er medudvikler på strategien bag virksomhedens BIM-projektering. I den forbindelse er han også med til at lave en plan for, hvilken type af profiler (der beskæftiger sig med digitalt byggeri) som virksomheden fremadrettet skal satse på og ansætte i forbindelse med en række større vækstambitioner.

 

Karrieredrømme:

I projekteringsøjemed er det særligt idé- og opstartsfasen på projekterne, der motiverer profilen. Han stortrives med at være igangsætter på projekterne og starte modellerne op fra bunden. Han har stor interesse i at være med til at føre idéer og beslutninger ud i livet og afhjælpe de problematikker, som naturligt opstår i opstarten af processerne, men som er væsentlige at behandle rigtigt for at sikre, at målet nås i sidste ende.

Profilen er motiveret for at være med til at træffe de strategiske beslutninger omkring BIM-projektering i en virksomhed. Han stræber konstant efter at være up-to-date med den nyeste viden indenfor det digitale byggeri, og derfor vil han gerne løfte sine faglige kompetencer og viden omkring BIM og VDC til et endnu højere niveau.

Med sin projekteringserfaring og stærke viden indenfor Revit- og BIM-området er profilen meget opmærksom på at mægle mellem teori og praksis på projekterne for at skabe størst mulig værdi. Rent opgavemæssigt er det større, komplekse BIM-opgaver og pilotprojekter, der har profilens særlige interesse.

 

Profilen er bosiddende i Københavns-området

 

 


Send forespørgsel

FASTANSÆTTELSE

 

Mobilitet

0 – 25 kmMERE INFORMATION

 

For yderligere information kontakt
Stine Dahl Nielsen
Rekrutteringskonsulent
Telefon +45 7879 6612
sdn@mind.as

PROFILREKRUTTERING

Uddannelse

Arkitekt

Nuværende fagområde

Bygherrerådgiver

Profil
 • 10 års arbejdserfaring
 • Midtjylland

Speciale
 • Bygherrerådgivning
 • Projektledelse
 • Tværfaglig procesledelse
 • Formidling
 • Akkvisition
 • Strategiudvikling
 • Brugerinddragelse
Superbruger
 • Adobe Photoshop
 • Adobe InDesign
 • Adobe Illustrator
 • AutoCAD
 • MS-Office
IT-kompetencer

Beskrivelse af kandidaten

Arkitekt med Solide kompetencer indenfor projektledelse og bygherrerådgivning

Profilen begyndte sin karriere som arkitekt i 2007, og sidenhen har han løbende taget en overbygning og færdiggjort en række af forskellige efteruddannelser og kurser i eksempelvis Projektledelse, Byggeriets Aftaler indenfor ABR89, AB92 og ABT93 samt EU's Udbudsdirektiv.

Profilen startede sin karriere som skitserende konkurrencearkitekt og senere projekterende arkitekt i forbindelse med større ombygnings-, indretnings- og renoveringsopgaver, samt en række nybyggerier. Med tiden trådte profilen over i en projektlederrolle, hvor han har beskæftiget sig med udviklingen af masterplaner og byggeprojekter af forskellig art og størrelse inden for en bred pallette af forskellige projekter.

De seneste 5 år har profilen primært beskæftiget sig med projektledelse og bygherrerådgivning på komplekse og tværfaglige udviklingsprojekter. Han har blandt andet opbygget solide kompetencer inden for formidling og brugerinvolvering, løbende koordinering med de udførende parter og afholdelse af blandt andet orienterings- og dialogmøder under hele processen fra indledende skitsefase til færdigt byggeri. Han er særligt bekendt med sundheds- og hospitalsverdenen, men har også været involveret i mange andre områder, hvor profilen er vant til at være den, der har det overordnede overblik over hele projektet fra start til slut. Sideløbende med opgaverne indenfor projektledelse og bygherrerådgivning har profilen fungeret i en rolle som tilbuds- og konkurrenceansvarlig indenfor både det offentlige og private marked, hvorfor profilen har et indgående kendskab til udbudslovgivning og byggeriets ydelsesbeskrivelser.


Af særlige resultater kan blandt andre fremhæves:

Profilen var bygherrerådgiver i forbindelse med realiseringen af en omfattende udviklingsplan for et sundhedsbyggeri, som profilen selv har været en del af at udvikle. Herunder havde profilen en stor andel i at få klarlagt bygherres visioner og ønsker, og i den forbindelse stod han for brugerinvolveringen i processen. Med ansvaret for konkurrenceprogrammet tog han også del i udbuds- og forhandlingsprocessen og ydede teknisk bistand til bedømmelseskomitéen. Resultatet blev et gennemarbejdet og succesrigt projekt, hvor profilens tætte samarbejde med bygherre betød, at udbudsmaterialet til de bydende rådgiverteams var så fyldestgørende, at materialet i tilbudsfasen fulgte bygherres ønsker tæt.   


Motivation:

Profilen stortrives, når han beskæftiger sig med projektledelse og bygherrerådgivning, som er hans primære interesseområder og spidskompetencer. Profilen er særligt stærk i projekternes indledende fase, hvor han er vant til at reflektere over, hvordan man kommer bedst fra start og derved forme processen i den rigtige retning – altid med det mål for øje, at det er bygherres krav og ønsker, der i sidste ende skal efterleves og realiseres.I forlængelse af netop dette fokus ønsker profilen fortsat af have en projektleder- og bygherrerådgiverfunktion. Profilens baggrund betyder, at han er vant til at følge projekterne fra start til slut, og denne erfaring gør, at han er vant til at skabe gode og givtige samarbejdsrelationer mellem projekternes parter både internt og eksternt. Han vil gerne have det overordnede ansvar for, at medarbejderne på projekterne når i mål med opgaverne, samt imødekommer tidsplanen, de økonomiske og de kvalitative målsætninger, så der er sikret sammenhæng mellem alle parametre.


Profilen er bosiddende omkring Aarhus-området


Send forespørgsel

FASTANSÆTTELSE

 

Mobilitet

0 – 25 kmMERE INFORMATION

 

For yderligere information kontakt
Stine Dahl Nielsen
Rekrutteringskonsulent
Telefon +45 7879 6612
sdn@mind.as

RENT A BRAIN

Uddannelse

Tekniker

Nuværende fagområde

Bygherrerådgiver

Profil
 • 12 års arbejdserfaring
 • Midtjylland

Speciale
 • BMS
 • CTS
 • Fagtilsyn
 • Kvalitetssikring
 • Udbudsmateriale
 • Commissioning
 • Dokumentation
Superbruger
 • Honeywell CTS
 • Lonmaker
 • Capture One
IT-kompetencer
 • PC-Schematic

Beskrivelse af kandidaten

Konsulenten er en alsidig CTS/BMS-specialist, der har en baggrund som elektriker og de sidste 10 år har arbejdet med CTS, først som tekniker og sidenhen som projektleder hos en entreprenør. I 2017 startede konsulenten op som selvstændig, hvor en region har brugt konsulenten som bygherrerådgiver.

 

Konsulenten har skabt resultater på projekter som eksempelvis; et sygehus med en fagentreprise hvor konsulenten var projektleder på CTS’en for en entreprenør. Det var et teknisk udfordrende projekt med meget lovgivning og en masse ændringer på projektet løbende. Projektet blev løst med en tilfredsstillende økonomi og glade samarbejdspartnere. Projektchefen på projektet har efterfølgende hyret konsulenten ind på et andet sygehus som bygherrerådgiver, og konsulenten fik også anerkendelse for sin håndtering af projektet fra virksomhedens ledelse.

 

Konsulenten er åben og imødekommende. Han er fokuseret på at være løsningsorienteret i dialogerne med interessenter, hvor udfordringer bliver taget i god ro og orden, så der sker en fremdrift i processen og alle er med. I samarbejde har han en høj grad af professionalisme og gør sit ypperste for at sikre tilfredse kunder og samarbejdspartnere.

 

Konsulenten kan gøre en forskel på følgende områder hos bygherrer, totalentreprenører og rådgivende ingeniørvirksomheder:

 • KS af tværfagligt teknisk udbudsmateriale vedr. CTS/BMS, udarbejdet af 3-part. Herunder kontrol af tilstødende entreprisers udbudsmateriale i forhold til grænseflader og leverancer. Denne KS skaber et sammenhængende materiale i forhold til, at alle arbejder og leverancer stemmer med ønsket for byggeriet, og at alt er inkluderet i udbuddet fra dag et, uden der er noget der falder imellem to stole. De fleste projekter vil kunne kvalitetssikres på 1-2 dage, men det afhænger af projektets størrelse og kompleksitet.
 • Bistand til, og/eller udarbejdelse af CTS/BMS udbudsmateriale. Herunder systemopbygning og kravspecifikationer mv.
 • Fagtilsyn
 • Behovsafdækning

Send forespørgsel

KONSULENT

 

Mobilitet

125 – 150 kmMERE INFORMATION

 

For yderligere information kontakt
Sebastian Kastrup Nielsen
Rekrutteringskonsulent
Telefon +45 7879 6611
skn@mind.as

PROFILREKRUTTERING

Uddannelse

Konstruktionsingeniør

Nuværende fagområde

Konstruktionsingeniør

Profil
 • 7 års arbejdserfaring
 • Hovedstaden

Speciale
 • Projektering
 • Kvalitetssikring
 • Byggeledelse
 • Risikovurdering
 • Beton
Superbruger
 • AutoCAD
 • Robot
 • MathCAD
IT-kompetencer
 • AutoCAD
 • MathCAD
 • Robot

Beskrivelse af kandidaten

Ihærdig, projekterende konstruktionsingeniør med en professionel tilgang

 

Profilen er uddannet konstruktionsingeniør (kandidatgrad) og har på studiet specialiseret sig i projektering af betonkonstruktioner. Profilen har efterfølgende taget flere kurser inden for projektering af anlægs- og brokonstruktioner.

 

Profilen har i alt godt 7 års erfaring fra entreprenør-, softwareudvikler- samt senest fra rådgiverbranchen, hvor profilen har arbejdet de seneste 3,5 år. Profilen har således et bredt kendskab til byggebranchen fra forskellige vinkler og ved derfor hvad der er bygbart. Profilen har oparbejdet erfaring inden for følgende områder: design, projektering, herunder tegne og beregne, risikoanalyse af konstruktioner, KS, undervisning inden for 3D konstruktionsprogrammer og byggeledelse. Profilen har projekteret konstruktioner inden for beton og stål.

 

Projekterne, som profilen har arbejdet med: Broer og anlægskonstruktioner samt bolig og erhverv.

 

Af IT-færdigheder kan nævnes: AutoCad 3D, Robot Structure 3D og MathCad.

 

Profilen beskrives af andre som engageret, seriøs, ansvarlig, positiv og faglig stærk. Derudover har profilen intet imod overarbejde, da vedkommende er vant til at knokle for at nå fantastiske resultater.

 

Profilen har i sin karriere fået ros og anerkendelse for:

Profilen har flere stærke resultater bag sig og har indtil nu altid afsluttet sine opgaver til tiden (eller før tid), hvor vedkommende typisk er den sidste medarbejder på projektet for at sikre høj kvalitet. Derudover har profilen en enormt høj stresstærskel. Dette har profilen bevist flere gange på opgaver, hvor han ikke bukker under for arbejdspress og hårde deadlines, når hans kolleger melder pas.  

 

Karrieredrømme:

Profilen ønsker at fortsætte sin faglige udvikling og specialisere sig yderligere inden for projektering konstruktioner. På et tidspunkt vil profilen gerne udvikle sig som anerkendt statiker og på den lange bane; om 5 år kunne projektledelse blive attraktivt.    

 

Kandidaten er bosat i København.


Send forespørgsel

FASTANSÆTTELSE

 

Mobilitet

25 – 50 kmMERE INFORMATION

 

For yderligere information kontakt
Jonas Fusager
Rekrutteringskonsulent
Telefon +45 7879 6609
jof@mind.as

PROFILREKRUTTERING

Uddannelse

Civilingeniør

Nuværende fagområde

Brandingeniør

Profil
 • 7 års arbejdserfaring
 • Hovedstaden

Speciale
 • Projektering
 • Rådgivning
 • Brandsikring
Superbruger
IT-kompetencer

Beskrivelse af kandidaten

Brandrådgiver med projektlederambitioner

 

Profilen er uddannet bygningsingeniør og har en kandidat i byggeteknologi med fokus på projektledelse og brandsikkerhed i bygninger.

 

Profilen har i alt 5 års erfaring fra rådgiverbranchen og 2 års fra entreprenørbranchen. Profilen startede sin karriere som VVS-ingeniør og har de seneste +4 år udviklet sig som brandingeniør og –rådgiver inden for byggeri og infrastruktur.

 

Kompetencer og opgaver spænder over: brandsimuleringer, brandteknisk dimensionering, udarbejdelse af brandstrategier, brandtekniske analyser, beregninger, rådgivning, brandsikkerhedsløsninger, brandanlæg, lovgivning og sprinkler. Derudover kendskab til VVS, ventilation og konstruktioner.

 

Projekterne dækker over nybyg og renoveringer inden for kontorbygninger, shoppingcentre, uddannelsesinstitutioner, metro, lufthavne og kulturbygninger i ind- og udland. 

 

Profilen beskrives af andre som rar, ambitiøs, nysgerrig, forudseende og kommunikerende.

 

Profilen har i sin karriere fået ros og anerkendelse for:

At være en enormt kompetent til at udarbejde strategier for brandsikkerheden samt finde utraditionelle brandløsninger på yderst komplekse byggeprojekter med flere forskellige udfordringer.

 

Karrieredrømme:

Profilen beskriver sig selv som generalist og vil gerne arbejde med projektledelse eller tværfaglig koordinering inden for 1-2 år.  En mulig arbejdsfordelig kunne se således ud: 50% projektledelse/tværfaglig koordinering samt 50% brandsikkerhed/rådgivning.


Send forespørgsel

FASTANSÆTTELSE

 

Mobilitet

25 – 50 kmMERE INFORMATION

 

For yderligere information kontakt
Jonas Fusager
Rekrutteringskonsulent
Telefon +45 7879 6609
jof@mind.as

PROFILREKRUTTERING

Uddannelse

Diplomingeniør

Nuværende fagområde

VVS-ingeniør

Profil
 • 3 års arbejdserfaring
 • Sjælland

Speciale
 • HVAC
 • Indeklima
 • Køling
 • Kvalitetssikring
 • Projektgennemførelse
 • Projektstyring
 • Renovering
 • Tekniske installationer
 • Ventilation
 • VVS installationer
 • Nybyggeri
 • Fagtilsyn
Superbruger
IT-kompetencer
 • AutoCAD
 • Be15
 • BSim
 • Revit
 • Revit MEP (Ventilation)
 • Revit MEP (VVS)

Beskrivelse af kandidaten

Projekterende vvs- og ventilationsingeniør der motiveres af komplicerede projekter

Kandidaten har en baggrund som diplomingeniør i byggeri og infrastruktur og har 3+ års erfaring fra rådgiverbranchen med projektering af VVS, ventilation, energi og indeklima, koordinering både internt og eksternt og tilsyn. Herudover arbejder han også i Revit på ugentlig basis. Kandidaten har særligt force og motivation inden for vvs og ventilation.

