Artikler

Prioriterer virksomhederne i Danmark rekruttering? Mange gør desværre ikke.

Jyllands-Posten bragte den 20. december 2015 en artikelserie med fokus på rekruttering. 800.000 mennesker skifter hvert år job, hvilket svarer til 1/3 af arbejdsstyrken på 2,4 millioner. 

Umiddelbart er langt de fleste direktører, ledere og virksomhedsejere godt klar over, at de rette medarbejdere kan give en kæmpe konkurrencemæssigfordel, hvis de performer og trives i jobbet. Alligevel påpeger artiklerne, at mange virksomheder desværre ikke prioriterer området.   

I 2016 er der udsigt til flere job og færre jobsøgende

Dette skaber en endnu større efterspørgsel og rift om kandidaterne, som sætter endnu højere krav til, at virksomheden målrettet arbejder med og prioriterer rekrutteringsområdet. En afledt faktor heraf er, at langt de fleste dygtige medarbejdere allerede er i job. Det betyder, at disse skal aktiveres i netværket for at gøre dem opmærksomme og nysgerrige på en ny karrieremulighed. Det stiller høje krav til virksomhederne, som skal være dygtige til at brande sig selv, være skarpe og konkrete på opgaverne og ikke mindst dygtige til at kommunikere udviklingsmulighederne i organisationen.   

Forberedelsen inden opstart af en specifik rekrutteringsproces er afgørende

Forberedelsen indeholder bl.a. en analyse af jobbet, udarbejdelsen af et godt stillingsopslag samt få opstillet et struktureret interview-forløb. Alle disse forberedelser er ressourcekrævende og vanskeligt for mange virksomheder – dette kan være på grund af manglende viden og kompetencer samt manglende fokus i en travl hverdag. Dette kan være forklaringen på, hvorfor mange virksomheder springer over, hvor gærdet er lavest, når det gælder rekrutteringsområdet.    

Mange virksomheder har ikke det fornødne fokus på rekrutteringer!

Den overordnede konklusion på artikelserien er dog, at mange virksomheder ikke har det fornødne fokus på rekrutteringer. Det stiller et helt naturligt spørgsmål: ”Hvis rekruttering er så vigtigt et område, hvordan kan det så være, at mange virksomheder underprioriterer det?”

Oplever du også ovenstående problemstilling eller har du haft særligt fokus på at løfte kvaliteten i dine rekrutteringer? Så skriv endelig en kommentar nedenfor.

I næste uge vil teamet i mind komme med et bud på et svar og en mulig løsning på ovenstående problemstilling. Stay tuned…
Direktør og rekrutteringskonsulent

Mads Beck

+45 7879 6601 mbi@mind.as
Rekrutteringskonsulent

Jonas Fusager

+45 7879 6609 jof@mind.as