Tilbage

Stillingsopslag

Led din afdeling mod succes og styrk det internationale samarbejde!

Velkommen i rollen som afdelingsleder i Tyréns’ konstruktionsafdeling.  
 
Vil du være med til at skabe fremtidens Tyréns A/S ved at arbejde strategisk med virksomhedens fremadrettede ambitioner? Og har du motivationen for løbende at lede og udvikle 13 dygtige og effektive konstruktions-medarbejdere, som alle er villige til at gøre en forskel? Kan du bare ikke lade være med at skabe nye kunderelationer og pleje dit eksisterende netværk?  Så har vi her en spændende karrieremulighed, som du ikke må snyde dig selv for at forholde dig til.   
 
”Men hvad skal der så til, for at jeg bliver en succes i jobbet?”, tænker du måske. 
 
Jo, ser du… Inden for det første år gør du en reel forskel, fordi du: 
  • Aktiverer eksisterende netværk og bearbejder nye kunderelationer, så du hiver sunde opgaver hjem til dig og afdelingen. Du når dit personlige omsætningsmål på 1-2 mio. kr. i rådgiverhonorar.  
  • Leder den eksisterende afdeling og vækster den med 5-8 konstruktionsmedarbejdere i løbet af dit første års ansættelse. Du ressourcestyrer, motiverer og leder dit team via sparring på projekter og opgaver. Du sikrer således en høj score på den interne arbejdsmiljøundersøgelse. 
  • Samarbejder, ikke blot på vidensdelingsniveau, men på konkrete projekter med vores Sverige-afdeling og med anlægsafdelingen. Lykkes du med at få vores hold med på ét svensk projekt og at involvere vores Sverige-afdeling på ét af dine projekter, så har du taget nogle virkelig gode første skridt mod målet – ét hold på tværs af sundet, der kigger på én fælles bemandingsliste. Du leder og gennemfører egenhændigt 1-2 projekter om året. 
  • Udarbejder og implementerer din strategi og handlingsplan for konstruktionsafdelingen. Hvilke fagområder skal afdelingen favne? Hvilken type projekter går vi efter? Og hvilke indsatser skal der lægges for, at vi når vores mål på salget, en overskudsgrad på 4% samt udvikling internt og i projekterne?  
 
Efter det første år i jobbet har du følgende attraktive muligheder i jobbet: 
2-3 år inde i jobbet har du vækstet afdelingen til det dobbelte (25-30 medarbejdere), hvorefter gruppen deles i to. I takt med at du vækster afdelingen, vil dit ledelsesfokus fylde mere og mere, og du højner således kompetenceniveauet i afdelingen.  Du bliver fast inventar i de strategiske beslutninger og er med til at sikre Tyréns A/S’ udvikling i årene frem. Du sikrer øget attraktivitet for Tyréns som international arbejdsgiver.  
 
Du har mulighed for at gå ind og ud af din ledelsesrolle og kan f.eks. for en periode beskæftige dig med forskning, hvis din motivation peger i den retning. Du har også mulighed for at arbejde endnu mere med ledelse, hvis det er der, din interesse ligger. 
 
For at opnå optimal succes i stillingen forestiller vi os, at du… 
…har et stærkt netværk i branchen, at du er udadvendt, relationsskabende og proaktiv. Du er formentligt uddannet ingeniør og har omfattende erfaring med projektledelse.  
 
Hos Tyréns vil du opleve… 
… at vi tror på vores medarbejdere. Vi giver dig chancen for at udvikle dig og din afdeling i spændende rammer. Vi arbejder efter strategien om, at vi skal være ”bedst, ikke størst”. Derfor har vi et konstant fokus på forskning og udvikling. Tyréns er fondsejet og størstedelen af vores indtjening geninvesteres i vores medarbejdere via uddannelse og forskningsprojekter. Derfor er Tyréns A/S en kreativ, nytænkende og fagligt kompetent rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor bygge- og anlægsbranchen. Vi er omkring 45 ansatte i Danmark, i vækst og vil vokse betragteligt i de kommende år. Vi sigter på at blive omkring 100 ansatte. Tyréns A/S er et datterselskab til Tyréns AB, som har ca. 2000 ansatte i Sverige, England og Danmark. 
 
”Det lyder som en virkelig spændende karrieremulighed for mig”  
Så giv et bud på hvordan du vil gribe opgaven an over for Jonas Fusager på 78 79 66 09 eller jof@mind.as. Alternativt kan du sende et cv og en ansøgning via nedenstående link, hvor du kort beskriver hvilke indsatser, du mener der skal til for at nå vores fælles mål om en succesfuld konstruktionsafdeling i Tyréns.  
 
Ansøgningsfrist: Snarest - vi afholder løbende samtaler.

Ønsker du mere information, kan du kontakte os her:

Rekrutterings-konsulent

Jonas Fusager

+45 7879 6609
jof@mind.as

Arbejdssted

Herlev

Selskab

Tyréns A/S

Ansøgningsfrist

31. august 2017

Indrykningsdato

31. juli 2017

Flere stillingsopslag...

Bliv medlem af vores LinkedIn-grupper og modtag alle aktuelle stillingsopslag både fra os og direkte fra spændende arbejdspladser landet over.