 

Projekterne som han har siddet på har været både nybyggeri og renovering og inden for blandt andet boligbyggeri og erhvervsbyggeri. Kandidaten går til sine opgaver med kvalitet og godt samarbejde for øje.

 

Kandidaten har blandt andet opnået følgende resultater

Allerede tidligt i sin karriere har kandidaten fået tildelt et stort ansvar, hvor hans faglighed og grundighed højner kvaliteten på projekterne. Blandt andet har han overtaget et større ungdomsboligprojekt med mange udfordrende elementer, hvor han stod foran et stort arbejde med at lokalisere fejlene og udbedre dem. Resultatet blev en tilfreds bygherre og en anerkendelse fra kandidatens ledelse.

 

Karakteristisk for kandidatens tilgang til opgaver er at han er omhyggelig, samarbejdsorienteret og kvalitetsbevidst.

 

Karrieredrømme

Kandidaten ønsker at dygtiggøre sig yderligere inden for sit fag og sidde med projektering af vvs og ventilation i bolig- og erhvervsbyggeri og tilsyn, hvor han er med fra start til slut i projekterne. Komplicerede erhvervsbyggerier med køling og/eller laboratorieventilation er særligt interessant. Generelt motiveres han af en høj grad af ansvar og styring af komplicerede projekter.


Send forespørgsel

FASTANSÆTTELSE

 

Mobilitet

50 – 75 kmMERE INFORMATION

 

For yderligere information kontakt
Marie Louise Gadensgaard
Rekrutteringskonsulent
Telefon +45 78796613
mlg@mind.as

PROFILREKRUTTERING

Uddannelse

Konstruktionsingeniør

Nuværende fagområde

Konstruktionsingeniør

Profil
 • 6 års arbejdserfaring
 • Hovedstaden

Speciale
 • 3D-modellering
 • Bærende konstruktioner
 • Beregning / Kalkulation
 • CAD/CAM
 • Design / Skitsering
 • Dokumentation
 • Konstruktion (3D)
 • Konstruktioner
 • Kvalitetssikring
 • Modellering
 • Myndighedsbehandling
 • Projektering
Superbruger
 • MathCAD
 • Revit
 • Bluebeem
 • Robot
IT-kompetencer
 • MathCAD
 • Revit
 • Bluebeem
 • Robot

Beskrivelse af kandidaten

Profilen er uddannet civil ingeniør inden for byggeteknologi i 2011, og har siden endt uddannelse arbejdet hos en rådgivende ingeniør virksomhed som projekterende konstruktionsingeniør.

 

Profilen projekterer, beregner og tegner både på renoverings- og nybygsopgaver og har især haft ansvaret for tegningsmaterialet. Profilen er desuden CAD ansvarlig og bestemmer dermed alle regler og principper på hvordan der tegnes i afdelingen samt laver KS på tegninger, uddanner nye tegnere og laver Revit skabeloner (profilen er superbruger i Revit). Derudover sidder profilen også med prisberegning og statisk dokumentation samt kommunikation med kommuner. Profilen har arbejdet med stål, træ og en smule beton.

 

Særlige karaktertræk:

 

 • Profilen er superbruger i Revit, og har gennem sin karriere haft ansvaret for kvaliteten af tegningsmaterialet og at tegningsmaterialet var udarbejdet korrekt
 • Profilen har lavet statiske beregninger hovedsageligt på mindre byggeprojekter
 • Har en forståelse for andre fag såsom kloak og el, hvor profilen kan inkluderer disse i tegning/modellen efter en anvisning af en fagingeniør

 

Karrieredrømme

 

Profilen er motiveret af at blive endnu bedre inden for beregninger, og kunne udvikle sig til at arbejde på større og mere avanceret projekter. Profilen højner et miljø, hvor det er muligt at få fagligsparring fra en mere erfaren ingeniør, evt. i en form for mentorrolle. Profilen trives i et miljø, hvor vidensdeling er en naturlig del af hver dagen. Derfor ser profilen en karrieremulighed som projekterende konstruktionsingeniør, et sted hvor profilen kan udvikle sig og gro, som særlig interessant.

 

Profilen er bosat i Københavnsområdet  


Send forespørgsel

FASTANSÆTTELSE

 

Mobilitet

0 – 25 kmMERE INFORMATION

 

For yderligere information kontakt
Emil Kristensen
Rekrutteringskonsulent
Telefon +45 7879 6610
emk@mind.as

RENT A BRAIN

Uddannelse

Bygningsingeniør

Nuværende fagområde

Projektering

Profil
 • 15 års arbejdserfaring
 • Hovedstaden

Speciale
 • 3D-modellering
 • Bærende konstruktioner
 • Beregninger / Kalkulation
 • Beregning / Kalkulation
 • Installationer
 • Konstruktioner
 • Konstruktion (3D)
 • Konstruktionsansvarlig
 • Modellering
 • Nybyggeri
 • Procesoptimering
 • Projektering
 • Projektbeskrivelser
 • Projektledelse
 • Projektstyring
 • Tidsstyring
 • Ventilation
Superbruger
 • AutoCAD
 • AutoDesk
 • Revit
 • STAAD.Pro
IT-kompetencer
 • AutoCAD
 • AutoDesk
 • Revit
 • STAAD.Pro

Beskrivelse af kandidaten

Konsulenten er uddannet ingeniør fra DTU i 2001. Konsulenten har med sine 15 års erfaring, som konstruktionsingeniør en bred erfaring inden for statiske beregninger, tegning og modellering. Konsulenten har arbejdet en del med team- og projektledelse både inden for konstruktions- og installationsfaget. Konsulenten har de seneste år arbejdet i udlandet, hvor han har haft et stor ansvar i hele projektfasen.

 

Profilens kerne kompetencer er inden for modellering og beregninger, og konsulenten kan fra dag 1 træde inde og løfte lignende opgaver.

 

Kandidaten har blandt andet opnået følgende resultater:

 • Arbejdet som teamleder på et stort lufthavns projekt i Oman, hvor konsulenten fungerede som teamleder for konstruktionsteamet og uddelegerede opgaver samt koordinerede med de andre discipliner. Projektet blev leveret med stor tilfredshed til tiden.
 • Projektleder på et stort og komplekst udvidet indkøbscenter i Saudi Arabien, hvor konsulenten fik opbygget er rigtig godt samarbejde med bygherren. Konsulenten fungerede som projektleder og konstruktionsingeniør på projektet.

 

Kandidaten arbejder pt. fuldtid, som konstruktionsingeniør på en 37 timers arbejdsuge, så arbejdstiderne skal være i tidsrummet fra klokken ca. 15.00 og frem samt i weekenderne. Konsulenten kan arbejde ca. 20 timer/ugen.

 

Konsulenten kan løfte opgaver inden for følgende områder:

 • Modellering og beregninger af blandt andet skoler, boliger, lufthavne mv.
 • Projekt- og teamledelse

 

Profilen er bosat i København.


Send forespørgsel

KONSULENT

 

Mobilitet

0 – 25 kmMERE INFORMATION

 

For yderligere information kontakt
Caroline Søgaard Møller
Rekrutteringskonsulent
Telefon +45 78796614
csm@mind.as

PROFILREKRUTTERING

Uddannelse

VVS-ingeniør

Nuværende fagområde

VVS-ingeniør

Profil
 • 5 års arbejdserfaring
 • Midtjylland

Speciale
 • Fagtilsyn
 • Kloak og afløb
 • Køling
 • Kundekontakt
 • Kvalitetssikring
 • Nybyggeri
 • Projektering
 • VVS installationer
Superbruger
 • Revit MagiCAD
 • Solibri
IT-kompetencer
 • Solibri
 • Revit MagiCAD

Beskrivelse af kandidaten

Baggrund

Profilen er uddannet VVS- og energimontør samt bygningsingeniør med speciale i energi og indeklima. Profilen har efteruddannet sig indenfor brand, sprinkling og diverse 3D-programmer.

 

Profilen har godt 5 års erfaring som projekterende ingeniør i rådgiverbranchen og godt 2 års erfaring som VVS- og energimontør. Denne kombination af praktisk erfaring giver profilen de rette værktøjer til vurdering af bygbarhed. Som rådgivende ingeniør har profilen haft det faglige ansvar for VVS-området i forbindelse med projektering af forskellige typer af projekter. Derudover har profilen arbejdet med koordinering mellem de forskellige installationstekniske fag samt haft ansvar for fagtilsyn og opfølgning på byggepladser. Profilen deltager jævnligt på møder med bygherrer, arkitekter og entreprenører. Profilen har som supplement til ovenstående været ansvarlig for udarbejdelse af designmanualer, undervisningsmateriale og forestået undervisning indenfor VVS-området.

 

Projekterne, som profilen har arbejdet med, dækker over institutioner, kontor-domiciler, sygehus og multiarena.

 

På daglig basis arbejder profilen med Revit MagiCAD og Solibri 3D.

 

Profilen tager ansvar og har drive til at opnå resultater. Han er samarbejdsorienteret, har sans for detaljen og er løsningsorienteret.

 

Profilen har i sin karriere fået ros og anerkendelse for:

 • At være i konstruktiv dialog med håndværkerne på byggepladsen, hvor vedkommende er løsningsorienteret og ser muligheder i stedet for problemer.
 • At se potentielle faldgruber i 3D-modeller.
 • At han er omhyggelig med sine opgaver og ikke overlader noget til tilfældighederne

 

Karrieredrømme:

Profilen vil fortsætte sin faglige udvikling og i den forbindelse vil et større fagligt ansvar være motiverende. Samtidig vil profilen udbygge sin viden og kompetencer indenfor ventilation og indeklima, så profilen på sigt favner HVAC-området. Projektering og tværfaglig koordinering må gerne fylde omkring 60% i et fremtidigt job. De resterende 40% fordeles på tilsyn og opfølgning på byggepladser samt udvikling indenfor ventilation og indeklima. På sigt er rollen som HVAC-fagleder attraktiv.   


Send forespørgsel

FASTANSÆTTELSE

 

Mobilitet

25 – 50 kmMERE INFORMATION

 

For yderligere information kontakt
Jonas Fusager
Rekrutteringskonsulent
Telefon +45 7879 6609
jof@mind.as

PROFILREKRUTTERING

Uddannelse

Bygningskonstruktør

Nuværende fagområde

Arkitekt

Profil
 • 10 års arbejdserfaring
 • Sjælland

Speciale
 • Projektering
 • BIM
 • Dispositionsforslag
 • IKT-ledelse
 • IKT
Superbruger
 • Revit Architecture
 • Revit
 • NavisWorks
 • Adobe Photoshop
 • MS Project
 • MS-Office
 • Ludoc
IT-kompetencer

Beskrivelse af kandidaten

Projekterende og koordinerende IKT / BIM-profil

I begyndelsen af 2008 færdiggjorde profilen sin uddannelse som bygningskonstruktør og har efterfølgende efteruddannet sig til IKT-leder. Profilen har opbygget en solid erfaring med at projektere - herunder detailprojektering. Han har erfaring fra forskellige arkitekttegnestuer, hvor profilen overvejende har arbejdet med større boligbyggerier, men han har også erfaring med erhvervsbyggerier og offentligt byggeri.

På det seneste har profilen bevæget sig nærmere en koordinerende rolle mellem arkitekterne, entreprenørerne og ingeniørerne, hvor han har overblikket over bygningsmodellerne, koordinerer IKT-delen og driver BIM ind over projekterne i en form for supportrolle. Profilen er således godt kendt med de digitale bygherrekrav. I fællesskab med udvalgte kolleger er profilen i øjeblikket i gang med at optimere sin nuværende tegnestues BIM- og kvalitetssikringsprocesser.

 

 

Profilen har udvist særlige præstationer på

… et større kontordomicil, hvor profilen detailprojekterede og var med til at starte hele projektet op og fuldføre det i 3D. Profilen var fagkoordinator på arkitektdelen af projektet og var ansvarlig for at styre modellerne og selve detailprojekteringen. – Et projekt der gik rigtig godt, og som bygherre, ejere og totalentreprenøren er meget tilfredse med. 

Profilen har desuden taget over på flere projekter, der til en begyndelse ikke er blevet startet rigtigt op. Profilen har været ansvarlig for at rydde op i IKT-arbejdet på projektet, og vedkommende har fået skabt en ny plan for processerne. Profilen har forståelse helt ned i detaljen, men har samtidig øje for hvordan projektet kommer til at give mening i det store billede. Den bredde, faglige forståelse hjælper profilen til at skabe struktur på processerne, hvilket i høj grad påskønnes af profilens kolleger.

 

 

Karrieredrømme:

Profilen trives i projekteringsrollen, men stortrives når han beskæftiger sig med IKT og BIM på projekterne i en koordinerende og supporterende rolle, hvilket lægger sig godt op at profilens meget hjælpsomme natur. En rolle som BIM-koordinator / supporter eller IKT-leder er særligt attraktivt, fordi profilens store motivation ligger i at hjælpe projektets interne og eksterne interessenter under projekteringsfasen og finde frem til, hvordan man med begrænsninger i forhold til BIM og lovgivning stadigvæk kan være fleksible i den arkitektur, som skal formidles. 

 


Send forespørgsel

FASTANSÆTTELSE

 

Mobilitet

50 – 75 kmMERE INFORMATION

 

For yderligere information kontakt
Stine Dahl Nielsen
Rekrutteringskonsulent
Telefon +45 7879 6612
sdn@mind.as

PROFILREKRUTTERING

Uddannelse

Arkitekt

Nuværende fagområde

Arkitekt

Profil
 • 9 års arbejdserfaring
Speciale
 • Projektledelse
 • Projektering
 • Fagledelse
 • Renovering
 • Design / Skitsering
 • Projektbeskrivelser
Superbruger
 • AutoPilot
 • AutoCAD
 • MS-Office
IT-kompetencer
 • MS Project

Beskrivelse af kandidaten

Profilen er uddannet arkitekt i 2008. Profilen har erfaring fra flere grene af branchen herunder tegnestue, rådgiver og projekt/ejendomsudvikler. Til at starte med var vedkommende ansat på en tegnestue hvor vedkommende tegnende en lang række enfamiliehuse. Her havde profilen ansvaret for hele projektet indtil det blev overgivet til hovedentreprenøren. 

