Tilbage

Kandidatliste

Vælg profiler fra byggebranchen eller industrien


Branche
Ansættelsestype
Uddannelse
Nuværende fagområde
Min. erfaring
Region
RENT A BRAIN

Uddannelse

Arkitekt

Nuværende fagområde

Teknisk Designer

ID-nummer 004476

Profil
 • 20 års arbejdserfaring
 • Sjælland

Speciale
 • CAD/CAM
 • BIM
 • Konstruktion (3D)
 • Tegning
 • Modellering
 • Konstruktion (2D)
Superbruger
 • AutoCAD
 • AutoCAD Architecture
 • Revit Architecture
 • Revit Structure
IT-kompetencer
 • Solibri
 • AutoCAD MEP
 • Adobe Illustrator
 • Adobe Photoshop
 • MS-Office
 • 3D-Max

Beskrivelse af kandidaten

Konsulenten er CAD-specialist og har en uddannelsesmæssig baggrund fra arkitektskolen. Han har i mange år været CAD Manager, blandt andet inden for det konstruktionsmæssige hos flere rådgivende ingeniører og har siden 2009 arbejdet med BIM Management.

 

I 2014 startede han som freelancer, hvor han inden for byggebranchen har løst opgaver som:

 • Teknisk designer i Revit Structure og AutoCAD på projekter som FN-byen, Syddansk Universitet og Glostrup Hospital.
 • Tilpasning af Revit og AutoCAD til den enkelte virksomhed med avancerede add-ons som VisualLisp, VB.NET og C#, udvikling af templates, dimensioneringsformater og lignende.
 • Udvikling af virksomheders CAD/BIM-standarder, herunder strategiformulering.

 

Konsulenten er bosat i Storkøbenhavn, men kan også arbejde hjemmefra, da han har egen Revit/AutoCAD-licens. Han har endvidere også sin egen bærbare workstation, han kan tage med ud til jer.


Send forespørgsel

KONSULENT

 

Mobilitet

25 – 50 km
PROFILREKRUTTERING

Uddannelse

Arkitekt

ID-nummer 004486

Profil
 • 20 års arbejdserfaring
 • Sjælland

Speciale
 • Lysberegninger
 • Lydregulering
 • Lysdesign
 • Belysnings-arkitektur
Superbruger
 • DIALux
 • Relux
 • Photoshop
 • Illustrator
 • InDesign
IT-kompetencer
 • AutoCAD
 • ArchiCAD
 • 3D Studio Max

Beskrivelse af kandidaten

Profilen er uddannet byggetekniker i 1990 og arkitekt/industriel designer i 1996. Kandidaten har i sin karriere specialiseret sig indenfor lyssætning og teknikken bag. Kandidaten har stor viden inden for belysnings-arkitektur, lys-design og armatur-design, formidling af og viden om lys og LED, og har arbejdet en del med lysberegninger i form af store 3D-konstruktioner hvor en høj detaljeringsgrad har været afgørende for et positivt resultat (visualisering og dokumentation).

 

Kandidaten vil dog gerne have ”en finger med i spillet” som evt. projektleder og behøver derfor ikke nødvendigvis konstruere selv. Profilen har også beskæftiget sig med akustik-produkter, og har derfor et vist kendskab til lydregulering. Rent programmæssigt er profilen stærk inden for DIALux (Evo) og Relux og anvender AutoCAD samt visualiseringsværkstøjer (Adobe-pakken).

 

På projekterne er kandidaten god til at holde et overblik over, om alt er medtaget i samarbejdet. Profilen er typisk fortaler for den æstetiske vinkel på udførelsen (herunder materialevalg og formsprog) men med respekt for budget og energioptimering. Kandidaten er stærk til at konceptualisere og planlægge opgaver til f.eks. belysningsplaner, og give input til vigtige detaljer, komme med materialeforslag, og efterfølgende samarbejde med ingeniører om realiseringen. Et eksempel herpå er udvikling af dels facade-lampe uden blænding til et hotel samt trappeopgangs-lampe med bevægelsesføler for et boligselskab.

 

Profilen har i sin karriere bl.a. opnået følgende:

 • Kandidaten var projektleder på et projekt hvor man udvidede en bar med en tematisk indretning. Profilen havde ansvar for et millionbudget, styring af håndværkere og brandsikring. Kandidaten satte sit eget præg på indretningen og dekorationen (indkøb af effekter, lyssætning og lamper, egne håndskrevne vers på væggene), skitsering og tilblivelse af barer, borde, udført af lokal samarbejdspartner. Projektet var en succes og budgettet blev overholdt.
 • På et andet projekt gennemførte kandidaten et forslag til en hel middelalderbys lyssætning på fæstninger og bymure, hvilket var synligt fra vandet. Profilen havde et tæt samarbejde med lokal by-entreprenør om løsninger. Projektet blev godkendt, men dog ikke realiseret da en konkurs kom på tværs i forløbet.
 • Et andet projektet omhandlede nyt lys på alter/altertavle i samarbejde med en lysleverandør. Der blev stillet specifikke krav til æstetikken og lysets spredning i rummet, som profilen som oplæg efterfølgende visualiserede i 3D. Resultatet blev bedre end forventet og til stor tilfredshed for de forskellige brugere af kirken.

 

Karrieredrømme
Profilen vil fremadrettet gerne arbejde med belysning og industrielt design, det kunne være som ”specialist” i krydsfeltet mellem arkitekturen/indretningen og valget af lys eller som designer/arkitekt på projekter. Udvikler af belysnings-armaturer i samspil med kunden og ingeniører kunne også være en mulighed. Profilen har ligeledes et ønske om at tage udfordringen op omkring velfungerende og æstetisk lys, der samtidig kan være energibesparende (erstatte, forbedre og optimere). 


Send forespørgsel

FASTANSÆTTELSE

 

Mobilitet

Villig til at flytte
PROFILREKRUTTERING

Uddannelse

Arkitekt

Nuværende fagområde

Arkitekt

ID-nummer 004506

Profil
 • 11 års arbejdserfaring
 • Sjælland

Speciale
 • Projektledelse
 • Renovering
 • Tidsstyring
 • Sygehus byggeri
 • Projekt Planlægning
 • Dispositionsforslag
 • Myndighedsbehandling
 • Projektering
Superbruger
 • AutoCAD
 • MS-Office
IT-kompetencer
 • Revit Architecture
 • Adobe C5

Beskrivelse af kandidaten

Kandidaten er uddannet fra Arkitektskolen for mere end 10 år siden og har efterfølgende taget flere forskellige efteruddannelser. Profilen har arbejdet hos flere større arkitektbureauer, hvor hun primært har siddet på sundhedsfaglige projekter og med tiden opbygget en specialistviden inden for dette felt.

 

På nuværende tidspunkt sidder profilen som sagsarkitekt på et stort, komplekst, sundhedsfagligt projekt og har dermed ansvaret for den arkitektoniske del af projektet, hvilket betyder, at profilen har det overordnede ansvar for at sikre projektets fremdrift på arkitektdelen, hvorfor hun i sit daglige virke blandt andet har fokus på:

 • Projekt- og projekteringsledelse
 • Brugerinddragelse
 • Dialogen med bygherre
 • Myndighedsbehandling

 

Profilen har en meget analytisk og proaktiv tilgang til sit arbejde. Det er helt naturligt for profilen at strukturere opgaver og arbejde diagrammatisk. Med baggrund i hendes analytiske egenskaber agerer hun beslutningstager og sikrer dermed fremdriften i projektet. Profilen har en meget procesorienteret tilgang til opgaverne. Hun er enormt målrettet og sætter alle sejl ind for at nå det, hun stræber mod. Hendes vedholdenhed har blandt andet medvirket til, at hun i dag besidder rollen som sagsarkitekt.