 

Efterfølgende kom profilen til en tegnestue hvor vedkommende var på en bred vifte af projekter, og varetog en forholdsvis bred rolle med deltagelse på konkurrenceprojekter, skitser og projektering. 

 

Profilen blev herefter ansvarlig for en tegnestue og fungerede samtidig som projektleder på projekterne. Det var ligeligt fordelt mellem projektledelse og ledelse. Profilen havde det ledelsesmæssige ansvar for afdelingen på 7 mand herunder: ressourcefordeling, MU-samtaler, kompetenceudvikling etc.

 

I sin nuværende rolle sidder profilen som projektleder både som ”administrativ projektleder” (fakturering, tidsplaner etc.) og ”arkitekt” projektleder (kontakt med bygherre, rådgiver, entreprenører, tid, økonomi og kvalitet etc.) profilen har sluppet tegningsdelen. Rent fagligt er vedkommende særligt skarp inden for områderne: 

 

 • Udvikling af boligprojekter
 • Restaurering og transformation af eksisterende bygningsmasser
 • Projektledelse af diverse typer af projekter

 

Resultater opnået i karrieren:

 • Profilen har på under et år skaffet mersalg til projekter i honorar på over 1 mio. kroner
 • Profilen har siden nytår via god projektledelse og ressourcestyring afleveret 6 mellemstore boligprojekter (30-44 boliger) til tiden, uden at de projekterende medarbejdere skulle arbejde over

 

Karrieredrømme

Profilen er motiveret af ledelse både personalemæssige og projektbaseret samt overordnet projektstyring og synes også det er interessant at arbejde med udvikling af strategier og retning for virksomheden. Profilen vil derfor gerne varetage en rolle som projektleder med mulighed for mere ansvar! Det kunne f.eks. være i en rolle som tegnestueleder, projektchef, partner eller andet hvor der er mulighed for ansvar.

 

Som person er profilen god til at skære ind til benet, men gør det ved at hæve sig op i ”helikopter perspektiv”, hvilket gør at profilen ofte kan se tingene fra en anden vinkel.

 

Profilen er bosiddende i Midtjylland. 


Send forespørgsel

FASTANSÆTTELSE

 

Mobilitet

0 – 25 kmMERE INFORMATION

 

For yderligere information kontakt
Thomas Middelhede Randrup
Rekrutteringskonsulent
Telefon +45 7879 6604
tmr@mind.as

PROFILREKRUTTERING

Uddannelse

El-installatør

Nuværende fagområde

Projektleder

Profil
 • 8 års arbejdserfaring
 • Midtjylland

Speciale
 • Beregning / Kalkulation
 • CTS
 • Drift & vedligehold
 • EL-Teknik
 • Elektronik
 • Elinstallationer
 • Håndværksmæssig baggrund
 • Installationer
 • Projektgennemførelse
 • Projektledelse
 • Salg
Superbruger
IT-kompetencer

Beskrivelse af kandidaten

Profilen er uddannet el installatør i 2009 og har de sidste 7 år arbejdet som projektleder inden for ombygning, renovering og nybygning. Profilen har haft ansvaret for selv at sælge sine egene projekter ind og har efterfølgende projektledet dem. Derudover har profilen sørget for den fremtidige drift af el og CTS på projekter i både Danmark og Sverige.

 

I sit virke som projektleder har profilen haft personale- og projektledelsesansvaret for 10-30 elektrikere i egenproduktion, samt det økonomiske ansvar på projekter op til 20 mio. kr.

 

Profilen er særlig passioneret omkring at gennemføre projekter, hvor rådgivning af kunder ifm. valg og implementering af løsninger er essentiel, for at opnå et så godt produkt som muligt. Profilens kernekompetencer er inden for bygningsinstallationer, projektstyring af tekniske entrepriseprojekter samt kundekontakt ifm. projektsalg og serviceydelser.

 

Profilen har i sin karriere bl.a. opnået følgende:

 

 • Profilen kalkulerer og forhandler selv priser hjem, hvorefter profilen forsætter som projektleder. Profilen har ansvaret på projekterne fra opsøgende salg til projektledelse, aflevering, opfølgning og den efterfølgende drift
 • Profilen har stor erfaring med renovering af detailbutikker, hvor tidshorisonten er knap, da der er mange omkostninger ved at lukke en butik. Derfor arbejder de ofte i døgndrift hen over en uge f.eks., hvilket kræver meget planlægning, timing og struktur, når der arbejdes henover forskellige fag
 • Profilen har en KAM rolle for en butikskæde, hvor profilen både fungerer som entreprenør og rådgiver ift. hvilke anlæg som matcher kundens behov. Dette er anlæg inden for el, ventilation (alt det som el berør)

 

Karrieredrømme

 

Profilen har en stor forståelse for købmandsskab og med sin håndværksmæssig baggrund er han drevet af at gennemføre projekter som projektleder, hvor profilen samarbejder med under entreprenører.  Profilen har et ”sælgergen”, som profilen også kan se blive sat i spil, dog ikke i en rendyrket sælgerrolle. Profilens næste karrieremulighed kunne f.eks. være tilsynsførende, projektleder eller projektchef, hos enten en entreprenør eller rådgiver.Profilen er bosat i Midtjylland


Send forespørgsel

FASTANSÆTTELSE

 

Mobilitet

0 – 25 kmMERE INFORMATION

 

For yderligere information kontakt
Emil Kristensen
Rekrutteringskonsulent
Telefon +45 7879 6610
emk@mind.as

PROFILREKRUTTERING

Uddannelse

Arkitekt

Nuværende fagområde

Arkitekt

Profil
 • 4 års arbejdserfaring
 • Hovedstaden

Speciale
 • Projektering
 • Projektbeskrivelser
 • Design / Skitsering
 • Dispositionsforslag
 • Kundekontakt
 • Tegning
 • Renovering
Superbruger
 • AutoCAD
 • Adobe Illustrator
 • InDesign
 • MS-Office
 • MS Project
IT-kompetencer
 • Rhino
 • SketchUp
 • Revit Architecture

Beskrivelse af kandidaten

Arkitekt med flerårig projekteringserfaring

Profilen færdiggjorde sin arkitektuddannelse i 2013 og de sidste fire år har han haft en projekterende rolle på tegnestuen (herunder detailprojektering), hvor han typisk arbejder fra projektets dispositionsforslag og frem. Profilen tegner og udarbejder beskrivelser til projekterne, og han har en naturlig æstetisk sans, hvilket afspejler sig på de projekter, han arbejder på. I sin tid som projekterende arkitekt har profilen både arbejdet med renoveringsopgaver, tilbygninger samt nybyggeri – hovedsageligt på forskellige projekter med en social og/eller sundhedsfaglig dimension. Profilen er endvidere vant til kontakten med bygherre og deltager i brugerinddragelsen på projekterne.

 

 

Profilen har udvist særlige præstationer på

 • Et socialt byggeri med støtte fra Landsbyggefonden, hvor profilen var projekterende og ledende arkitekt på projektet refererende til en overordnet. Der var meget strikse regler til byggeriet, hvilket stillede ekstra høje krav til byggeriets gennemførelse. Profilen var også ansvarlig for brugerinddragelse og generel administration af projektet, hvilket han fik stor ros for både internt på tegnestuen og af bygherre.

 

 • Et større projekt, som blev projekteret i Revit, hvor profilens primære rolle var at tegne og lave beskrivelser. Projektet mødte nogle udfordringer undervejs, og det endte derfor med at blive mere krævende end først antaget. Som følge heraf endte profilen med at håndtere flere konflikter. Han tog ansvar for at besvare en række uafklarede spørgsmål og lagde en helt ny plan for processen. Profilen blev rost for sin naturlige autoritet og sin meget menneskelige og løsningsorienterede tilgang, som i sidste ende var afgørende for, at trådene blev redt ud og projektet blev ført sikkert videre.  

 

 

Karrieredrømme:

Profilen ønsker at fortsætte sit nuværende projekteringsspor – herunder detailprojektering. Inden for en overskuelig fremtid vil en rolle som projekteringsleder være særdeles spændende. Foruden selve udviklingsarbejdet trives profilen med den administrerende del; herunder allokering af ressourcer og tidsstyring, og det føles naturligt for ham at tage del i planlægningen for at sikre, at byggeriet bliver en succes på alle parametre. Profilen føler sig særligt motiveret for at arbejde med de arkitektoniske projekter, der har en social dimension. På disse projekter kan han særligt mærke, at han får en naturlig glæde og entusiasme i sit arbejde, fordi han i højere grad føler, at han er med til at gøre en forskel for andre mennesker.

 

 


Send forespørgsel

FASTANSÆTTELSE

 

Mobilitet

0 – 25 kmMERE INFORMATION

 

For yderligere information kontakt
Stine Dahl Nielsen
Rekrutteringskonsulent
Telefon +45 7879 6612
sdn@mind.as

PROFILREKRUTTERING

Uddannelse

Bygningskonstruktør

Nuværende fagområde

Projektchef

Profil
 • 20 års arbejdserfaring
 • Fyn

Speciale
 • Kommunikation
 • Økonomistyring
 • Personaleansvar
 • Projekt Planlægning
 • Projektledelse
 • Rådgivning
 • Kundekontakt
Superbruger
 • MS-Office
 • MS Project
 • AutoCAD
IT-kompetencer
 • Adobe Photoshop

Beskrivelse af kandidaten

Profilen er uddannet bygningskonstruktør i 90’erne og har siden i sin karriere bl.a. taget diverse projektlederkurser. Profilen fungerer i dag som projektchef og har arbejdet med projektstyring og linjeledelse i en årrække og har gennem sin karriere haft virke både hos bygherre, rådgiver og entreprenørvirksomhed.

 

Profilen er en stærk generalist og som person meget handlekraftig og effektiv samtidig med at være styret af sit stærke værdisæt.

 

Profilen brænder virkelig igennem når han omgiver sig med dygtige folk og trives med ’op ad bakke projekter’ hvor han overpræsterer og imponerer.

 

Af resultater fortæller profilen bla. at:

 • Alle projekter ender godt. Profilen har siddet på projekter af en størrelse og kompleksitet hvor tvister er uundgåelige, men de er formået forhandlet af inden det er endt i voldgift.

 • I et køl-varme-ventilations projekt i størrelsen omkring 65 mill har profilen formået at skabe en 25% bedre dækningsgrad end estimeret gennem et virkelig grundigt forarbejde og vedholdende arbejde med de forskellige interessenter i byggeriet.

 

Karrieredrømme

Der kan være flere modeller for hvordan det næste job i karrieren for denne profil ser ud, men hvad de har til fælles er målet: strategisk indflydelse på højt niveau. Stillingen kan være som projektchef, Projektdirektør, Teknisk direktør, Afdelingsleder eller andet.

 

Der hvor det for denne profil bliver særligt interessant er når involveringen i forretningens strategiske beslutninger er til stede.

 

Profilen er bosat på Fyn og flytbar til Sjælland for det rette job.


Send forespørgsel

FASTANSÆTTELSE

 

Mobilitet

100 – 125 kmMERE INFORMATION

 

For yderligere information kontakt
Marie Louise Gadensgaard
Rekrutteringskonsulent
Telefon +45 78796613
mlg@mind.as

RENT A BRAIN

Uddannelse

Teknikumingeniør

Nuværende fagområde

Strategi- og forretningsudvikling

Profil
 • 44 års arbejdserfaring
 • Hovedstaden

Speciale
 • Bestyrelsesarbejde
 • Forhandling
 • Kommunikation
 • Konceptudvikling / idegenerering
 • Konflikthåndtering
 • Kontraktforhandling
 • Partneringaftaler
 • Produktudvikling
 • Rådgivning
 • Strategiudvikling
Superbruger
IT-kompetencer

Beskrivelse af kandidaten

Konsulenten er en strategisk profil, der med +40 års erfaring fra bygge- og anlægsbranchen ved, hvad der skal til for at udvikle en virksomhed internt og eksternt samt skabe nye forretningsområder og samle partnere med forskellige interesser til én enhed. Konsulenten vil kunne indgå som en stærk sparringspartner for såvel direktion som for bestyrelser i forhold til udviklingsstrategier og brancheforhold samt bruge sin store viden til at afdække og lede udviklingen af nye og fremtidsorienterede forretningsområder og koncepter.

 

Udover en baggrund som ingeniør har konsulenten videreuddannet sig inden for finansiering og bestyrelsesarbejde samt tilegnet sig en betydelig praktisk viden inden for jura. Sammen med sin store viden og erfaring gør det konsulenten til en yderst kompetent sparringspartner, der kan skabe værdi inden for eksempelvis:

 

 • Forretnings- og markedsudvikling
 • Strategisk samarbejde på nøgleprojekter
 • Partneringaftaler
 • Udbud, herunder lovgivning
 • Forhandlinger og konflikthåndtering
 • Kontrakter
 • Bestyrelsesarbejde

 

Konsulenten er kendt for sine solide faglige kompetencer, som han formår at anvende i en forretningsmæssig forståelse. I et samarbejde vil konsulenten hurtigt skabe tillid og bidrage til et stort overblik, hvor der hele tiden er progression i samarbejdet uden at nogle bliver tabt i processen.


Konsulenten har skabt resultater som ansvarlig på projekter såsom:

 • Udvikling af nyt forretningskoncept for nordisk entreprenørvirksomhed med fokus på samarbejde med den offentlige sektor, hvor konsulenten afdækkede de juridiske begrænsninger og muligheder, lavede analyser af de økonomiske og finansielle forhold og stod for indgåelse af samarbejdsaftaler med eksterne samarbejdspartnere. Konsulenten formåede at se kreative løsningsmuligheder og nåede i mål med en omsætning på +100 mio. på det nye forretningsområde inden for det første år, hvilket var 25% bedre end forventet.
 • Sammenlægning af flere organisationer med det formål at skabe større synlighed og gennemslagskraft. Konsulenten lykkedes i samarbejde med en kollega at lande et solidt forhandlingsresultat med ét samlet fællesskab trods udfordrende forhandlingsforløb. Fællesskabet har opnået den ønskede synlighed og har dokumenteret sin levedygtighed, hvilket skabte stor tilfredshed for de involverede parter.