 

Profilen har bl.a. skabt følgende resultat:
Profilen overtog et komplekst projekt, som skulle leve op til en række større besparelser og programændringer. Men med sin løsningsorienterede tilgang tog profilen fat i opgaverne fra en ende. Hun formåede hurtigt at få styring på projektet og udførte et stykke analytisk arbejde i forhold til den gældende planløsning, som skabte struktur på processen. Byggeriet blev trimmet i samarbejde med bygherre, som efterfølgende gav udtryk for, at resultatet var yderst tilfredsstillende.

 

Karrieredrømme
I fremtiden ser kandidaten sig selv arbejde overordnet med projekter, hvor hun med fordel kan gøre brug af sine analytiske egenskaber og styre projektet med fokus på udvikling og aflevering. Profilen befinder sig generelt godt med opsøgende arbejde, hvor hun skal opbygge et netværk af tillidsfulde relationer. For kandidaten ville det være helt optimalt, hvis hun kunne kombinere projektledelse og procesledelse med sin sundhedsfaglige specialistviden. Det kunne imidlertid være i en rolle som ansvarlig inden for det sundhedsfaglige felt, men en rolle som bygherrerådgiver er også tiltalende. På længere sigt er kandidaten interesseret i en funktion som afdelingsleder eller tegnestueleder, idet hun har en naturlig interesse for den ledelsesmæssige funktion.


Send forespørgsel

FASTANSÆTTELSE

 

Mobilitet

25 – 50 km
PROFILREKRUTTERING

Uddannelse

Arkitekt

Nuværende fagområde

Arkitekt

ID-nummer 004516

Profil
 • 5 års arbejdserfaring
 • Midtjylland

Speciale
 • Konkurrencer
 • Skitsering
 • Design / Skitsering
 • Rendering
 • 3D-modellering
 • Tegning
 • Visualisering
Superbruger
 • AutoCAD
 • SketchUp
 • Photoshop
 • InDesign
 • Illustrator
IT-kompetencer
 • AutoCAD
 • InDesign
 • Illustrator
 • MS-Office
 • SketchUp
 • Revit
 • Photoshop

Beskrivelse af kandidaten

Med sin uddannelse fra Arkitektskolen og 5 års erfaring som skitserings- og konkurrencearkitekt er profilen både vant i skitsefasen og konkurrencefasen af projekterne. Hun er tegnestuens nøgleperson i forhold til at tegne og udarbejde skitseforslag. Profilen har et skarpt æstetisk blik, går højt op i at hendes arbejde tager sig flot ud, og at der er en kreativ historie bag. Hun er særdeles iderig og har et godt øje for materialitet og harmoni, hvilket hun ofte får ros for af hendes kolleger.

 

Profilen tager del i de indledende møder med totalentreprenører og ingeniører på konkurrenceprojekterne, hvor hun bidrager med ideer og er med til at træffe beslutninger i projekteringsfasen. Hun gennemgår byggeprogrammer og er ansvarlig for opbygning i Sketch-up 3D og rendering (hun er desuden tegnestuens førende 3D-person). Profilen er vant til at drible mellem forskelligartede opgaver og bevæger sig gerne ud i detaljer. Hun har også erfaring med møbeldesign, idet de projekter, hun beskæftiger sig med, ofte kræver specialinventar. Projekterne tæller primært uddannelsesinstitutioner – herunder ombygning og renovering i eksisterende byggeri, men profilen har også arbejdet med nybyg.

 

Profilen har bl.a. opnået følgende resultater: 

 • Profilen har blandt andet været frontløber på et stort skitseprojekt til et innovativt uddannelsesdomicil. Hun havde et stort ansvar for projektet helt fra de indledende faser til færdigt byggeri. Under hele forløbet havde hun ansvar for at træffe en stor del af beslutningerne og blev konstant taget med på råd omkring materialevalg og ændringer undervejs.
 • På projektet har hun også beskæftiget sig med møbeldesign, idet hun har tegnet både trapper, stole og andet interiør til bygningen. Tilbagemeldingen fra bygherre og brugere er særdeles positiv. Bygningen fungerer godt, og profilen har fået yderst god feedback på de elementer, som hun har fundet på og været ansvarlig for.

 

Karrieredrømme
Fremadrettet er profilen fortsat interesseret i en stilling som skitserings- og konkurrencearkitekt. Hun trives særligt godt i konkurrencefasen, hvor der er behov for kreativ problemløsning. Samtidig kan profilen godt lide, når opgavetyperne varierer, og når hun eksempelvis får lov til at dykke helt ned i designfasen og detaljerne på projekterne. På sigt finder profilen det interessant at bevæge sig over i en mere beslutningsdygtig rolle, hvor hun i endnu højere grad har mulighed for at præge og give modstand til entreprenøren, samt være den der sætter den endelige retning og prioriteterne på projektet. Inden for få år ser profilen gerne sig selv i en projektlederfunktion med ledelsesansvar. 


Send forespørgsel

FASTANSÆTTELSE

 

Mobilitet

50 – 75 km
PROFILREKRUTTERING

Uddannelse

Bygningsingeniør

Nuværende fagområde

Projektleder

ID-nummer 004520

Profil
 • 20 års arbejdserfaring
 • Nordjylland

Speciale
 • DGNB
 • Indeklima
 • Projektledelse
 • Projektering
 • Projekt Planlægning
 • Ventilation
 • Sygehus byggeri
 • Fagledelse
Superbruger
IT-kompetencer
 • BSim
 • Revit
 • Be10
 • Be15
 • AutoCAD
 • Bluebeem

Beskrivelse af kandidaten

Profilen er uddannet bygningsingeniør med speciale inden for installationer og har sidenhen taget en række kurser og uddannelser inden for bæredygtighed, herunder som DGNB konsulent. Profilen har 20+ års erfaring med rådgiverbranchen i stillinger som projekterende VVS-ingeniør, fagleder, og projektleder. Projekterne har været inden for blandt andet sygehus/plejesektoren-, bolig-, uddannelses-, erhverv-, konkurrence- og lavenergi byggeri med alternative energiformer og varierer fra små til kæmpe store projekter i milliardklassen.

 

Karakteristisk for profilen er en nysgerrig og kreativ tilgang til projekter, hvor profilens gode humør, ærlighed og pålidelighed skinner igennem. Herudover har profilen svært ved at sige nej til en udfordring og gør hvad der skal til, for at projektet når i mål. 

 

Gennem sin karriere har profilen opnået en række resultater, herunder:

 • Realiseret et komplekst byggeri, hvor profilen særligt biddrog med nytænkning og ideer til løsninger, som blev implementeret og var en succes. Ud over sin faglige ekspertise fik profilen også teamsamarbejdet til at køre på skinner
 • Profilens innovative ideer og løsninger har inspireret andre til at implementere lignende løsninger

 

Karrieredrømme

Profilens drømmejob er i en stilling som projektleder på opgaver op til 100. mio kr. eller fagleder på projekter op til 500. mio. kr. hos en totalentreprenør med projektkontor eller rådgivende ingeniør, hvor profilen fortsat kan vedligeholde sine projekteringskompetencer. Drømmejobbet er inden for energi, indeklima, VVS og ventilation på projekter, hvor profilen er med fra start til slut.

 

Geografi: Nordjylland.


Send forespørgsel

FASTANSÆTTELSE

 

Mobilitet

25 – 50 km
RENT A BRAIN

Uddannelse

Bygningsingeniør

Nuværende fagområde

Projektleder

ID-nummer 004501

Profil
 • 13 års arbejdserfaring
 • Sjælland

Speciale
 • Rådgivning
 • Projektledelse
 • Projektgennemførelse
 • Projekt Planlægning
 • Økonomistyring
 • Kvalitetsstyring
 • Fagledelse
 • Byggeledelse
 • Anlæg
Superbruger
 • MS-Office
IT-kompetencer
 • Dalux

Beskrivelse af kandidaten

Konsulenten har gennem sine 13 år i byggebranchen været en afgørende faktor for, at projekter er blevet færdige til tiden og med meget tilfredsstillende resultater. Konsulenten har en uddannelsesmæssig baggrund som bygningsingeniør fra 2004 og blev i 2013 uddannet som energivejleder. Konsulenten har endvidere løbende taget kurser, herunder projektledelse, byggejura og arealbaseret planlægning. Konsulenten har på flere projekter implementeret arealbaseret planlægning, hvilket har lettet processen og gjort det muligt at optimere tidsplanerne, hvilket i sidste ende har givet en økonomisk besparelse og øget kvaliteten.

 

Konsulenten har arbejdet både på entreprenør- og rådgiversiden hos nogle af de største virksomheder i Norden. Siden 2016 har konsulenten arbejdet som freelancer. Konsulenten har på alle projekter gjort en tydelig forskel. Det skyldes både konsulentens faglige og personlige kompetencer. Konsulenten har en ærlig og ydmyg tilgang til løsning af opgaver, hvor konsulenten involverer fagfolk og indhenter den nødvendige viden for at kunne løse et projekt med høj kvalitet. Konsulenten håndterer udfordringer med en positiv tilgang, hvor der er en god dialog med relevante interessenter. Konsulenten er god til at sætte de rigtige rammer og skabe ejerskab på en byggeplads ved eksempelvis at indkalde alle fagfolk til workshop, når tidsplanen skal lægges, så alle kan komme med inputs til tidsplanen.

 

Konsulenten har bl.a. skabt resultater på projekter som:

 • Svømmehalsprojekt til 60 mio. i kontraktsum, hvor konsulenten til trods for udfordrende omstændigheder leverede til tiden og uden fejl og mangler. Konsulenten var ansvarlig for økonomi, tidsplaner, kontrakter og daglig drift af byggepladsen. Projektet blev leveret med 100% i tilfredshed fra bygherre. Bygherren har senere hentet konsulenten ind på et andet og større projekt.
 • 9 kabelnedlægningsprojekter med kontraktsum på op til 35 mio. kr. pr. projekt, hvor konsulenten som projektleder var ansvarlig for komplet opstart, drift og afslutning af projekterne.
 • 62 lejligheder med en kontraktsum på 70 mio. kr., hvor konsulenten var projektleder og tog ansvar for, at lejlighederne blev leveret med høj kvalitet og til tiden.
 • Fængsel med en fagentreprise på +500 mio. kr., hvor konsulenten agerede byggeleder på alle gulve på projektet, som blev afleveret til tiden, selvom ingen troede, at det var muligt.
 • Logistikansvarlig på en olierig i Nordsøen, hvor konsulenten havde ansvar for at koordinere alt omkring logistik både internt på riggen og med forsyningsbaserne på land. Konsulenten formåede også i denne kontekst at bruge sine stærke projektleder-kompetencer til at sikre succesfuld drift af riggen, så den ikke stod stille.

 

Konsulenten kan komme ind på et projekt fra start og sikre den helt rigtige retning, eller konsulenten kan komme ind hvis et projekt er ved at løbe af sporet. Uanset situationen og omstændighederne vil konsulenten hurtigt kunne sætte sig ind i projektet og skabe værdi.


Send forespørgsel

KONSULENT

 

Mobilitet

125 – 150 km
PROFILREKRUTTERING

Uddannelse

Bygningsingeniør

Nuværende fagområde

Afdelingsleder

ID-nummer 004479

Profil
 • 5 års arbejdserfaring
 • Syddanmark

Speciale
 • Projektledelse
 • Energi
 • Indeklima
 • Ventilation
 • Personaleansvar
Superbruger
IT-kompetencer

Beskrivelse af kandidaten

Profilen er uddannet bygningsingeniør i 2012 og gik efterfølgende i gang med en diplomuddannelse indenfor ledelse sideløbende med sit job som energiansvarlig og projektleder hos en mellemstor rådgivervirksomhed. Hun har siden 2015 fungeret som leder med personaleansvar først som gruppeleder og senest som afdelingsleder for et større team.

 

Profilen er generalist og brænder for processen frem for at dykke ned i fagligheden. Hun har tidligere fungeret som specialist indenfor indeklima, ventilation og energi. Hun er desuden en stærk projektleder og har også lavet bygherrerådgivning. Hendes kernekompetencer er forretningsforståelse, proces og strategier som fx udvikling af bæredygtighedsstrategi for en kunde. Hendes lederkompetencer er primært baseret på den nære ledelse internt i organisationen. Hvor hun har haft ansvar for MU-Samtaler, hyre/fyre og medarbejdernes motivation i jobbet. Hun er god til at uddelegere ansvar og sætte rammerne for et spændende job for sine medarbejdere.

 

Med denne profil får du en person ind som er enormt positiv, smilende, kan ’fylde’ i rummet og sprede godt humør. Hun rusker lidt op i tingene ved at stille de ’dumme spørgsmål’ og ikke blot gøre som vi plejer. Hun er opmærksom på sine kollegaer både faglig og menneskeligt, fordi hun har en naturlig nysgerrighed.

 

Resultater opnået i karrieren: 

 • Sideløbende med sin rolle som gruppeleder har hun fungeret som problemknuser på 4 store/komplekse projekter samtidig som var kørt helt af sporet. Hun fik ansvar for at få rettet op på projekterne og endte med succes på både økonomi, tid og kvalitet på alle 4 projekter. Hun kørte lean på projektet og dykkede helt ned i detaljen med tidsplanen. Hun opnåede succes i projekterne fordi hun kaster sig ud i det og tiltro til sit team. Hun uddelegerer ansvar og ejerskab til medarbejderne og tager et dagligt statusmøde på 15 min. Hvor de koordinerer og vidensdeler.
 • Profilen har fungeret som forandringsagent i forbindelse med opkøb. Hun har gennem kommunikation og fokus på mulighederne og positive værdier fået indarbejdet kulturforskellen så begge favnes. Hun går foran som det gode eksempel og smitter med det. Hun sørger for at være på forkant med situationen og lige vide lidt mere så hun kan afhjælpe frustrationer omkring forandring i teamet. - Hun har sat fokus på udvikling af teamet og generelt højnet niveauet indenfor projektledelse og den sat fokus på den generelle trivsel, som nåede et lavpunkt ved opkøb, og nu er folk blevet glade for at gå på arbejde igen.
 • Profilen har ambitioner for den enkelte medarbejder og hjælper dem til at sætte retning på deres karriere som både matcher deres profil og virksomhedens behov. Fx havde hun en teknisk designer som ønskede at blive arbejdsmiljø koordinator hvor profilen så et væsentligt større potentiel i at udvikle medarbejderen indenfor ikt-ledelse. Profilen havde en gruppeleder som ikke fungerede som gruppeleder og hvor hun profilen formåede at få skriftet spor for medarbejderen over i en projektleder rolle. Begge medarbejdere er langt mere glade i jobbet i dag.
 • Profilen formår at lukke salget af idet hun kan gøre dialogen konkret. Hun lukkede f.eks. en aftale ind med en bygge- og boligadministrationsvirksomhed til udvikling af deres bæredygtighedsstrategi og efterfølgende rammeaftale på deres byggeri.

 

Karrieredrømme
Profilen ønsker et job hvor hun får indflydelse på forretningen og udvikling af organisationen. Hun brænder for at arbejde med ledelse, markedsansvar, forretningsstrategier. Hendes drømmejob åbner op for muligheden for at udvikle sig og udnytte hendes store energi og drive. En rolle hvor hun både har et markeds- eller ledelsesansvar kombineret med et virke ind i projekterne som fx projektleder, rådgiver indenfor energi eller bygherrerådgiver kunne også være interessant.