Send forespørgsel

KONSULENT

 

Mobilitet

125 – 150 kmMERE INFORMATION

 

For yderligere information kontakt
Sebastian Kastrup Nielsen
Rekrutteringskonsulent
Telefon +45 7879 6611
skn@mind.as

RENT A BRAIN

Uddannelse

Akademiingeniør

Nuværende fagområde

Bygherrerådgiver

Profil
 • 27 års arbejdserfaring
 • Midtjylland

Speciale
 • Commissioning
 • Drift
 • Syn og skøn
 • Kommunikation
 • Offentligt byggeri
 • Økonomistyring
 • Projektledelse
 • Rådgivning
 • Tilsyn
Superbruger
 • MS-Office
IT-kompetencer
 • AutoCAD
 • SketchUp

Beskrivelse af kandidaten

Konsulenten er en alsidig bygherrerådgiver, projektleder og syn- og skønsmand inden for byggeri og anlæg, der de sidste +25 år har skabt tydelige resultater på både entreprenørsiden, rådgiversiden, i det offentlige og hos en producent. Den erfaring gør konsulenten til en kompetent samarbejdspartner, der kender perspektiverne, arbejdsprocesserne og sproget på alle sider af bordet, og denne fordelagtige viden er med til at sikre succesfulde projekter.


Konsulenten har siden sin uddannelse som akademiingeniør i byggeri og anlæg beskæftiget sig med stort set alle discipliner inden for bygge- og anlægsbranchen:

 • Byggeri: Boliger, institutioner, erhvervsbyggeri, P-huse mv.
 • Anlæg: Broer, veje, jord, kloak mv.
 • Drift: Pleje og vedligehold af veje og grønne områder

 

Denne generelle, men også dybere viden suppleret med stor erfaring som kontorleder, afdelingsleder og direktør for +100 medarbejdere, gør at konsulenten kommer med et stort overblik og kendskab til, hvad der skal til for at få alle til at bevæge sig i samme retning på et projekt.


Konsulenten har skabt resultater på projekter som:

 • Bygherrerådgiver og tilsynsførende på +2800 m2 hal til håndtering af affald, hvor bygherren oplevede en stor tryghed igennem processen og i sidste ende fik afleveret et projekt inden for rammerne.
 • Projektchef på +45 plejeboliger med ansvar for projektledelse, projektering, økonomi, indkøb mv. På projektet var der mange interessenter, og konsulenten formåede at involvere alle og samtidig sikre fremdriften på projektet.
 • Projektleder på byggemodning af nye metro-stationer hvor der var høje krav til planlægning, koordinering og opfølgning, Konsulenten leverede det forventede på trods af den høje kompleksitet.
 • Projektleder på en af Danmarks første toetagers rundkørsler med en entreprisesum på omkring 40 mio. kr. Projektet blev vellykket til stor tilfredshed for bygherre. Det blev færdigt til tiden, uden at hele budgettet blev brugt.

 

Konsulenten har gennem sin karriere fået anerkendelse for at være en leder, der skaber høj tillid i teamet og samtidig tør at træffe de nødvendige beslutninger. Han har haft en progressiv udvikling i forhold til ansvar og projekttyper i alle de organisationer, som konsulenten har været tilknyttet. Konsulenten har været freelancer i et par år, hvor det er kendetegnende ved ham, at han tager ejerskab over projekterne og varetager sine kunders interesse.


Send forespørgsel

KONSULENT

 

Mobilitet

150+ kmMERE INFORMATION

 

For yderligere information kontakt
Sebastian Kastrup Nielsen
Rekrutteringskonsulent
Telefon +45 7879 6611
skn@mind.as

RENT A BRAIN

Uddannelse

Arkitekt

Nuværende fagområde

Arkitekt

Profil
 • 3 års arbejdserfaring
 • Hovedstaden

Speciale
 • Design / Skitsering
 • Konkurrencer
 • Konceptudvikling / idegenerering
 • Projektgennemførelse
 • Tegning
 • Visualisering
Superbruger
 • Adobe Photoshop
 • SketchUp
 • Microstation
 • AutoCAD
IT-kompetencer
 • Revit
 • Adobe InDesign
 • Adobe Illustrator

Beskrivelse af kandidaten

Konsulenten er en ambitiøs og kvalitetsbevidst arkitekt, der siden uddannelsen i 2014 har arbejdet som selvstændig med sin egen tegnestue og som freelancer. Hun har sine spidskompetencer i skitserings- og designfasen, hvor profilen har en evne til at skabe byggerier med en enkel arkitektur, der alligevel er gennemsyret af at være arkitekttegnet og bærer præg af en høj kvalitet.

 

Konsulenten bliver i rollen som freelancer rost for at være effektiv og målrettet, idet hendes kunder ofte bliver overrasket over, hvor hurtig hun er til at løse sine opgaver. Endvidere bliver profilen anerkendt for at bidrage til det sociale på tegnestuer samt tage ejerskab over de projekter, som hun er tilknyttet.

 

Konsulenten har erfaring fra og skabt resultater på projekter som:

 • Hotelbyggeri på +13.000 kvm. som konsulenten i en rolle som freelancer var ansvarlig for at tegne skitsegrundlaget. Fokus på projektet var at tegne et rentabelt byggeri. Profilen har på et andet hotelprojekt på +8.000 kvm. lavet hovedtegninger, bl.a. med fokus på myndighedstegninger, nedrivningstegninger, trappetegninger og badeværelsestegninger. Hun bliver i denne virksomhed løbende spurgt om hjælp til nye projekter.
 • Forslag på nyt boligområde på 30.000 kvm. hvor konsulenten tog initiativ til at samle en stor tegnestue og en developer om at give et bud i konkurrencen. Profilen var drivkraften bag forslaget og deltog i møde med alle interessenter. Forslaget blev i konkurrencen rost med, at det var det stærkeste arkitektoniske bidrag, men projektet vandt ikke, da developeren ikke lagde den nødvendige økonomi i projektet.
 • Konsulenten har i sin egen virksomhed lavet flere sommerhuse, annekser og tilbygninger, hvor hun efterfølgende er blevet anbefalet videre af sine kunder. Profilen er grundig i sin proces ved blandt andet at udarbejde flere skitseforslag. Konsulenten står i projekterne for projektering i mindre skala og agerer også byggeleder gennem hele processen, og hun kender derfor de forskellige faser af et byggeri.

 

Konsulenten har en ærlig tilgang til at samarbejde, hvor hun siger tingene, som de er og på den måde skaber hun stor tillid. Hun er eminent til at skabe gode arbejdsrelationer, hvad enten det er kunder eller samarbejdspartnere, og vil derfor hurtigt komme ind i et nyt team og agere som medspiller.

 

Konsulenten er fra Sverige, men bor i København og taler flydende svensk, norsk og dansk. Qua sin baggrund fra Sverige har hun stor erfaring og kendskab til at arbejde med træ, hvilket er kommet flere kunder til gavn.


Send forespørgsel

KONSULENT

 

Mobilitet

125 – 150 kmMERE INFORMATION

 

For yderligere information kontakt
Sebastian Kastrup Nielsen
Rekrutteringskonsulent
Telefon +45 7879 6611
skn@mind.as

PROFILREKRUTTERING

Uddannelse

Konstruktionsingeniør

Nuværende fagområde

Projekteringsleder

Profil
 • 4 års arbejdserfaring
 • Midtjylland

Speciale
 • Bærende konstruktioner
 • Bemandingsplanlægning
 • Beregning / Kalkulation
 • Beton
 • Bro-konstruktioner
 • Konstruktioner
 • Kundekontakt
 • Kvalitetssikring
 • Personaleansvar
 • Projektledelse
 • Strategiudvikling
 • FEM
Superbruger
 • ArchiCAD
 • AutoCAD
 • Solid Edge
 • MathCAD
 • Navision
 • SketchUp
 • MATLAB
 • Inventor
 • DIALux
IT-kompetencer

Beskrivelse af kandidaten

Profilen er uddannet Diplomingeniør i Bygningsdesign med speciale i bærende konstruktioner. Profilen har taget en overbygning som forretningsingeniør, hvor hun har dygtiggjort sig inden for planlægning, økonomi, kommunikation og ledelse.

 

Profilen har efter endt uddannelse kort arbejdet i en projektstilling hos en rådgivende ingeniør virksomhed og har siden 2014 arbejdet hos en producent. Her blev profilen ansat som konstruktionsingeniør, hvor arbejdet bestod i at lave statiske beregninger af betonelementer, men blev efter 1.5 år tilbudt stillingen som tegnestueleder. Senest har profilen også fungeret som projektleder på større projekter. Projekttyperne er konstruktioner inden for beton, som f.eks. betonelementer til byggeri, broer eller tunneler.

 

Profilens ansvarsområder er bl.a.:

-          Planlægning af opgaver og tid

-          Ugentlige tegnestuemøder

-          Afholdelse af MUS

-          Rekruttering

-          Planlægningsmøder med ledelse, sælgere, montører, projektleder og produktion

-          Kundekontakt

-          Kvalitetssikring

-          Projektledelse

 

Som tegnestueleder fungere profilen som bindeled mellem salg, produktion og montage, og har kontakten til alle tre afdelinger samt kunden på større projekter.

 

Profilen har en struktureret tilgang til sit arbejde, med en stor ordenssans og tager initiativ samt er proaktiv ift. at nå målene og skabe gode resultater. Derudover er profilen god til at komme med nye idéer og løsninger til optimering af f.eks. processer. I den forbindelse har profilen haft ansvaret for at opkvalificere virksomhedens IT løsninger, hvor hun bl.a. har introduceret en app til brugen af kontrol og kvalitetssikring på byggepladsen, hvilket er i gang med at blive implementeret.

 

Af særlige resultater nævner profilen, at de har nedsat et bestemt type projekts løbetid ned til en 1/5 af hvad det var til at starte med. Dette er blevet gjort i løbet af en periode på 2 år og ved at have stor fokus på, hvordan betonelementer blev samlet på pladsen, hvordan dette gjordes smartere og hvordan dette kunne synliggøres gennem hele projektforløbet. Her arbejdede profilen i et team, hvor profilen repræsenterede tegnestuen, som havde til opgave at optimere denne proces. 

 

Karrieredrømme

Profilen er særlig passioneret omkring at løse udfordringer, have den direkte kontakt til kunden og komme ud og se det der bliver lavet i virkeligheden. Derfor ville en stilling som byggeleder eller projektleder, hvor der afveksling i kontorarbejde og være ude på pladsen, være særlig interessant. Om det er hos en rådgivende ingeniør virksomhed, entreprenør eller producent er ikke afgørende.

 

En stilling som tegnestueleder ville også være interessant så længe det er på et niveau, hvor der er større fokus på personaleledelse, strategisk indflydelse, udvikling og evt. indeholdt projektledelse.

 

Generelt er profilen ikke bange for udfordringer og er derfor heller ikke fastlås på titel. 

 

Profilen er bosat i Århus området, og ønsker at arbejde så tæt på hjem som muligt.


Send forespørgsel

FASTANSÆTTELSE

 

Mobilitet

0 – 25 kmMERE INFORMATION

 

For yderligere information kontakt
Emil Kristensen
Rekrutteringskonsulent
Telefon +45 7879 6610
emk@mind.as

PROFILREKRUTTERING

Uddannelse

Civilingeniør

Nuværende fagområde

Geoteknik

Profil
 • 4 års arbejdserfaring
 • Hovedstaden

Speciale
 • Geoteknik
 • Konstruktioner
 • Projektledelse
 • Projektgennemførelse
 • Projektering
 • Dimensionering
 • Havneanlæg
Superbruger
IT-kompetencer
 • Revit
 • AutoCAD
 • Plaxis
 • GEOslope
 • ProEngineer
 • MATLAB
 • MathCAD
 • MS-Office

Beskrivelse af kandidaten

Kandidaten er uddannet civilingeniør i byggeteknologi med speciale i geoteknik og marinestruktur i 2013, og har siden endt uddannelse arbejdet hos samme rådgivende ingeniør.

 

Kandidaten har arbejdet med alle aspekter ved geoteknik og havneanlæg ift. byggeri, industri, porte, transport og vindenergi. Som specialist inden for området har vedkommende bl.a. arbejdet med:

 

 • Deformationsanalyse af jordtrykspåvirkede konstruktioner med anvendelse af FEM
 • Projektering og dimensionering af spunsvægge, byggegruber, fundamenter og pæle
 • Projektering og dimensionering af havnekonstruktioner herunder stål- og betonkonstruktioner
 • Planlægning, udførelse og kvalitetssikring af geotekniske data – herunder også fagtilsyn og udarbejdelse af geotekniske rapporter

 

Kandidaten har i takt med sin udvikling, varetaget en rolle som projektleder for jordbundsundersøgelser, men ønsker dog at minimere sin tid i marken. Kandidaten lægger vægt på at blive udfordret med faglige opgaver, der kræver nyt indsigt, ny viden og nye løsningsmetoder.

 

Profilen er en dygtig kommunikator og formidler og fagligt bestræber vedkommende på altid at yde en konstant grundig og korrekt indsats. Kandidaten er god til at lytte til andre, og er ikke selv tilbageholden med at dele sine holdninger, synspunkter, viden og faglighed.

 

Kandidaten har bl.a. opnået:

 

 

Efter projektafslutninger har kandidaten fået gode ratings fra samarbejdspartnere og kollegaer på en række parametre såsom; kundens feedback, dækningsbidrag og tidsperspektivet på projektet.  

 

Karrieredrømme: 

 

Kandidaten ønsker at bygge endnu mere projektledelse på sin profil og få det fulde ansvar for projekter f.eks. på større anlægsprojekter. Profilen vil med projektledervejen også gerne bibeholde og udvikle sin viden og fokus som fagingeniør.

 

Privat bor profilen med sin ægtefælle og barn. I fritiden ynder vedkommende at motionere, gå til koncerter og være social sammen med venner og familie.


Send forespørgsel

FASTANSÆTTELSE

 

Mobilitet

100 – 125 kmMERE INFORMATION

 

For yderligere information kontakt
Thomas Middelhede Randrup
Rekrutteringskonsulent
Telefon +45 7879 6604
tmr@mind.as

PROFILREKRUTTERING

Uddannelse

Arkitekt

Nuværende fagområde

Arkitekt

Profil
 • 12 års arbejdserfaring
 • Midtjylland

Speciale
 • Projektledelse
 • Projektgennemførelse
 • Produktudvikling
 • Byplanlægning
 • DGNB
Superbruger
 • Adobe InDesign
 • AutoCAD Architecture
 • Adobe Photoshop
IT-kompetencer
 • Revit Architecture
 • Adobe Illustrator

Beskrivelse af kandidaten

Profilen er uddannet Civilingeniør i arkitektur og design med speciale i arkitektur fra 2005. Herefter har profilen efteruddannet sig med forskellige kurser bl.a. projektlederuddannelse for arkitekter og konstruktører, Effektiv tilsyn, Revit Architecture, Planloven, DGNB Konsulent osv.

 

Profilen har siden endt uddannelse arbejdet som sagsarkitekt med fokus på de kreative dele af processen og projekterne samt haft ansvaret for projektudvikling, arkitektarbejdet og senest bæredygtighed (DGNB) på projekterne. Derudover fungerer profilen som projektleder fra start til slut på projekterne.

 

Profilen’s kernekompetencer ligger inden for:

 

 • Projektledelse
 • Projektudvikling
 • Arkitektur
 • Byplanlægning og integreret designproces

 

Af særlige præstationer kan bl.a. nævnes et fjernvarme projekt, hvor profilen både var sagsarkitekt samt delprojektleder for et nyt varmeværk, hvilket blev nomineret til årets byggeri i kommunen. Derudover har profilen modtaget 1. præmien i indbudt konkurrence vedr. om-/tilbygning af et kulturhus.

 

Profilen er meget passioneret omkring den enkelte og ærlige arkitektur hvor form følger funktion -designparameter analysen af potentialerne i omgivende bymiljøer og landskaber er dog også noget som profilen altid indtænker i sit arbejde. På den måde kan byggeriet udvikle sig til et markant vartegn eller en arkitektur, der komplimenterer landskabet på en mere underspillet måde alt efter stedet og funktionerne.

 

Når profilen arbejder med form og funktionalitet i et projekt, er vedkommende meget bevidst omkring, at det samlede arkitektoniske udtryk får karakter af det liv bygningen er tiltænkt, så funktionerne kommer til udtryk i arkitekturen.

 

Karrieredrømme

Profilen ser sig som en kompetent rådgiver inden for projektudvikling og arkitektur, hvor titlen evt. kunne hedde arkitekt, projektleder eller bygherrerådgiver. Profilen brænder for den indledende fase, hvor projektet defineres og udvikles. 


Send forespørgsel

FASTANSÆTTELSE

 

Mobilitet

100 – 125 kmMERE INFORMATION

 

For yderligere information kontakt
Thomas Middelhede Randrup
Rekrutteringskonsulent
Telefon +45 7879 6604
tmr@mind.as

PROFILREKRUTTERING

Uddannelse

Arkitekt

Nuværende fagområde

Arkitekt

Profil
 • 5 års arbejdserfaring
 • Midtjylland

Speciale
 • Konkurrencer
 • Skitsering
 • Design / Skitsering
 • Rendering
 • 3D-modellering
 • Tegning
 • Visualisering
Superbruger
 • AutoCAD
 • SketchUp
 • Photoshop
 • InDesign
 • Illustrator
IT-kompetencer
 • AutoCAD
 • InDesign
 • Illustrator
 • MS-Office
 • SketchUp
 • Revit
 • Photoshop

Beskrivelse af kandidaten

Med sin uddannelse fra Arkitektskolen og 5 års erfaring som skitserings- og konkurrencearkitekt er profilen både vant i skitsefasen og konkurrencefasen af projekterne. Hun er tegnestuens nøgleperson i forhold til at tegne og udarbejde skitseforslag. Profilen har et skarpt æstetisk blik, går højt op i at hendes arbejde tager sig flot ud, og at der er en kreativ historie bag. Hun er særdeles iderig og har et godt øje for materialitet og harmoni, hvilket hun ofte får ros for af hendes kolleger.

 

Profilen tager del i de indledende møder med totalentreprenører og ingeniører på konkurrenceprojekterne, hvor hun bidrager med ideer og er med til at træffe beslutninger i projekteringsfasen. Hun gennemgår byggeprogrammer og er ansvarlig for opbygning i Sketch-up 3D og rendering (hun er desuden tegnestuens førende 3D-person). Profilen er vant til at drible mellem forskelligartede opgaver og bevæger sig gerne ud i detaljer. Hun har også erfaring med møbeldesign, idet de projekter, hun beskæftiger sig med, ofte kræver specialinventar. Projekterne tæller primært uddannelsesinstitutioner – herunder ombygning og renovering i eksisterende byggeri, men profilen har også arbejdet med nybyg.

 

Profilen har bl.a. opnået følgende resultater: 

 • Profilen har blandt andet været frontløber på et stort skitseprojekt til et innovativt uddannelsesdomicil. Hun havde et stort ansvar for projektet helt fra de indledende faser til færdigt byggeri. Under hele forløbet havde hun ansvar for at træffe en stor del af beslutningerne og blev konstant taget med på råd omkring materialevalg og ændringer undervejs.
 • På projektet har hun også beskæftiget sig med møbeldesign, idet hun har tegnet både trapper, stole og andet interiør til bygningen. Tilbagemeldingen fra bygherre og brugere er særdeles positiv. Bygningen fungerer godt, og profilen har fået yderst god feedback på de elementer, som hun har fundet på og været ansvarlig for.

 

Karrieredrømme
Fremadrettet er profilen fortsat interesseret i en stilling som skitserings- og konkurrencearkitekt. Hun trives særligt godt i konkurrencefasen, hvor der er behov for kreativ problemløsning. Samtidig kan profilen godt lide, når opgavetyperne varierer, og når hun eksempelvis får lov til at dykke helt ned i designfasen og detaljerne på projekterne. På sigt finder profilen det interessant at bevæge sig over i en mere beslutningsdygtig rolle, hvor hun i endnu højere grad har mulighed for at præge og give modstand til entreprenøren, samt være den der sætter den endelige retning og prioriteterne på projektet. Inden for få år ser profilen gerne sig selv i en projektlederfunktion med ledelsesansvar. 


Send forespørgsel

FASTANSÆTTELSE

 

Mobilitet

50 – 75 kmMERE INFORMATION

 

For yderligere information kontakt
Stine Dahl Nielsen
Rekrutteringskonsulent
Telefon +45 7879 6612
sdn@mind.as

PROFILREKRUTTERING

Uddannelse

Maskiningeniør

Nuværende fagområde

Udviklingsingeniør

Profil
 • 20 års arbejdserfaring
 • Midtjylland

Speciale
 • Mekanik
 • Personaleansvar
 • Projektledelse
 • R&D
Superbruger
IT-kompetencer
 • AutoCAD
 • Inventor
 • ProEngineer
 • SolidWorks
 • ANSYS Structural
 • BSim

Beskrivelse af kandidaten

Profilen er uddannet maskiningeniør i 90’erne og har siden arbejdet med mekanisk udvikling hos produktionsvirksomheder. Profilen har siden taget en række kurser, bl.a. indenfor ledelse, Risk Management og faglige kurser og profilen har ligeledes udviklet sig fra at være udviklingsingeniør til projektleder til senest at have siddet med teamledelse. Profilen har en kommunikerende og netværkende adfærdsprofil der kan betegnes som en strategisk leder profil.

 

Profilen har gennem sin karriere opnået en række resultater, heriblandt:

 • Etableret et nyt team og struktureret deres rolle i organisationen. Fået opgaverne placeret rigtig rundt omkring i organisationen blandt de forskellige teams, skabt øget commitment fra medarbejderne i projekterne og skabt overblik over cost-out på projekter der går på tværs af afdelinger.
 • Som teknisk projektleder, har profilen designet en løsning som sparede betragtelig tid i både produktion og montage. Projektet blev en succes fordi profilen overskuede projektet og var forudseende og fik igangsat projektet tidligere så tidshorisonten kunne rammes. Kommunikationen blev opprioriteret hvilket var et væsentligt parameter i den opnåede succes på projektet.
 • Lavet et studie som udmundede i et kompendium for fremtidige designs som var førende på sit område og efterfølgende er blevet brugt af andre designingeniører som opslagsværk.

 

Karrieredrømme
Profilen drømmer om et job indenfor ledelse. Enten som teamleder eller manager og helst indenfor R&D, i en NPI afdeling el. lign. Alternativt som projektleder med mulighed for at udvikle sig ind i en rolle med mere ansvar. Profilen er bosat i Aarhus omegn.


Send forespørgsel

FASTANSÆTTELSE

 

Mobilitet

50 – 75 kmMERE INFORMATION

 

For yderligere information kontakt
Anne Saugstrup Andersen
Rekrutteringskonsulent
Telefon +45 7879 6603
asa@mind.as

RENT A BRAIN

Uddannelse

Diplomingeniør

Nuværende fagområde

Projektleder

Profil
 • 20 års arbejdserfaring
 • Midtjylland

Speciale
 • Tilbudsgivning
 • Strategiudvikling
 • Rådgivning
 • Projektledelse
 • Kvalitetssikring
 • Kontraktforhandling
 • Konceptudvikling / idegenerering
 • Procesoptimering
Superbruger
 • AutoPilot
 • MS-Office
IT-kompetencer
 • Bluebeem
 • Ludoc

Beskrivelse af kandidaten

Konsulenten har siden 2000 været en katalysator for udvikling og procesoptimering hos nogle af landets store rådgivende ingeniørfirmaer inden for projektledelse, kvalitetssikring, salg, og ledelse, som er det konsulenten brænder for. Konsulenten er garant for at løfte effektiviteten og kommunikationen på et projekt, i en afdeling eller i en organisation, hvor lønsomheden og samarbejdet forbedres internt og eksternt, og på sin egen facon bibringer ejerskab i processen. Konsulenten er uddannet diplomingeniør i 90’erne og arbejdede i starten af sin karriere med projektering af VVS-installationer. I 2016 tog konsulenten en diplomuddannelse i ledelse. Konsulenten har med succes de sidste 17 år varetaget roller som projektleder, projektchef, afdelingsleder, sektionsleder, IKT-leder, tilbuds- og kontraktansvarlig samt kvalitetschef.

 

Konsulenten har skabt stærke resultater som:

 • Tilbudsansvarlig, projekt- og projekteringsleder i rollen som totalrådgiver på et kommunalt kontorbyggeri inklusiv butikker og parkeringskælder i Norge med en anlægssum på omkring 250 mio. kr., hvor konsulenten desuden var fagansvarlig for alle installationer. Projektet blev leveret til tiden til stor tilfredshed for kunden. Konsulenten formåede at tjene en ekstra million på projektet ved at være skarp på at fakturere for ekstraarbejde. Projektet blev varetaget samtidig med en stilling som kvalitetschef.
 • Kvalitetschef for en organisation med 7 kontorer i Danmark med ansvar for udvikling og implementering af projektledelsesværktøjer, kvalitetshåndbog og kvalitetsstyringssystem efter ISO 9001. Der var stor variation i måden at arbejde med kvalitetssikring i afdelingerne, hvor konsulenten fik samlet ’best practice’ fra de forskellige afdelinger til én samlet løsning og ét fælles sprog. Løsningen blev med succes implementeret på tværs af organisationen, hvor konsulenten opstillede specifikke kvalitetsmål, der, som blev opnået år efter år.
 • Teamleder for 8 mand med personaleledelse og ressourcekoordinering. Med fokus på ressourceudligning og medarbejdernes kompetencer løftede konsulenten teamets udfakturering fra ca. 70% til 90% på et halvt år, bl.a. ved at opstille klare rammer for, hvordan der blev kontoret.
 • Tegnestuechef med personaleansvar for 24 ingeniører, konstruktører og installatører. Konsulenten har udviklet og implementeret en projekthåndbog, hvor projektstyring og kvalitetssikring hænger sammen, hvilket har medført en effektiviseret og mere jævn produktion med en forøget udfaktureringsgrad og forbedret bundlinje. Konsulenten har samtidig varetaget rollen som byggeleder på flere projekter

 

Konsulenten er enormt struktureret og har en meget analytisk tilgang, hvor konsulenten hurtigt kan forstå en situation og danne sig et overblik. Konsulenten kan med sin kreative tilgang udfordre status quo med fokus på win-win for alle involverede parter. Konsulenten bidrager med ordentlighed, høj morale og positivt humør i et samarbejde, og profilen vil derfor være en loyal konsulent, der med succes kan gennemføre et projekt.


Send forespørgsel

KONSULENT

 

Mobilitet

50 – 75 kmMERE INFORMATION

 

For yderligere information kontakt
Sebastian Kastrup Nielsen
Rekrutteringskonsulent
Telefon +45 7879 6611
skn@mind.as

RENT A BRAIN

Uddannelse

Tekniker

Nuværende fagområde

Projektleder

Profil
 • 21 års arbejdserfaring
 • Syddanmark

Speciale
 • Tekniske installationer
 • Rådgivning
 • Projektledelse
 • Optimering af produktion
 • Olie og gas
 • Økonomistyring
 • Kvalitetsstyring
 • Commissioning
 • Byggeledelse
 • Bemandingsplanlægning
 • Trobleshooting
Superbruger
 • Byggeweb
 • MS-Office
 • SAP
IT-kompetencer
 • Adobe Illustrator
 • Adobe Photoshop
 • AutoCAD
 • Concorde
 • Microstation
 • MS Project

Beskrivelse af kandidaten

Konsulenten har siden 1996 spillet en afgørende rolle i, at byggeprojekter samt offshore- og onshore-installationer er nået i mål med yderst tilfredsstillende resultater, hvilket har resulteret i, at konsulenten gang på gang er blevet forespurgt på at komme ind i ledende rolle på projekter fra omkring 100 mio. kr. til 3,5 mia. kr. Konsulenten har i sin tilgang et særligt fokus på commissioning fra starten af et projekt, hvor han har fået en masse viden fra olie- og gasindustrien, der kan bruges i byggebranchen. Konsulenten ved præcist, hvad der skal til for at løfte et projekt i mål.

 

Konsulenten har en uddannelsesmæssig baggrund som VVS-montør og VVS-tekniker fra 1996 og har bygget ovenpå med en uddannelse som instrumenttekniker og procestekniker med speciale i el. Konsulenten har de sidste 14 år arbejdet som freelancer, hvor han i de fleste år har arbejdet i Norge med lange arbejdsdage i hverdagene og er så fløjet hjem i weekenden. Konsulenten er en arbejdshest, der er vant til at rejse for opgaverne.