Send forespørgsel

FASTANSÆTTELSE

 

Mobilitet

50 – 75 km
PROFILREKRUTTERING

Uddannelse

Bygningsingeniør

Nuværende fagområde

Entrepriseleder

ID-nummer 002461

Profil
 • 2 års arbejdserfaring
 • Midtjylland

Speciale
 • Anlæg
 • Beton
 • Bro-konstruktioner
 • Byggeledelse
 • Byggepladstilsyn
 • Dokumentation
 • KS
 • Kvalitetssikring
 • Rådgivning
Superbruger
IT-kompetencer

Beskrivelse af kandidaten

Kandidaten er uddannet byggeteknisk ingeniør i 2014 med speciale i anlægsteknik og fundering og har en baggrund som tømrer. Han har både under sin uddannelse og efterfølgende været ansat hos en af de største entreprenørvirksomheder i Danmark. Her sidder han i dag som entrepriseleder/projektingeniør på infrastrukturprojekter og sørger for, at projekterne bliver koordineret bedst muligt, så de når i mål til aftalt tid og med økonomien og kvalitet for øje.

 

Profilen har bl.a. skabt følgende resultater i sin karriere:

 • Han har som entrepriseleder taget det fulde ansvar for koordinering af flytning af bro. De involverede parter omhandlede bl.a. en tysk partner og firmaets egen beregningsafdeling og tilsynsførende. At skubbe broen omhandlede bl.a. folk, der skulle skubbe broen, folk der skulle lave konsoller og nogle skulle udarbejde beregningerne.
 • Udfordringen var her, at der kun var kort tid til at få flyttet broen og det skulle derfor lykkes i første forsøg. Profilen fandt her ud af, at der skulle en om-projektering til, så broen fik de rette forhold. Profilen sidder i dag med et større projekt på Sjælland, hvor han har dialogen med alle parter. De to projektchefer er stoppet i den afsluttende fase af projektet, så han styrer processen med 20 mand under sig og en formand. Han har dog en divisionsdirektør, der er med på sidelinjen, såfremt det bliver nødvendigt.

 

Karrieredrømme
Som person brænder kandidaten for den udførende part. Han tager ansvar fra start til slut og er ærlig i sin kommunikation, hvis han kan se potentielle udfordringer. Med en baggrund som tømrer og sin ingeniørtekniske viden ser han netop udfordringer før de opstår på projektet. Kandidaten har det bedst med, at man bruger sin sunde fornuft, når man er på byggepladsen og kan lide den tætte dialog med rådgiveren igennem projektet. Profilen brænder for at arbejde på større projekter, hvor der er et team omkring projekterne. På trods af, at hans erfaring er fra infrastrukturområdet, vil han gerne udfordres på byggeriets udførende faser. Han er løsningsorienteret og motiveres af at finde den rette løsning på de udfordringer, der naturligt opstår på størstedelen af projekterne. Entrepriseledelse motiverer stadig kandidaten og på den lange bane vil projektledelse og projektstyring udgøre den naturlige del af hans karrierevej. 


Send forespørgsel

FASTANSÆTTELSE

 

Mobilitet

25 – 50 km
PROFILREKRUTTERING

Uddannelse

Bygningsingeniør

Nuværende fagområde

Projektleder

ID-nummer 002434

Profil
 • 33 års arbejdserfaring
 • Syddanmark

Speciale
 • Byggeledelse
 • Bærende konstruktioner
 • Kvalitetssikring
 • Projektledelse
 • Renovering
 • Tilbudsgivning
Superbruger
IT-kompetencer

Beskrivelse af kandidaten

Profilen er uddannet bygningsingeniør i 1983 og har lige siden arbejdet i rådgiverbranchen. Profilen har stor erfaring med rådgivning af alle typer af byggerier – særligt svømmebadsbyggerier med strategisk projektledelse i store komplekse renoveringsprojekter. Profilen har desuden udført mange syn- og skønssager.

 

Hans kernekompetencer ligger blandt andet inden for:

 • Salg via et meget stort netværk – særligt fra profilens kendskab og renomé i Svømmebadsbranchen.
 • Tilbudsgivning – særligt på komplekse renoveringssager – med et godt købmandsskab.
 • Projekterings- og projektledelse.
 • Byggeledelse og fagtilsyn, hvis behov på de mindre sager.
 • Bygningssyn / tilstandsvurdering med økonomisk total-budgettering for kommende projektudbud.
 • Bærende konstruktioner, herunder også kvalitetssikring og granskning.
 • Bygningsfysik og multifagligt design via stor generel tværfaglig viden.

 

Som person er han passioneret omkring sit arbejde, og sparrer gerne med andre kollegaer for at få løst opgaven optimalt. Han bor med sin kone, og fritiden nyder han som meget aktiv medlem i flere foreninger.

 

Karrieredrømme
Kandidaten er ambitiøs og vil gerne fortsætte med at udvikle sig, så han motiveres naturligt af spændende og udfordrende opgaver i en virksomhed. Dette hvor hans faglige kompetencer kan komme i spil, og hvor kandidaten kan få en bred faglig sparring og blive udfordret på alle fag. Det er vigtigt for ham at blive en del af et meget stort fagligt internt netværk. Kandidaten trives med at dele ud af sin viden og tager gerne ansvar. Rent opgavemæssigt vil han gerne sidde med projektstyring / projektledelse – gerne på projekter med anlægsbudget op til ca. 100 mio. kr. Projekterne må også meget gerne være teknisk udfordrende syns- og skønsopgaver.


Send forespørgsel

FASTANSÆTTELSE

 

Mobilitet

50 – 75 km
RENT A BRAIN

Uddannelse

Bygningskonstruktør

Nuværende fagområde

Bygherrerådgiver

ID-nummer 004500

Profil
 • 21 års arbejdserfaring
 • Hovedstaden

Speciale
 • Tilsyn
 • Rådgivning
 • Projektledelse
 • Offentligt byggeri
 • Økonomistyring
 • Kundekontakt
 • Kvalitetsstyring
 • Fagledelse
 • Byggeledelse
 • Byggepladstilsyn
Superbruger
 • MS-Office
IT-kompetencer
 • Dalux
 • AutoCAD

Beskrivelse af kandidaten

Konsulenten har gennem sine 21 år i byggebranchen været en drivkraft på byggepladsen, der med sikker og fast hånd har ført projekter sikkert i mål med stærke resultater til følge. Projekterne har været af en størrelsesorden fra ca. 1 mio. og op til ca. 1 mia. kr. Konsulenten har i flere år siddet på entreprenørsiden, hvor alle projekter, som konsulenten har været på, har haft en positiv bundlinje og de fleste med en DB omkring de 10%. Konsulenten har endvidere mangeårige erfaring fra rådgiver- og bygherresiden, hvor konsulenten i rollen som bygherrerådgiver udelukkende har haft tilfredse kunder.

 

Konsulenten har en uddannelsesmæssig baggrund som bygningskonstruktør fra 1996. Konsulenten har siden 2005 fungeret som freelancer og har siden løst både korte og længerevarende opgaver og projekter. Konsulenten har gennem hele sin karriere været en efterspurgt profil, der er blevet hentet ind på baggrund af et tidligere positivt samarbejde eller efter anbefalinger fra andre.