 

Konsulenten har skabt stærke resultater på projekter som:

 • Nyt fakultet for universitet i Danmark med en kontraktsum på omkring 1,5 mia. kr., hvor konsulenten kom ind omkring 15 måneder før projektet var færdigt i en rolle som en af de øverste byggeledere inden for det installationstekniske område. Konsulenten var problemknuser og havde særligt fokus på commissioning. Konsulenten lykkedes med sin tilgang i så høj grad, at han har påvirket bygherren til at tænke commissioning ind i starten af deres nye projekter.
 • Et kraftværk i Norge med en byggesum på omkring 3,5 mia. kr., hvor konsulenten var projektchef for global virksomhed inden for industriel teknologi. Konsulenten var projektansvarlig for alle installationer og havde den daglige ledelse af omkring 40-50 specialister og projektledere samt omkring 50 montører på byggepladsen. Konsulenten blev hentet ind på projektet, da forgængeren ikke formåede at løse opgaven tilfredsstillende. Konsulenten fik sat en ret kurs for projektet både i fremgangen af projektet og særligt økonomisk, hvilket konsulenten fik stor anerkendelse for, og konsulenten førte projektet til ende.
 • Vedligehold og modifikationer af Norges største oliefelt, hvor konsulenten over en tre-årig periode fungerede som øverste projektleder med ansvar for multi-discipliner såsom el, proces, rør, ventilation, stilladser, udskiftning af moduler og lignende. Konsulenten ledte 40-45 mennesker, herunder projektledere inden for de enkelte fagområder. Konsulenten havde ansvar for en portefølje af opgaver for omkring 2 mia. kr. På trods af udfordrende vejr blev det et godt resultat, hvor de løste projekterne inden for den økonomiske ramme.

 

Konsulenten er en dygtig leder med fokus på troværdighed, professionalisme og godt humør, hvor han bidrager til en positiv stemning på en byggeplads. Konsulenten ved, hvordan han sikrer en stærk og et stort engagement om et projekt, hvor alle har ejerskab i projektet og bevæger sig i samme retning. Han forventer en del af dem, han arbejder sammen med, men stiller også meget høje krav til sig selv. Han har et højt engagement og et stort drive, hvor han går forrest og er med til at sikre fremgangen i projekter. Konsulenten er god til at se nye muligheder i situationer med problemer og høj kompleksitet. Han er en loyal og stabil samarbejdspartner, der holder sit ord, er reel og gør sine projekter færdige.

 

Konsulenten kan arbejde i hele Danmark.


Send forespørgsel

KONSULENT

 

Mobilitet

150+ kmMERE INFORMATION

 

For yderligere information kontakt
Sebastian Kastrup Nielsen
Rekrutteringskonsulent
Telefon +45 7879 6611
skn@mind.as

RENT A BRAIN

Uddannelse

Produktionsteknolog

Nuværende fagområde

Produktionsteknolog

Profil
 • 20 års arbejdserfaring
 • Midtjylland

Speciale
 • Konstruktion (3D)
 • Konstruktion (2D)
 • Konceptudvikling / idegenerering
 • Mekaniske konstruktioner – bevægelige
 • Produktudvikling
 • Projektgennemførelse
 • Projektledelse
 • Mekatronik
Superbruger
 • Inventor
 • Inventor Vault
 • Vault Workgroup
 • Vault
IT-kompetencer
 • MS-Office

Beskrivelse af kandidaten

Konsulenten har siden uddannelsen som produktionsteknolog i 2006 været en drivkraft i udvikling og konstruktion af maskiner inden for maskin- og metalbranchen med særligt fokus på mekanisk konstruktion og mekatronik. Konsulenten har formået at løse komplekse problemstillinger med en grundig og effektiv tilgang, hvor hans løsninger gang på gang har vist sig at være yderst funktionelle, hvilket har givet meget tilfredse kunder. Konsulenten gør meget ud af at forstå de mennesker, der skal udføre arbejdet og bruge maskinerne bagefter.

 

Konsulenten har selv en praktisk baggrund som maskinarbejder, så han ved hvordan maskinerne skal fungere. Konsulenten er superbruger i Inventor, Vault og Vault Workgroup, og han har også sin egen licens til disse programmer.

 

Konsulenten har løst opgaver og skabt resultater på projekter såsom:

 • Udviklingen af nyt cage system til vindmølle for en af branchens største producenter, som øgede sikkerheden for montører. Konsulenten var ansvarlig for projektet, og indhentede brugbar information fra montørerne, som han brugte til at udvikle og konstruere en velfungerende løsning i Inventor. Systemet var så vellykket, at producenten valgte at skifte til det nye system på alle offshore vindmøller, der endnu ikke var skippet fra land.
 • Udviklingen af ny produktvip til en kassefylder, hvor konsulenten var ansvarlig for at udvikle løsningen. Løsningen blev udviklet på 14 dage, hvorefter løsningen blev monteret og fungerede med det samme. Kunden er siden vendt tilbage flere gange.

 

Konsulenten kan indgå i alle dele af produktudviklingen og kan fungere både i en rolle som projektleder eller som sparringspartner på et projekt. Konsulenten formår at holde overblik over komplekse løsninger og har en skarp forståelse af, hvordan de enkelte komponenter spiller sammen samtidig med, at han kan se faldgruberne. Han arbejder hårdt for at overholde deadlines og har en tilgang til et samarbejde præget af åbenhed, ærlighed og ansvarlighed.


Send forespørgsel

KONSULENT

 

Mobilitet

50 – 75 kmMERE INFORMATION

 

For yderligere information kontakt
Sebastian Kastrup Nielsen
Rekrutteringskonsulent
Telefon +45 7879 6611
skn@mind.as

RENT A BRAIN

Uddannelse

Bygningsingeniør

Nuværende fagområde

Projektleder

Profil
 • 13 års arbejdserfaring
 • Sjælland

Speciale
 • Rådgivning
 • Projektledelse
 • Projektgennemførelse
 • Projekt Planlægning
 • Økonomistyring
 • Kvalitetsstyring
 • Fagledelse
 • Byggeledelse
 • Anlæg
Superbruger
 • MS-Office
IT-kompetencer
 • Dalux

Beskrivelse af kandidaten

Konsulenten har gennem sine 13 år i byggebranchen været en afgørende faktor for, at projekter er blevet færdige til tiden og med meget tilfredsstillende resultater. Konsulenten har en uddannelsesmæssig baggrund som bygningsingeniør fra 2004 og blev i 2013 uddannet som energivejleder. Konsulenten har endvidere løbende taget kurser, herunder projektledelse, byggejura og arealbaseret planlægning. Konsulenten har på flere projekter implementeret arealbaseret planlægning, hvilket har lettet processen og gjort det muligt at optimere tidsplanerne, hvilket i sidste ende har givet en økonomisk besparelse og øget kvaliteten.

 

Konsulenten har arbejdet både på entreprenør- og rådgiversiden hos nogle af de største virksomheder i Norden. Siden 2016 har konsulenten arbejdet som freelancer. Konsulenten har på alle projekter gjort en tydelig forskel. Det skyldes både konsulentens faglige og personlige kompetencer. Konsulenten har en ærlig og ydmyg tilgang til løsning af opgaver, hvor konsulenten involverer fagfolk og indhenter den nødvendige viden for at kunne løse et projekt med høj kvalitet. Konsulenten håndterer udfordringer med en positiv tilgang, hvor der er en god dialog med relevante interessenter. Konsulenten er god til at sætte de rigtige rammer og skabe ejerskab på en byggeplads ved eksempelvis at indkalde alle fagfolk til workshop, når tidsplanen skal lægges, så alle kan komme med inputs til tidsplanen.

 

Konsulenten har bl.a. skabt resultater på projekter som:

 • Svømmehalsprojekt til 60 mio. i kontraktsum, hvor konsulenten til trods for udfordrende omstændigheder leverede til tiden og uden fejl og mangler. Konsulenten var ansvarlig for økonomi, tidsplaner, kontrakter og daglig drift af byggepladsen. Projektet blev leveret med 100% i tilfredshed fra bygherre. Bygherren har senere hentet konsulenten ind på et andet og større projekt.
 • 9 kabelnedlægningsprojekter med kontraktsum på op til 35 mio. kr. pr. projekt, hvor konsulenten som projektleder var ansvarlig for komplet opstart, drift og afslutning af projekterne.
 • 62 lejligheder med en kontraktsum på 70 mio. kr., hvor konsulenten var projektleder og tog ansvar for, at lejlighederne blev leveret med høj kvalitet og til tiden.
 • Fængsel med en fagentreprise på +500 mio. kr., hvor konsulenten agerede byggeleder på alle gulve på projektet, som blev afleveret til tiden, selvom ingen troede, at det var muligt.
 • Logistikansvarlig på en olierig i Nordsøen, hvor konsulenten havde ansvar for at koordinere alt omkring logistik både internt på riggen og med forsyningsbaserne på land. Konsulenten formåede også i denne kontekst at bruge sine stærke projektleder-kompetencer til at sikre succesfuld drift af riggen, så den ikke stod stille.

 

Konsulenten kan komme ind på et projekt fra start og sikre den helt rigtige retning, eller konsulenten kan komme ind hvis et projekt er ved at løbe af sporet. Uanset situationen og omstændighederne vil konsulenten hurtigt kunne sætte sig ind i projektet og skabe værdi.


Send forespørgsel

KONSULENT

 

Mobilitet

125 – 150 kmMERE INFORMATION

 

For yderligere information kontakt
Sebastian Kastrup Nielsen
Rekrutteringskonsulent
Telefon +45 7879 6611
skn@mind.as

RENT A BRAIN

Uddannelse

Bygningskonstruktør

Nuværende fagområde

Bygherrerådgiver

Profil
 • 21 års arbejdserfaring
 • Hovedstaden

Speciale
 • Tilsyn
 • Rådgivning
 • Projektledelse
 • Offentligt byggeri
 • Økonomistyring
 • Kundekontakt
 • Kvalitetsstyring
 • Fagledelse
 • Byggeledelse
 • Byggepladstilsyn
Superbruger
 • MS-Office
IT-kompetencer
 • Dalux
 • AutoCAD

Beskrivelse af kandidaten

Konsulenten har gennem sine 21 år i byggebranchen været en drivkraft på byggepladsen, der med sikker og fast hånd har ført projekter sikkert i mål med stærke resultater til følge. Projekterne har været af en størrelsesorden fra ca. 1 mio. og op til ca. 1 mia. kr. Konsulenten har i flere år siddet på entreprenørsiden, hvor alle projekter, som konsulenten har været på, har haft en positiv bundlinje og de fleste med en DB omkring de 10%. Konsulenten har endvidere mangeårige erfaring fra rådgiver- og bygherresiden, hvor konsulenten i rollen som bygherrerådgiver udelukkende har haft tilfredse kunder.

 

Konsulenten har en uddannelsesmæssig baggrund som bygningskonstruktør fra 1996. Konsulenten har siden 2005 fungeret som freelancer og har siden løst både korte og længerevarende opgaver og projekter. Konsulenten har gennem hele sin karriere været en efterspurgt profil, der er blevet hentet ind på baggrund af et tidligere positivt samarbejde eller efter anbefalinger fra andre.

 

Konsulenten har bl.a. skabt resultater som:

 • Hovedbyggeleder på fængsel med en fagentreprise på +500 mio. kr., hvor konsulenten som ansat af rådgiver har haft det overordnede ansvar for produktionen på en byggeplads med 600 fagfolk. Konsulenten har endvidere selv haft byggeledelsen af aptering og installationer. Projektchefen fra rådgiver har udtalt, konsulenten har haft en yderst afgørende rolle i, at projektet er kommet i mål, og at han meget gerne vil ansætte konsulenten igen.
 • Bygherrerådgiver på prestigefyldt hovedkontor med en fagentreprise på ca. 500 mio. kr., hvor konsulenten var ansat af bygherren på projektet. Konsulenten var problemløser mellem entreprenør og køber af bygningen. Konsulenten bidrog til, at der blev afleveret til tiden, og at økonomien blev overholdt. Konsulenten kørte efterfølgende en sag mod entreprenøren, der faldt ud til bygherrens fordel.
 • Hovedbyggeleder på opførelse af nyt laboratorium udført i fagentreprise til en samlet sum på +500 mio. kr. Konsulenten var ansat af rådgiver og var hovedbyggeleder under projekteringen samt opstart på sagen. Sagen blev gennemført tilfredsstillende med overholdelse af tidsplanen.
 • Bygherrerådgiver på udvikling, renovering og indretning af adskillige kontormiljøer fra ca. 1 mio. og op til 45 mio. kr. Konsulenten har haft kontakt til lejer og siddet i roller som projekteringsleder, projektleder og hovedbyggeleder.
 • Projektleder og hovedbyggeleder for entreprenør på renovering af bygninger til butikscenter med en fagentreprise på ca. 120 mio. kr. Projektet blev afleveret til tiden og underskud blev vendt til overskud for entreprenøren med DB2 på ca. 20%.

 

Konsulenten er en løsningsorienteret og kreativ profil, der formår at tænke alternative løsninger. Konsulenten vægter det menneskelige aspekt i projektledelse højt, og han er dygtig til at finde de gode løsninger, der favner både de projektmæssige og menneskelige udfordringer i et projekt. Konsulenten stiller høje krav til sine omgivelser, hvilket konsulenten gerne lader komme til udtryk, men på en måde, hvor der sikres et solidt og kontinuerligt samarbejde blandt alle involverede parter. Konsulenten er grundig og detaljeret i sin opfølgning for at sikre den høje kvalitet hele vejen rundt i et projekt.


Send forespørgsel

KONSULENT

 

Mobilitet

75 – 100 kmMERE INFORMATION

 

For yderligere information kontakt
Sebastian Kastrup Nielsen
Rekrutteringskonsulent
Telefon +45 7879 6611
skn@mind.as

PROFILREKRUTTERING

Uddannelse

Arkitekt

Profil
 • 20 års arbejdserfaring
 • Sjælland

Speciale
 • Lysberegninger
 • Lydregulering
 • Lysdesign
 • Belysnings-arkitektur
Superbruger
 • DIALux
 • Relux
 • Photoshop
 • Illustrator
 • InDesign
IT-kompetencer
 • AutoCAD
 • ArchiCAD
 • 3D Studio Max

Beskrivelse af kandidaten

Profilen er uddannet byggetekniker i 1990 og arkitekt/industriel designer i 1996. Kandidaten har i sin karriere specialiseret sig indenfor lyssætning og teknikken bag. Kandidaten har stor viden inden for belysnings-arkitektur, lys-design og armatur-design, formidling af og viden om lys og LED, og har arbejdet en del med lysberegninger i form af store 3D-konstruktioner hvor en høj detaljeringsgrad har været afgørende for et positivt resultat (visualisering og dokumentation).

 

Kandidaten vil dog gerne have ”en finger med i spillet” som evt. projektleder og behøver derfor ikke nødvendigvis konstruere selv. Profilen har også beskæftiget sig med akustik-produkter, og har derfor et vist kendskab til lydregulering. Rent programmæssigt er profilen stærk inden for DIALux (Evo) og Relux og anvender AutoCAD samt visualiseringsværkstøjer (Adobe-pakken).

 

På projekterne er kandidaten god til at holde et overblik over, om alt er medtaget i samarbejdet. Profilen er typisk fortaler for den æstetiske vinkel på udførelsen (herunder materialevalg og formsprog) men med respekt for budget og energioptimering. Kandidaten er stærk til at konceptualisere og planlægge opgaver til f.eks. belysningsplaner, og give input til vigtige detaljer, komme med materialeforslag, og efterfølgende samarbejde med ingeniører om realiseringen. Et eksempel herpå er udvikling af dels facade-lampe uden blænding til et hotel samt trappeopgangs-lampe med bevægelsesføler for et boligselskab.

 

Profilen har i sin karriere bl.a. opnået følgende:

 • Kandidaten var projektleder på et projekt hvor man udvidede en bar med en tematisk indretning. Profilen havde ansvar for et millionbudget, styring af håndværkere og brandsikring. Kandidaten satte sit eget præg på indretningen og dekorationen (indkøb af effekter, lyssætning og lamper, egne håndskrevne vers på væggene), skitsering og tilblivelse af barer, borde, udført af lokal samarbejdspartner. Projektet var en succes og budgettet blev overholdt.
 • På et andet projekt gennemførte kandidaten et forslag til en hel middelalderbys lyssætning på fæstninger og bymure, hvilket var synligt fra vandet. Profilen havde et tæt samarbejde med lokal by-entreprenør om løsninger. Projektet blev godkendt, men dog ikke realiseret da en konkurs kom på tværs i forløbet.
 • Et andet projektet omhandlede nyt lys på alter/altertavle i samarbejde med en lysleverandør. Der blev stillet specifikke krav til æstetikken og lysets spredning i rummet, som profilen som oplæg efterfølgende visualiserede i 3D. Resultatet blev bedre end forventet og til stor tilfredshed for de forskellige brugere af kirken.

 

Karrieredrømme
Profilen vil fremadrettet gerne arbejde med belysning og industrielt design, det kunne være som ”specialist” i krydsfeltet mellem arkitekturen/indretningen og valget af lys eller som designer/arkitekt på projekter. Udvikler af belysnings-armaturer i samspil med kunden og ingeniører kunne også være en mulighed. Profilen har ligeledes et ønske om at tage udfordringen op omkring velfungerende og æstetisk lys, der samtidig kan være energibesparende (erstatte, forbedre og optimere). 


Send forespørgsel

FASTANSÆTTELSE

 

Mobilitet

Villig til at flytteMERE INFORMATION

 

For yderligere information kontakt
Thomas Middelhede Randrup
Rekrutteringskonsulent
Telefon +45 7879 6604
tmr@mind.as

RENT A BRAIN

Uddannelse

El-installatør

Nuværende fagområde

El-ingeniør

Profil
 • 20 års arbejdserfaring
 • Midtjylland

Speciale
 • CTS
 • El tavle konstruktion
 • EL-Teknik
 • Elinstallationer
 • Projektering
 • Projektledelse
 • Rådgivning
 • SCADA
 • CRO
 • P&I-diagrammer
Superbruger
 • MS-Office
IT-kompetencer
 • VISIO

Beskrivelse af kandidaten

Konsulenten er en projektleder og projektmedarbejder, der gang på gang har formået at føre el-projekter (el-installation, el-tavler og automatik) fra start til slut inden for de angivne rammer, hvor konsulenten har ramt plet med den valgte løsning gennem sine skarpe projekteringsevner - til stor tilfredshed for kunderne.

 

Konsulenten har en uddannelsesmæssig baggrund som el-installatør, og han har 20 års erfaring som projektleder og projektmedarbejder, hvoraf konsulenten de sidste 4 år har været freelancer. Konsulenten har også en baggrund som håndværker og tekniker, hvilket gør, at han ved, hvad der er realistiske løsninger.

 

Profilen har inden for industrien og byggebranchen bl.a. løst følgende opgaver:

 • Projektering – herunder P&I-diagrammer, udbud, tilsyn og idriftsætning af fælles overvågningssystem (SCADA) for 8 renseanlæg, 400 pumpestationer og 4 vandforsyningsanlæg til en [SCADA] el-entreprise på ca. 4 mio. kr. Profilen løste opgaven med en så høj tilfredshed hos kunden, at konsulenten efterfølgende er blevet brugt løbende til videreudvikling og vedligehold [af el-, tavle- og SCADA-installationer.
 • Tilsyn på el på sundhedscenter med budget på +150 mio. kr., hvor konsulenten kom ind undervejs i projektet og løste det akutte behov med en tilfreds kunden og samarbejdspartnere som resultat.
 • Projektering, udbud i totalentreprise, tilsyn og idriftsætning af fælles renseanlæg for 3 fabrikker til en el-entreprise på ca. 5 mio. kr.
 • Ansvarlig for teknik, økonomi og tidsstyring på installation af CTS-anlæg til varme- og ventilationsprojekter til større bygninger.
 • Har indgået i en projektgruppe i forbindelse med maskinanlæg og medvirker på projektdesign af hele anlægget så el-, tavle- og SCADA-installationer kan leve op til kundens krav til funktion og betjening af anlægget.

 

Konsulenten er yderst professionel og struktureret i sin tilgang, og kan også tænke ud af boksen på de løsninger, som han leverer. Han sætter baren højt for de projekter, han er involveret i. I vil opleve fra dag 1 at få en konsulent, der med høj effektivitet hurtigt vil kunne sætte sig ind i opgavens eller projektets omfang og sætte en klar retning. Konsulenten kan arbejde hjemmefra, hvis det er en fordel.


Send forespørgsel

KONSULENT

 

Mobilitet

25 – 50 kmMERE INFORMATION

 

For yderligere information kontakt
Sebastian Kastrup Nielsen
Rekrutteringskonsulent
Telefon +45 7879 6611
skn@mind.as

RENT A BRAIN

Uddannelse

Arkitekt

Nuværende fagområde

Teknisk Designer

Profil
 • 20 års arbejdserfaring
 • Sjælland

Speciale
 • CAD/CAM
 • BIM
 • Konstruktion (3D)
 • Tegning
 • Modellering
 • Konstruktion (2D)
Superbruger
 • AutoCAD
 • AutoCAD Architecture
 • Revit Architecture
 • Revit Structure
IT-kompetencer
 • Solibri
 • AutoCAD MEP
 • Adobe Illustrator
 • Adobe Photoshop
 • MS-Office
 • 3D-Max

Beskrivelse af kandidaten

Konsulenten er CAD-specialist og har en uddannelsesmæssig baggrund fra arkitektskolen. Han har i mange år været CAD Manager, blandt andet inden for det konstruktionsmæssige hos flere rådgivende ingeniører og har siden 2009 arbejdet med BIM Management.

 

I 2014 startede han som freelancer, hvor han inden for byggebranchen har løst opgaver som:

 • Teknisk designer i Revit Structure og AutoCAD på projekter som FN-byen, Syddansk Universitet og Glostrup Hospital.
 • Tilpasning af Revit og AutoCAD til den enkelte virksomhed med avancerede add-ons som VisualLisp, VB.NET og C#, udvikling af templates, dimensioneringsformater og lignende.
 • Udvikling af virksomheders CAD/BIM-standarder, herunder strategiformulering.

 

Konsulenten er bosat i Storkøbenhavn, men kan også arbejde hjemmefra, da han har egen Revit/AutoCAD-licens. Han har endvidere også sin egen bærbare workstation, han kan tage med ud til jer.


Send forespørgsel

KONSULENT

 

Mobilitet

25 – 50 kmMERE INFORMATION

 

For yderligere information kontakt
Sebastian Kastrup Nielsen
Rekrutteringskonsulent
Telefon +45 7879 6611
skn@mind.as

RENT A BRAIN

Uddannelse

Teknisk assistent

Nuværende fagområde

Teknisk designer

Profil
 • 33 års arbejdserfaring
 • Fyn

Speciale
 • CAD/CAM
 • Tegning
 • Visualisering
Superbruger
 • AutoCAD
IT-kompetencer
 • Inventor
 • Concorde
 • RigDoc
 • RigOffice

Beskrivelse af kandidaten

Konsulenten er CAD-specialist og har en uddannelsesmæssig baggrund som teknisk assistent. Konsulenten er enormt dygtig i AutoCAD 2D+3D. Profilen kan også tegne i Inventor og har for nylig fornyet sine kundskaber i Inventor på et kursus. Det samme gør sig gældende for AutoCAD 3D Plant.

 

Profilen har en stærk teknisk viden, og kan derfor på få dage dygtiggøre sig i nye programmer. Konsulenten har 33 års erfaring, herunder de sidste 19 år som freelancer, hvor profilen bl.a. har løst opgaver hos flere store og anerkendte rådgivere og producenter samt bygherrer og entreprenører.

 

Profilen er yderst professionel og positiv i sin tilgang til opgaverne. Disse bliver altid løst effektivt, med et højt kvalitetsniveau, samt med et godt samarbejde for øje. Profilen er yderst omstillingsparat og gerne aktiv i flere forskellige projekter på samme tid. En særdeles fleksibel arbejdskraft, der kan bidrage til, at ressourcerne i virksomheden kan allokeres bedst muligt.

 

Konsulenten har i industrien, olieindustrien og byggebranchen bla. løst følgende opgaver:

 • Udarbejdelse og planlægning af 3D fabrikslayout/rørføringer og P&I-diagrammer til Bioethanol-fabrikker samt forbrændingsanlæg.
 • Tegning af anlægslayout på sikkerhedsudstyr, herunder samlingstegninger, maskinlayouts og produktionsdokumentation.
 • Konstruktion og dokumentation af 2D+3D stålkonstruktioner på udstillingsinventar til events.
 • Tegning af ventilations-rørføringer i 2D+3D og el-diagrammer til slagteri og insulinindustrien.

 

Konsulenten kan også arbejde hjemmefra.


Send forespørgsel

KONSULENT

 

Mobilitet

50 – 75 kmMERE INFORMATION

 

For yderligere information kontakt
Sebastian Kastrup Nielsen
Rekrutteringskonsulent
Telefon +45 7879 6611
skn@mind.as

PROFILREKRUTTERING

Uddannelse

Bygningsingeniør

Nuværende fagområde

Entrepriseleder

Profil
 • 2 års arbejdserfaring
 • Midtjylland

Speciale
 • Anlæg
 • Beton
 • Bro-konstruktioner
 • Byggeledelse
 • Byggepladstilsyn
 • Dokumentation
 • KS
 • Kvalitetssikring
 • Rådgivning
Superbruger
IT-kompetencer

Beskrivelse af kandidaten

Kandidaten er uddannet byggeteknisk ingeniør i 2014 med speciale i anlægsteknik og fundering og har en baggrund som tømrer. Han har både under sin uddannelse og efterfølgende været ansat hos en af de største entreprenørvirksomheder i Danmark. Her sidder han i dag som entrepriseleder/projektingeniør på infrastrukturprojekter og sørger for, at projekterne bliver koordineret bedst muligt, så de når i mål til aftalt tid og med økonomien og kvalitet for øje.

 

Profilen har bl.a. skabt følgende resultater i sin karriere:

 • Han har som entrepriseleder taget det fulde ansvar for koordinering af flytning af bro. De involverede parter omhandlede bl.a. en tysk partner og firmaets egen beregningsafdeling og tilsynsførende. At skubbe broen omhandlede bl.a. folk, der skulle skubbe broen, folk der skulle lave konsoller og nogle skulle udarbejde beregningerne.
 • Udfordringen var her, at der kun var kort tid til at få flyttet broen og det skulle derfor lykkes i første forsøg. Profilen fandt her ud af, at der skulle en om-projektering til, så broen fik de rette forhold. Profilen sidder i dag med et større projekt på Sjælland, hvor han har dialogen med alle parter. De to projektchefer er stoppet i den afsluttende fase af projektet, så han styrer processen med 20 mand under sig og en formand. Han har dog en divisionsdirektør, der er med på sidelinjen, såfremt det bliver nødvendigt.

 

Karrieredrømme
Som person brænder kandidaten for den udførende part. Han tager ansvar fra start til slut og er ærlig i sin kommunikation, hvis han kan se potentielle udfordringer. Med en baggrund som tømrer og sin ingeniørtekniske viden ser han netop udfordringer før de opstår på projektet. Kandidaten har det bedst med, at man bruger sin sunde fornuft, når man er på byggepladsen og kan lide den tætte dialog med rådgiveren igennem projektet. Profilen brænder for at arbejde på større projekter, hvor der er et team omkring projekterne. På trods af, at hans erfaring er fra infrastrukturområdet, vil han gerne udfordres på byggeriets udførende faser. Han er løsningsorienteret og motiveres af at finde den rette løsning på de udfordringer, der naturligt opstår på størstedelen af projekterne. Entrepriseledelse motiverer stadig kandidaten og på den lange bane vil projektledelse og projektstyring udgøre den naturlige del af hans karrierevej. 


Send forespørgsel

FASTANSÆTTELSE

 

Mobilitet

25 – 50 kmMERE INFORMATION

 

For yderligere information kontakt
Thomas Middelhede Randrup
Rekrutteringskonsulent
Telefon +45 7879 6604
tmr@mind.as

RENT A BRAIN

Uddannelse

Produktionsteknolog

Nuværende fagområde

Projektleder

Profil
 • 23 års arbejdserfaring
 • Hovedstaden

Speciale
 • BIM
 • Byggeledelse
 • Elinstallationer
 • Fagledelse
 • Håndværksmæssig baggrund
 • Installationer
 • Økonomi
 • Økonomistyring
 • Projektledelse
 • Rådgivning
 • VVS installationer
Superbruger
 • MS-Office
IT-kompetencer
 • Revit
 • AutoCAD
 • NavisWorks
 • Calwin
 • Navision
 • C5
 • Solibri

Beskrivelse af kandidaten

Profilen har en bred erfaring som bl.a. entrepriseleder, produktionschef, projektleder, projektchef, facility manager og BIM/VDC konsulent. Sammen giver det 23 års erfaring i entreprenørverden. Profilens kernekompetencer er inden for bygge og anlæg og Facility management (teknikentrepriser, hovedentrepriser og totalentrepriser).

 

Profilen trives i et miljø med spændende og udfordrende opgaver og er passioneret fagligt af at gøre en forskel, ved at tjene penge på bundlinjen samt udvikle nye metoder og processer.

 

Profilen har bl.a. opnået følgende resultater:

 • Profilen har på 4 måneder vendt en afdeling fra at have et større minus på bundlinjen, til at have en meromsætning på 5 mio. kr. Dette har kunne lykkes gennem forskellige optimeringstiltag igangsat af profilen, og som stadig bliver brugt i dag.
 • Profilen var en af de første i Danmark til at beskæftige sig med BIM og VDC området, hvor han havde til opgave, at rådgive bygherren og driftansvarlige omkring det digitale byggeri ift. bygningsvedligeholdelse og tekniske installationer.