 

Konsulenten har bl.a. skabt resultater som:

 • Hovedbyggeleder på fængsel med en fagentreprise på +500 mio. kr., hvor konsulenten som ansat af rådgiver har haft det overordnede ansvar for produktionen på en byggeplads med 600 fagfolk. Konsulenten har endvidere selv haft byggeledelsen af aptering og installationer. Projektchefen fra rådgiver har udtalt, konsulenten har haft en yderst afgørende rolle i, at projektet er kommet i mål, og at han meget gerne vil ansætte konsulenten igen.
 • Bygherrerådgiver på prestigefyldt hovedkontor med en fagentreprise på ca. 500 mio. kr., hvor konsulenten var ansat af bygherren på projektet. Konsulenten var problemløser mellem entreprenør og køber af bygningen. Konsulenten bidrog til, at der blev afleveret til tiden, og at økonomien blev overholdt. Konsulenten kørte efterfølgende en sag mod entreprenøren, der faldt ud til bygherrens fordel.
 • Hovedbyggeleder på opførelse af nyt laboratorium udført i fagentreprise til en samlet sum på +500 mio. kr. Konsulenten var ansat af rådgiver og var hovedbyggeleder under projekteringen samt opstart på sagen. Sagen blev gennemført tilfredsstillende med overholdelse af tidsplanen.
 • Bygherrerådgiver på udvikling, renovering og indretning af adskillige kontormiljøer fra ca. 1 mio. og op til 45 mio. kr. Konsulenten har haft kontakt til lejer og siddet i roller som projekteringsleder, projektleder og hovedbyggeleder.
 • Projektleder og hovedbyggeleder for entreprenør på renovering af bygninger til butikscenter med en fagentreprise på ca. 120 mio. kr. Projektet blev afleveret til tiden og underskud blev vendt til overskud for entreprenøren med DB2 på ca. 20%.

 

Konsulenten er en løsningsorienteret og kreativ profil, der formår at tænke alternative løsninger. Konsulenten vægter det menneskelige aspekt i projektledelse højt, og han er dygtig til at finde de gode løsninger, der favner både de projektmæssige og menneskelige udfordringer i et projekt. Konsulenten stiller høje krav til sine omgivelser, hvilket konsulenten gerne lader komme til udtryk, men på en måde, hvor der sikres et solidt og kontinuerligt samarbejde blandt alle involverede parter. Konsulenten er grundig og detaljeret i sin opfølgning for at sikre den høje kvalitet hele vejen rundt i et projekt.


Send forespørgsel

KONSULENT

 

Mobilitet

75 – 100 km
PROFILREKRUTTERING

Uddannelse

Bygningskonstruktør

Nuværende fagområde

Bygherrerådgiver

ID-nummer 004488

Profil
 • 10 års arbejdserfaring
 • Hovedstaden

Speciale
 • Byggeledelse
 • Kommunikation
 • Projektledelse
 • Salg
Superbruger
IT-kompetencer
 • MS-Office

Beskrivelse af kandidaten

Profilen er uddannet bygningskonstruktør fra 2007. Profilen har derudover flere lederuddannelser bag sig fra Forsvaret. Ydermere har profilen taget et hav af efteruddannelser, herunder blandt andet inden for Forhandlingsteknik, projektledelse, procesledelse, udbud, forhandling, sikkerhed og arbejdsmiljø.

 

Profilen har 10 års erfaring fra rådgiverbranchen, hvor vedkommende har arbejdet som projektleder, projektchef, bygherrerådgiver og markedsansvarlig. Profilen har tidligere været officer i Forsvaret hvor han har bestridt flere ledelsesstillinger i både nationalt og internationalt regi. Profilen er stærk inden for følgende områder: Nøglekundeansvar, salg, markedsudvikling, projekt- og projekteringsledelse, bygherrerådgivning, byggeledelse, kontraktforhandling, procesledelse, risikostyring, kommunikation og kvalitetsstyring. Projekterne som profilen har arbejdet med dækker over private og offentlige projekter – både bygge- og anlægsprojekter, herunder hospitaler, opgaver for udviklingsselskaber, institutioner, togstationer og boliger.

 

Profilen har i sin karriere blandt andet opnået følgende:

 • Sikret øget samarbejde med forretningens nøglekunder og taget styring på at styrke salgsarbejdet med nye kunder, bla. gennem implementering af nøglekundeprogrammer og salgsstrategi indenfor forskellige markedssegmenter.
 • Implementering af standardværktøjer til risiko- og økonomistyring i forbindelse med større tilbud.
 • Efter at have forhandlet kontrakter på plads har profilen efterfølgende sikret gode økonomiske resultater som projektleder, hvor honoraret på flere projekter er blevet løftet betydeligt og flere gange med 2-4 mio. kroner i tillægshonorar.
 • Byggeledelse og byggestyring på komplicerede projekter indenfor større anlægs - og byggeprojekter.
 • Har haft en afgørende rolle i forhold til at indføre og implementere et trivselsbarometer, hvor formålet var at højne trivslen. Trivselsbarometret har betydet at ledelsen har haft mulighed for at spotte potentielle trivselsudfordringer og handle på dem i samarbejde med medarbejderne.

 

Profilen trives i dialogen med mennesker og motiveres af at indgå i salgsdialoger, kontraktdialoger og kontraktforhandlinger. Profilen er god til at pleje relationer og har et stort netværk i branchen. Profilen opfattes af kolleger kunder og samarbejdspartnere som et professionelt, positivt og udadvendt menneske. Karrieredrømme: Profilen har en målsætning om at arbejde mere målrettet med ledelse, herunder linieledelse af mennesker og ledelse af større projekter. Et område som ligger meget naturligt i profilen og som vedkommende har arbejdet med i både forsvaret som officer og i sin tid i rådgiverbranchen.

 

Karrieredrømme
Mellemleder, projektchef, projektdirektør, hvor rollen er en kombination af ledelse af mennesker og projektorienterede opgaver. Det kunne også være en rolle med et salgsansvar og/eller et markedsansvar.


Send forespørgsel

FASTANSÆTTELSE

 

Mobilitet

25 – 50 km
PROFILREKRUTTERING

Uddannelse

Bygningskonstruktør

Nuværende fagområde

Projektleder

ID-nummer 004489

Profil
 • 5 års arbejdserfaring
 • Hovedstaden

Speciale
 • Bemandingsplanlægning
 • Kontraktforhandling
 • Kundekontakt
 • Personaleansvar
 • People management
 • Produktionsplanlægning
 • Projektledelse
 • Udvikling
Superbruger
IT-kompetencer

Beskrivelse af kandidaten

Profilen blev uddannet bygningskonstruktør i 2012, hvorefter profilen siden hen har arbejdet samme sted. Først som assistent i produktionsafdelingen, dernæst projektleder og har det seneste halvandet år sideløbende fungeret som souschef. Projekttyperne har været overfladebehandling i forbindelse med renovering af kraftværker, forbrændingsanlæg, olietanke ol., hovedsageligt beliggende i Norge og Sverige samt andre lande i Europa.

 

Som projektleder har profilen ansvaret for tid, økonomi og ressourcer på projekterne, hvor der især har været fokus på optimering af tid, da det er omkostningsfuldt for kraftværkerne at lukke driften ned i en renoveringsproces. Derudover kræver det et struktureret øje når det gælder koordinering af under entreprenører på projekterne, grundet geografiske udfordringer. Som souschef varetager profilen produktionschefens opgaver når denne er fraværende, hvilket bl.a. betyder ansvar for aftaler og kontrakter med under entreprenør, personaleledelse og lønforhandlinger ved både ny ansættelser og årlige lønsamtaler.

 

Profilen har bl.a. skabt følgende resultater:

 • Grundet det store fokus på tid på projekterne, har profilen i samarbejde med en kollega lavet et planlægningsværktøj, med henblik på at gøre planlægningen mere fleksibel. Værktøjet har skabt et bedre overblik over ressourcer, for på den måde bedre at kunne rykke ressourcer til projekter, som kræver ekstra bemanding. Værktøjet blev tegnet og udviklet af profilen og kollegaen, hvorefter en IT kyndig kodede det i Excel.
 • Profilen kører mange projekter samtidig, hvilket giver nogle udfordringer, da de ofte er meget langt væk. Især svenske projekter kan give udfordringer grundet en anden arbejdskultur samt logistiske udfordringer i forbindelse med koordinering og fragt af grej. Dog er det altid lykkedes at komme i mål, hvor der kun i enkelte tilfælde har været få overtidstimer
 • Profilen er ambitiøs og har gennem sin karriere på 5 år ”arbejdet sig op” og påtaget sig mere og mere ansvar, hvilket har givet profilen gode projektledelsesegenskaber i form af procesledelse med fokus på mennesket.