 

Profilen ønsker at kunne bidrage med sine gode lederegenskaber og stå i spidsen for spændende projekter som f.eks. bygherrerådgiver, projektchef eller facility manager. 


Send forespørgsel

KONSULENT

 

Mobilitet

25 – 50 kmMERE INFORMATION

 

For yderligere information kontakt
Emil Kristensen
Rekrutteringskonsulent
Telefon +45 7879 6610
emk@mind.as

RENT A BRAIN

Uddannelse

VVS installatør

Nuværende fagområde

Projektleder

Profil
 • 20 års arbejdserfaring
 • Midtjylland

Speciale
 • Byggeledelse
 • Kvalitetsstyring
 • Projektledelse
 • VVS installationer
 • Tilsyn
Superbruger
IT-kompetencer
 • MS-Office
 • Projektweb
 • Dalux
 • Calwin

Beskrivelse af kandidaten

Konsulenten har en uddannelsesmæssig baggrund som VVS-Rørsmed, VVS-tekniker og VVS-installatør. Konsulenten har siden 90'erne arbejdet hos teknik-entreprenører. Hans seneste ansættelsesforhold var hos en af landets største, hvor han har været ansat som projektleder og afdelingsleder på VVS-området. Konsulenten har blandt andet fungeret som projektansvarlig på nogle af de mest komplicerede VVS-projekter i landet.

 

Konsulenten arbejder ud fra principper om grundighed, ærlighed og økonomisk bevidsthed. Profilen stortrives i en rolle som projektleder, hvor han kan tage det økonomiske ansvar for projektet og se ind på optimeringsmuligheder for der igennem at skabe værdi for virksomheden. Konsulenten får i branchen ros for sin pålidelighed, faglighed, pragmatiske tilgang og er af flere blevet anbefalet som værende en skarp projektleder med økonomisk sans.

 

 

Konsulenten har bl.a. skabt følgende resultater:

 • Har afleveret mange projekter med tilfredsstillende eller meget tilfredsstillende resultater, hvor profilen har fået det maksimale ud af projekterne rent økonomisk og samtidig haft et godt samarbejde med kunderne samt de involverede rådgivere.
 • Konsulenten har eksempelvis været projektleder på Skejby Sygehus, hvor der blev opnået en større samlet margin på en væsentligt større omsætning end forventet. Konsulenten formåede i projektgranskning at opjustere indtjeningen med omkring 1 mio. kr.

 

Konsulenten er startet op som freelancer med det formål at hjælpe virksomheder med at nå helt i mål med projekterne på en god måde og derved skabe lønsomhed på projekterne. Konsulenten kan komme ind på et projekt fra start og sikre den helt rigtige retning, eller konsulenten kan komme ind hvis et projekt er ved at løbe af sporet. Uanset situationen og omstændighederne vil konsulenten hurtigt kunne sætte sig ind i projektet og skabe værdi. Konsulenten kan fungere som projektleder med det overordnede ansvar, og han kan sidde med mere afgrænsede ansvarsområder som kvalitetssikring, tilsyn eller generel opfølgning på VVS-projekter. Konsulenten vil dermed være et værdifuldt aktiv for både bygherrer, rådgivere og entreprenører.


Send forespørgsel

KONSULENT

 

Mobilitet

50 – 75 kmMERE INFORMATION

 

For yderligere information kontakt
Sebastian Kastrup Nielsen
Rekrutteringskonsulent
Telefon +45 7879 6611
skn@mind.as

PROFILREKRUTTERING

Uddannelse

Maskinmester

Nuværende fagområde

Teamleder

Profil
 • 6 års arbejdserfaring
 • Sjælland

Speciale
 • HVAC
Superbruger
IT-kompetencer

Beskrivelse af kandidaten

Profilen er uddannet maskinmester med 6 års erfaring. Profilen er en problemknuser med god viden, indsigt og analytiske evner, der får tingende i mål og ikke er bange for at tage værktøjet i hånden. Pt. arbejder profilen som maskinmester og er udstyrsansvarlig for HVAC som indebærer sikring og optimering af driften, planlægning og ledelse af reparations- og vedligeholdsopgaver og rekvalificering af HVAC. Derudover arbejder profilen til dagligt med Lean, og GMP styret processer.

 

Profilen har opnået følgende i sin karriere: 

 • Fik kåret sit afsluttende bachelor projekt, som årets bedste af maskinmesterforeningen. Projektet var gået langt ud over de forventede rammer, da der var lavet udbudsmateriale, og gruppen projektledte og implementerede projektet selv i samarbejde med virksomheden.
 • Bærende rolle i udførelsen/styring af ballastsystem ifm. sænketunnel projekt i Sverige
 • Frontløber ifm. implementering af GMP styrede processer som Change Control og Nonconformity - Væsentlig optimering af GMP styret ventilationsanlæg, hvilket har medført stabil forsyning samt mærkant minimering af alarmer og valideringsafvigelser.
 • Opnået 2. højeste intern rating vurderet på performance, kunderelationer, mindset osv. 2 år i træk

 

Karrieredrømme
Profilen ser sig selv som en god motivator og vil gerne dygtiggøre sig som teknisk leder, hvor profilen primært arbejder med teamledelse. Ellers kunne en karrieremulighed som udstyrsansvarlig, hvor profilen f.eks. har ansvaret for utility og vedligeholdelse af udstyr også være attraktiv. Profilen finder stor motivation ved at motivere sit team og samtidig være en del af de tekniske løsninger, her menes der at finde løsninger på udfordringer og udfordrer samt optimere processerne.


Send forespørgsel

FASTANSÆTTELSE

 

Mobilitet

0 – 25 kmMERE INFORMATION

 

For yderligere information kontakt
Emil Kristensen
Rekrutteringskonsulent
Telefon +45 7879 6610
emk@mind.as

PROFILREKRUTTERING

Uddannelse

Bygningsingeniør

Nuværende fagområde

Projektleder

Profil
 • 33 års arbejdserfaring
 • Syddanmark

Speciale
 • Byggeledelse
 • Bærende konstruktioner
 • Kvalitetssikring
 • Projektledelse
 • Renovering
 • Tilbudsgivning
Superbruger
IT-kompetencer

Beskrivelse af kandidaten

Profilen er uddannet bygningsingeniør i 1983 og har lige siden arbejdet i rådgiverbranchen. Profilen har stor erfaring med rådgivning af alle typer af byggerier – særligt svømmebadsbyggerier med strategisk projektledelse i store komplekse renoveringsprojekter. Profilen har desuden udført mange syn- og skønssager.

 

Hans kernekompetencer ligger blandt andet inden for:

 • Salg via et meget stort netværk – særligt fra profilens kendskab og renomé i Svømmebadsbranchen.
 • Tilbudsgivning – særligt på komplekse renoveringssager – med et godt købmandsskab.
 • Projekterings- og projektledelse.
 • Byggeledelse og fagtilsyn, hvis behov på de mindre sager.
 • Bygningssyn / tilstandsvurdering med økonomisk total-budgettering for kommende projektudbud.
 • Bærende konstruktioner, herunder også kvalitetssikring og granskning.
 • Bygningsfysik og multifagligt design via stor generel tværfaglig viden.

 

Som person er han passioneret omkring sit arbejde, og sparrer gerne med andre kollegaer for at få løst opgaven optimalt. Han bor med sin kone, og fritiden nyder han som meget aktiv medlem i flere foreninger.

 

Karrieredrømme
Kandidaten er ambitiøs og vil gerne fortsætte med at udvikle sig, så han motiveres naturligt af spændende og udfordrende opgaver i en virksomhed. Dette hvor hans faglige kompetencer kan komme i spil, og hvor kandidaten kan få en bred faglig sparring og blive udfordret på alle fag. Det er vigtigt for ham at blive en del af et meget stort fagligt internt netværk. Kandidaten trives med at dele ud af sin viden og tager gerne ansvar. Rent opgavemæssigt vil han gerne sidde med projektstyring / projektledelse – gerne på projekter med anlægsbudget op til ca. 100 mio. kr. Projekterne må også meget gerne være teknisk udfordrende syns- og skønsopgaver.


Send forespørgsel

FASTANSÆTTELSE

 

Mobilitet

50 – 75 kmMERE INFORMATION

 

For yderligere information kontakt
Thomas Middelhede Randrup
Rekrutteringskonsulent
Telefon +45 7879 6604
tmr@mind.as

PROFILREKRUTTERING

Uddannelse

Maskinkonstruktør

Nuværende fagområde

Konstruktør

Profil
 • 29 års arbejdserfaring
 • Midtjylland

Speciale
 • Design / Skitsering
 • Dokumentation
 • Hydraulik
 • Konstruktion (2D)
 • Konstruktion (3D)
 • Konstruktion (Større Anlæg)
 • Kundekontakt
 • Mekaniske konstruktioner – bevægelige
 • Mekaniske konstruktioner – stationære
 • Pladekonstruktion
 • Risikovurdering
 • Tegning
 • Udvikling
 • Vindmøller
Superbruger
IT-kompetencer
 • AutoCAD#
 • Inventor#
 • MS-Office
 • NX Unigraphics
 • SAP
 • SolidWorks#

Beskrivelse af kandidaten

Kandidaten sidder i dag som maskinkonstruktør hos en markedsleder inden for en bestemt branche af store industrimaskiner og har erfaring inden for bl.a. udvikling, konstruktion og dokumentation, samt kundesupport. Profilen har 29 års erfaring med konstruktion, heraf 16 år med 3D konstruktion.

 

Profilen er superbruger i SolidWorks og har stor erfaring med Inventor og AutoCad, samt kendskab til Siemens NX.

 

Karrieredrømme
Profilen har en stor skabertrang og drømmer om et job, der indebærer muligheder for at skabe eller videreudvikle emner. Profilen er en problemløser, som motiveres af udfordrende opgaver, hvor der er plads til en innovativ tilgang. Med sin erfaring vil kandidaten kunne bidrage med en stor kreativitet og grundighed i udvikling eller videreudvikling af nuværende emner.


Send forespørgsel

FASTANSÆTTELSE

 

Mobilitet

25 – 50 kmMERE INFORMATION

 

For yderligere information kontakt
Thomas Middelhede Randrup
Rekrutteringskonsulent
Telefon +45 7879 6604
tmr@mind.as

RENT A BRAIN

Uddannelse

Mekatronik ingeniør

Nuværende fagområde

Udviklingsingeniør

Profil
 • 3 års arbejdserfaring
 • Midtjylland

Speciale
 • Elektronik
 • EL-Teknik
 • Hydraulik
 • Mekanik
 • Programmering
 • Simulering
 • Styring
Superbruger
IT-kompetencer
 • #
 • Atmel#
 • Automation Studio P6 #
 • C#
 • C##
 • C++#
 • Eagle CAD#
 • Festo Vision#
 • MathCAD#
 • MATLAB#
 • Microchip#
 • Siemens S7#
 • VBA#

Beskrivelse af kandidaten

Profilen er uddannet civilingeniør i mekatronisk reguleringsteknik i 2012. Kandidaten har speciale i dynamisk simulering af elektrohydrauliske systemer, med særlig fokus på designoptimering og regulering. Hans spidskompetencer ligger indenfor: Elektronik, hydraulik programmering, styring, el-teknik, simulering og mekanik. Han har også erfaring med matematisk modelbaseret udvikling og simulering.

 

Kandidaten har været ansat i nogle af DK’s største virksomheder. Efter endt studie blev han på baggrund af sit speciale tilbudt arbejde flere steder, men valgte en stor virksomhed indenfor hydraulik. Her sad han med udvikling af hydraulik til maskiner i cementproduktionen samt udvikling af et projektstyrringsværktøj i VBA.

 

Han blev efterfølgende headhuntet til sin næste stilling hvor han sad som højrehånd for udviklingsdirektøren med et årligt budget på 20 mio. kroner. Her blev han hurtigt hydraulikspecialist for koncernen med ansvar for at hjælpe kollegaer med alle aspekter af hydraulikproblemer. Her var han bl.a. med i udviklingen af en testbænk til udmattelsestest og i udviklingen af flere produkter. Herigennem har kandidaten været med til at tage patent på to projekter, som han har udviklet, og som stadig er en del af produktprogrammet. Herefter valgte kandidaten, at tage til en stor dansk energivirksomhed, hvor han sad i en simulerings og softwareudviklings afdeling i et halvt år inden han tog springet og valgte at blive selvstændig.

 

Kandidaten er mulig at tilknytte som konsulent af længere eller kortere varighed. Kontakt mind for en dialog herom. Referencer oplyses efter aftale. 


Send forespørgsel

KONSULENT

 

Mobilitet

25 – 50 kmMERE INFORMATION

 

For yderligere information kontakt
Thomas Middelhede Randrup
Rekrutteringskonsulent
Telefon +45 7879 6604
tmr@mind.as

RENT A BRAIN

Uddannelse

Teknisk assistent

Nuværende fagområde

Teknisk designer

Profil
 • 15 års arbejdserfaring
 • Syddanmark

Speciale
 • Konstruktion (Større Anlæg)
 • Smed el .lign. baggrund
 • Tilbudsgiving
Superbruger
IT-kompetencer
 • AutoCAD
 • Inventor
 • Inventor Vault
 • SolidWorks

Beskrivelse af kandidaten

Kandidaten er uddannet teknisk assistent, maskinsnedker og senest CAD tekniker i 1996. Udover dette har han en del kurser inden for metal bl.a. Svejsning / co2 / tig /gas-ilt / elektrode, alm. smede arb., pladebukning/udfoldning, manuel og CNC drejning/fræsning CAD/CAM, samt CNC rep./vedligehold.

 

Kandidaten er yderst kompetent til 3D konstruktion og har +15 års erfaring. Programmæssigt er han meget stærk i AutoCAD samt Inventor og Solidworks. Han har konstrueret en lang række forskellige produkter bl.a. gasturbiner, kraftvarmeanlæg og indenfor offshore branchen. Kandidaten har også erfaring med kalkulation, tilbudsgivning, manuel fremstilling og opsætning af CAD.

 

Kandidaten er mulig at indleje til projektansættelse i et geografisk stort område; Midtjylland (Århus + 30 min, Skanderborg, Horsens, Vejle og Kolding) samt Esbjerg + 30 min. Eller andet efter nærmere aftale.


Send forespørgsel

KONSULENT

 

Mobilitet

100 – 125 kmMERE INFORMATION

 

For yderligere information kontakt
Thomas Middelhede Randrup
Rekrutteringskonsulent
Telefon +45 7879 6604
tmr@mind.as