 

Karrieredrømme
Profilen er særlig passioneret omkring projekt- og personaleledelse, hvor profilen kan bidrage med sit skarpe overblik samt struktureret tilgang. Profilens kernekompetencer er tidsstyring, koordinering af ressourcer/under entreprenører og procesoptimering. Derfor vil en stilling som projektleder hos en entreprenør eller rådgiver, hvor der er gode udviklingsmuligheder være særlig interessant.


Send forespørgsel

FASTANSÆTTELSE

 

Mobilitet

0 – 25 km
PROFILREKRUTTERING

Uddannelse

Bygningskonstruktør

Nuværende fagområde

Projektleder

ID-nummer 004510

Profil
 • 6 års arbejdserfaring
 • Hovedstaden

Speciale
 • Drift
 • Projektledelse
 • Byggeledelse
 • Drift & vedligehold
 • Dokumentation
 • IKT-ledelse
 • Kundekontakt
 • Offentlige rum
 • Projekt Planlægning
 • Projektgennemførelse
 • Renovering
 • Udbudsmateriale
Superbruger
 • Byggeweb
 • MS-Office
 • MainManager
IT-kompetencer
 • Builddesk
 • MainManager
 • Revit
 • Revit Architecture
 • Photoshop

Beskrivelse af kandidaten

Profilen varetager funktionen som Bygningskonstruktør og Tekniker hos en bygherre. Profilen blev færdiguddannet bygningskonstruktør i begyndelsen af 2011 og har sidenhen suppleret med en IKT lederuddannelse inden for byggeri. I sit nuværende hverv har profilen primært fokus på drifts- og vedligeholdelsesprojekter, men har også gennemført enkelte renoveringsprojekter.

 

Profilens primære fokus er:

 • Indhentning af tilbud
 • Koordinering af entrepriser og opgaver
 • Bygge- og projektledelse
 • Varetage dialogen med håndværkerne (og er i øvrigt håndværkernes foretrukne samarbejdspartner på grund af profilens imødekommenhed og pondus)
 • Tilsyn
 • Dokumentation
 • Brugerinddragelse

 

Profilen er meget struktureret i forhold til at gennemføre sine sagsforløb. I sit team er hun endvidere økonomiansvarlig og besidder herunder også det overordnede ansvar for at regulere projektledernes økonomi. Profilen har tidligere været beskæftiget med undervisning og rådgivning i en byggeteknisk softwarevirksomhed, og med sin stærke IT-tekniske viden er hun på forkant med de lovmæssige krav, der stilles til digitalt byggeri. I sit nuværende job er profilen derfor også ansvarlig for at føre kvalitetssikring i virksomhedens tekniske programmer og bærer titlen IKT-leder.

 

Profilen har bl.a. skabt følgende resultater:

 • I sin nuværende funktion overtog profilen, som projektleder, et meget kompliceret og ustruktureret bolig- og erhvervs- projekt, der haltede. Profilen fik imidlertid systematiseret projektet ved at uddelegere opgaver og ansvar og fulgt op på de eksisterende uvisheder. Det ledte til en meget tilfreds ledelse, som gav udtryk for, at det var første gang, en medarbejder havde håndteret et projekt af den kaliber på et så tilfredsstillende niveau.
 • På et andet projekt har kandidaten implementeret en gennemarbejdet IKT-beskrivelse til byggesager hos virksomheden, hvilket har sikret opfyldte IKT-krav, ensartethed og et styrket samarbejde på tværs af afdelingerne.

 

Karrieredrømme
Kandidaten ser sig selv i en rolle som projektleder eller byggeleder primært på entreprenørsiden. Hun har et ønske om at arbejde med renoveringsprojekter – herunder istandsættelse, ombygning, vedligeholdelse af bygninger og facaderenovering. Profilen trives i rollen som koordinator, hvor hun skal strukturere projektets forskellige faser og sikre tid, økonomi og kvalitet. Hun vil fortsat gerne have kontakten med håndværkere, indhente tilbud og sikre brugerinddragelsen i projektet.


Send forespørgsel

FASTANSÆTTELSE

 

Mobilitet

0 – 25 km
PROFILREKRUTTERING

Uddannelse

Bygningskonstruktør

Nuværende fagområde

Projektchef

ID-nummer 004517

Profil
 • 12 års arbejdserfaring
 • Sjælland

Speciale
 • Projektledelse
 • Procesoptimering
 • Projektgennemførelse
 • Trobleshooting
 • Tidsstyring
 • Økonomistyring
 • Kvalitetssikring
 • Kontraktforhandling
 • Kommunikation
Superbruger
IT-kompetencer
 • AutoCAD
 • Solibri

Beskrivelse af kandidaten

Profilen er uddannet bygningskonstruktør og har suppleret sin uddannelse med flere lederkurser, herunder PRINCE2. De seneste 10+ år har profilen arbejdet hos storeentreprenør- og udviklingsvirksomheder, hvoraf de senest 4 år som projektchef. Samtlige af de projekter som profilen har arbejdet på er gennemført til tiden, til prisen og til den aftalte kvalitet.

 

Karakteristisk ved profilens person er en underspillet humor, der bringer en god stemning på teamet. Profilen tager de nødvendige konflikter, men bevarer fortsat den gode relation.

 

Profilen har arbejdet med projekter af omfang mellem 100 – 500. mio DKK og inden for erhverv-, sundhed-, undervisning- og boligprojekter.

 

Profilen har gennem sin karriere opnået en række resultater, herunder:

 • Realiseret et stort, komplekst og næsten umuligt projekt inden for rammerne. Projektet blev endda afleveret før tid og med et imponerende resultat. Alle partner involveret i projektet fik del i succesen. Dette er kendetegnende ved profilens ledelsesstil, hvor profilen ikke kæmper alene, men for at teamet som et hele og alle parter involveret i projektet bliver en succes
 • Været succesfuld ”troubleshooter” på komplicerede og konfliktramte projekter, hvor profilen har bragt projektet tilbage på sikker kurs i forhold til tidsplan, økonomi eller mægling mellem parter

 

Karrieredrømme
Profilen forestiller sig, at næste skridt bliver en stilling som projektdirektør eller projektchef, potentielt med personaleansvar, på udfordrende eller komplekse projekter/ forretningsområder med et stort selvstændigt ansvar i følgende brancher: arkitekt, bygherre, entreprenør eller rådgiver.


Geografi: Københavnsområdet. Alternativt i hele Danmark med mulighed for fleksibilitet i form af hjemmearbejdsdage.


Send forespørgsel

FASTANSÆTTELSE

 

Mobilitet

Villig til at flytte
PROFILREKRUTTERING

Uddannelse

Civilingeniør

Nuværende fagområde

Energi

ID-nummer 004513

Profil
 • 3 års arbejdserfaring
 • Midtjylland

Speciale
 • 3D-modellering
 • Klimatilpasning
 • Ventilation
 • VVS installationer
 • Modellering
 • Indeklima
 • Fagtilsyn
 • Projektering
 • Rådgivning
 • Dimensionering
 • Energi
Superbruger
 • BSim
 • Rhino
 • Velux Visualizer
 • Grasshopper 3D
IT-kompetencer
 • Revit
 • Revit MEP (Ventilation)

Beskrivelse af kandidaten

Profilen er uddannet civilingeniør inden for VVS, energi og indeklima og har 3 års erfaring med projektering fra rådgiverbranchen. Han er fungerende fagingeniør og har i sit nuværende job ansvar for VVS og ventilation, hvor han projekterer og dimensionerer. Profilens kernekompetencer ligger indenfor indeklima og energi, og han er særligt stærk inden for 3D-modellering ved parametriske energi- og indeklima analyser i den tidlige designfase.

 

Profilen har arbejdet med alle projektfaser, hvilket tæller både dispositionsforslag, forprojekt, myndighedsprojekt og hovedprojekt. Hans primære fokusområde er varmesystemer, hvorfor han udregner varmetab på bygninger og dimensionerer varmeanlæg. I forhold til ventilation laver profilen analyser af indeklimaet og dimensionerer hele ventilationssystemet og løser herunder komplekse føringsveje.

 

Profilen er af sine kolleger kendt for at have et stort overblik, tænke fremad i forhold til projektet og for at være meget detaljeret i sin arbejdsgang. Fra sit job har han også erfaring med bygherrerådgivning. Her varetager profilen kvalitetssikring på det arbejde som bygherres primære rådgiver har udført, og herefter fører han dialogen med omtalte i forhold til at nå frem til sikker og holdbar løsning. Endeligt fører profilen tilsyn under udførelsen af byggeriet.

 

Resultater opnået i karrieren

 • På et stort og meget komplekst projekt havde profilen ansvar for at omlægge varmeforsyningen fra damp til fjernvarme, hvilket blev løst rigtig godt. Profilen har endvidere flere succesfulde indeklimaanalyser i bagagen og kunder, der vender tilbage med nye opgaver på baggrund af tidligere tilfredsstillende resultater.
 • Profilen har deltaget i flere skolerenoveringer, hvor indeklimaet har været i fokus. Dette har stillet store krav til udførelsen af ventilationsanlæggene, som profilen har været ansvarlig for at udvikle.

 

Karrieredrømme
Profilen er særligt motiveret for at arbejde med den tidlige design- og konkurrencefase med de indledende analyser, i hvilken han også har specialiseret sig. Han stortrives, når han ved hjælp af 3D-værktøjer arbejder med simulering af indeklima, og han har det godt med at fordybe sig i projektet for at finde ind til kernen af problemet. På sigt stiler han efter en ren specialistrolle, hvor han kan få lov til at arbejde med bæredygtighed ved den seneste udvikling i 3D-modellering – herunder parametrisk design – som kan være med til at kalkulere og kortlægge bygningsenergi og indeklima med høj detaljeringsniveau. Endeligt er han glad for den direkte kontakt til kunderne, hvilket, han mener, også skal være til stede for, at de modtager den bedste rådgivning.


Send forespørgsel

FASTANSÆTTELSE

 

Mobilitet

0 – 25 km
PROFILREKRUTTERING

Uddannelse

Civilingeniør

Nuværende fagområde

Projektleder

ID-nummer 004496

Profil
 • 10 års arbejdserfaring
 • Sjælland

Speciale
 • Ventilation
 • VVS installationer
 • CTS
 • Energi
Superbruger
 • MS Project
 • Texas
 • MS-Office
IT-kompetencer
 • AutoCAD
 • MS-Office
 • MS Project

Beskrivelse af kandidaten

Med en baggrund som diplomingeniør og 10 års erfaring inden for byggebranchen varetager profilen en funktion som projektleder og bygherrerådgiver med fokus på VVS og energioptimering. I rollen som bygherrerådgiver indtræder profilen i et helikopterperspektiv, hvor han har styring med hele projektet oppefra. Hans primære rolle er at sikre bevillinger til projekter fra kunden og sørge for at følge den handlingsplan, som er aftalt med bygherren. Kandidaten har derfor en stor rolle i hele fremdriften på de planlagte projekter. Her er projektledelse, tidsstyring, ressourcer og økonomi et væsentligt fokusområde.

 

Ydermere har kandidaten tidligere siddet i en Key Account-funktion med fokus på servicering af kunder og høj kundetilfredshed. I projektlederrollen har profilen ansvaret for at lede et mindre team. Formålet er at stille hold og uddelegere opgaver i forhold til det enkelte energioptimeringsprojekt. Kandidaten har således ansvar for, at teamet når succesfuldt i mål med de planlagte opgaver samt fokus på tid, økonomi og ressourcer. Dette planlægger han ud fra en meget systematisk og struktureret tilgang til projekterne, som primært tæller ombygninger og tilbygninger. Endvidere sørger han for at indgå entrepriseaftaler med relevante entreprenører.

 

Profilen har bl.a. skabt følgende resultater i sin karriere:

 • Profilen er en rigtig igangsætter, der har formået at søsætte samtlige projekter i pipelinen og fulgt dem succesfuldt til dørs. Med udgangspunkt i hans proaktive indsatser, effektivitet og struktur på sagerne, har han formået at fakturere for dobbelt så meget som forventet. Dette bidrager til, at profilen har opnået stor ros og tillid hos sin nuværende arbejdsgiver, som er yderst tryg ved kandidaten og det ansvar, der er pålagt ham. Han har gang på gang bevist sit store overblik og sine evner til at skabe yderst tilfredsstillende resultater, hvilket også har sikret en kæmpe fremdrift for hele det team, hvori kandidaten indgår.
 • Profilen har tidligere arbejdet med opstart af store sundhedsfaglige projekter. I denne forbindelse var han med til at udvikle et koncept, som blev et generelt redskab, der kunne anvendes i de forskellige projektopstartsfaser, og som i høj grad sikrede tidsoptimering af processerne. Med sine meget strukturerede egenskaber var det helt naturligt for ledelsen, at kandidaten fik en central rolle i udvikling af konceptet, der udviste flotte økonomiske resultater. Endvidere skabte det en meget stabil afdeling, der havde ry for at levere høj kvalitet på projekterne.

 

Karrieredrømme
Kandidaten stortrives når han får tildelt en stor grad af ansvar for projektet. Fremadrettet ser han sig selv i en funktion som bygherrerådgiver, eller i en Key Account-rolle, hvor han i høj grad kan få lov til at fokusere på kunden, varetage dennes interesse og yde en høj service. Endeligt motiveres han af ledelsesansvar. Han føler sig i sit rette element, når han ved hjælp af en inddragende, anerkendende og motiverende ledelsestilgang kan styre og lede sit team i en sådan retning, at projekterne færdiggøres i høj kvalitet og til et yderst tilfredsstillende resultat for kunden.


Send forespørgsel

FASTANSÆTTELSE

 

Mobilitet

50 – 75 km
PROFILREKRUTTERING

Uddannelse

Civilingeniør

Nuværende fagområde

Konstruktionsingeniør

ID-nummer 004507

Profil
 • 9 års arbejdserfaring
 • Syddanmark

Speciale
 • Bærende konstruktioner
 • Konstruktion (3D)
 • Konstruktioner
 • Projektering
Superbruger
IT-kompetencer
 • Revit Structure
 • Robot
 • AutoCAD

Beskrivelse af kandidaten

Profilen er uddannet civilingeniør, bygningsretningen i 2008. Profilen har siden endt uddannelse arbejdet som konstruktionsingeniør hos store rådgivende ingeniørvirksomheder. Profilens faglige fokus er på det konstruktionsmæssige, herunder en bred vifte af projekter og elementer af bærende konstruktioner og materialer. Projekterne varierer bl.a. fra nybyg til renovering af boliger, institutioner, kontorer og sundhedscentre.

 

Som konstruktionsingeniør har profilen det sidste 1,5 år siddet på et stort og kompliceret projekt med en byggesum på + 1 mia. kroner, hvor han har været med til projektering og koordinering på et delelement af projektet. Kandidaten ønsker fortsat fagligt at blive udfordret og udviklet endnu mere, og derfor er intern kvalitetssikring og sparring også et vigtigt element for kandidaten. Kandidaten vil gerne arbejde i teams, hvor opgaverne både består af ”klassiske” byggerier, men med en variation i opgaverne, som fagligt er udfordrende.

 

Kandidaten brænder for at bevare sin faglighed samt en yderliggere specialisering, men på sigt kunne projektledelse sagtens også være en mulighed. Profilen er resultatorienteret og kvalitetsbevidst, hvilket hans tydelige resultater også afspejler – særligt ift. at nå i mål med sine projekter til rette tid, økonomi og kvalitet. Som person er han arbejdsom, sparrer gerne med andre kollegaer og forsøger at få løst opgaven, der ligger foran sig.

 

Karrieredrømme
Kandidaten motiveres af spændende og udfordrende opgaver i en virksomhed, hvor dennes faglige kompetencer kan komme i spil, og hvor kandidaten kan arbejde med en god variation af projekter samt fagligt få sparring og blive udfordret, og hvor han ikke mindst kan være med til at gøre en forskel.


Send forespørgsel

FASTANSÆTTELSE

 

Mobilitet

100 – 125 km
PROFILREKRUTTERING

Uddannelse

Civilingeniør

Nuværende fagområde

Projektleder

ID-nummer 002433

Profil
 • 11 års arbejdserfaring
 • Midtjylland

Speciale
 • Bemandingsplanlægning
 • Byggeledelse
 • Kommunikation
 • Projektledelse
 • Rådgivning
 • Økonomistyring
Superbruger
IT-kompetencer
 • AutoCAD
 • Revit

Beskrivelse af kandidaten

Profilen er uddannet civilingeniør med speciale i byggeledelse, og har efteruddannet sig med diverse kurser inden for bl.a. sikkerhed og arbejdsmiljø, udbudsret, PCB kursus osv. Profilen har 11 års erfaring som bygge-/projektleder og har ledet projekter op til 100 mio. kr., hvor han bl.a. har stået for projekteringsledelse, projektoptimering, kontraktforhandlinger, planlægning og koordinering af håndværkere, økonomistyring etc. Dertil har profilen stået for afholdelse af bygge- og bygherremøder samt intern budgetopfølgning og økonomirapportering. Profilen har qua sit virke oparbejdet en stor kontaktflade både i det private og det offentlige.

 

Profilen har i sin karriere bl.a. opnået følgende:

 • Alle projekter er gennemført med en gennemsnitlig dækningsgrad over det forventet. Et enkelt projekt gennemført som totalentreprise har opnået en dækningsgrad på over 18%.
 • Afleveret projekt før tid, trods 2 måneders forsinkelse i opstartsfasen – med stor ros fra bygherre.
 • Været en del af intern forretningsudvikling

 

Karrieredrømme
Profilen har et solidt ledelsesfundament og ønsker at bevæge sig over i personaleledelse, og få et endnu større ansvar. En stilling som teamleder eller afdelingsleder er særlig interessant. Profilen er gift og har 2 børn. Fritiden bliver bl.a. brugt på sport, udenlandsrejser og hjemlighygge.


Send forespørgsel

FASTANSÆTTELSE

 

Mobilitet

25 – 50 km
PROFILREKRUTTERING

Uddannelse

Diplomingeniør

Nuværende fagområde

Projektleder

ID-nummer 004493

Profil
 • 7 års arbejdserfaring
 • Hovedstaden

Speciale
 • Projektbeskrivelser
 • Projektgennemførelse
 • Projektledelse
 • Rådgivning
 • VVS installationer
 • Udvikling
Superbruger
IT-kompetencer

Beskrivelse af kandidaten

Profilen er uddannet diplomingeniør i 2010 inden for installationer og har sideløbende med sit studie arbejdet i et enkeltmandsfirma, hvor profilen forsatte på fuldtid efter endt uddannelse. Her har profilen projekteret huse, mindre byggerier (børnehaver, butikscentre), større udstykninger samt lavet energiberegninger.

 

Profilen projekterede VVS for typehusfirmaer og mindre entreprenører. Derudover opdyrkede profilen sin egen kundekreds, hvilket han bl.a. gjorde ved at banke døre ind og på messer. Profilen sidder i dag som projektleder hos en bygherre, hvor profilen har det overordnede ansvar for budgetterne, holder styr på de forskellige afdelinger, og sikrer at de får lavet de beskrivelser der skal laves, koordineret de forskellige enheder og at tiden bliver overholdt. Profilen højner et tværfagligt samarbejde, for at få alle med ombord på projekterne der køres, så korrekt vidensdeling samt optimering af driften og byggeprojekterne sikres.

 

Profilen har bl.a. skabt følgende resultater:

 • Profilen har udviklet og implementeret et nyt og mere dynamisk budgetsystem. Her har profilen i samarbejde med andre afdelinger udviklet et nyt budgetsystem, hvilket er mere fleksibelt i forhold til nemmere at kunne flytte allokeret ressourcer. Dvs. at førhen var budgetplanerne meget låst på enkelte afdelinger, men dette system allokere budgetter på et mere overordnet plan. Profilen har udfærdiget regnearket, som viser overskuelige kurver. Regnearkene er blevet til i samarbejde med øvrige afdelinger og deres inputs. Budgetsystemet er i gang med at blive implementeret, hvor profilen koordinere kurserne intern.
 • I forbindelse med udvikling af udvendige arealer, omlagde profilen budgetterne, i samarbejde med arkitekter. Her lavede profilen en konkret handlingsplan, og tænkte taktisk i forhold til de midler de havde til rådighed. Dette gjorde at ressourcer blev frigivet, som kunne bruges til fornyelse fremfor vedligehold. Dette resulterede i at de kunne igangsætte en i forvejen defineret udviklingsplan, som omhandlede hvordan ude arealer skulle se ud i fremtiden. Dog var der ikke afsat midler til at kunne realisere denne plan, men grundet profilens arbejde, kunne de bruge ressourcerne til at kunne realisere planen

 

Karrieredrømme
Profilen er motiveret af projektledelse, et sted, hvor der er mulighed for at bygge mere ansvar på sin faglige profil. Profilen vil gerne forsætte med overordnet projektledelse og ledelse af andre mennesker. Profilen er meget motiveret af at skabe et godt miljø, der højner motivation og udnytte potentialet til fulde ved at arbejde projektorienteret.


Send forespørgsel

FASTANSÆTTELSE

 

Mobilitet

0 – 25 km
RENT A BRAIN

Uddannelse

Diplomingeniør

Nuværende fagområde

Projektleder

ID-nummer 004511

Profil
 • 20 års arbejdserfaring
 • Midtjylland

Speciale
 • Tilbudsgivning
 • Strategiudvikling
 • Rådgivning
 • Projektledelse
 • Kvalitetssikring
 • Kontraktforhandling
 • Konceptudvikling / idegenerering
 • Procesoptimering
Superbruger
 • AutoPilot
 • MS-Office
IT-kompetencer
 • Bluebeem
 • Ludoc

Beskrivelse af kandidaten

Konsulenten har siden 2000 været en katalysator for udvikling og procesoptimering hos nogle af landets store rådgivende ingeniørfirmaer inden for projektledelse, kvalitetssikring, salg, og ledelse, som er det konsulenten brænder for. Konsulenten er garant for at løfte effektiviteten og kommunikationen på et projekt, i en afdeling eller i en organisation, hvor lønsomheden og samarbejdet forbedres internt og eksternt, og på sin egen facon bibringer ejerskab i processen. Konsulenten er uddannet diplomingeniør i 90’erne og arbejdede i starten af sin karriere med projektering af VVS-installationer. I 2016 tog konsulenten en diplomuddannelse i ledelse. Konsulenten har med succes de sidste 17 år varetaget roller som projektleder, projektchef, afdelingsleder, sektionsleder, IKT-leder, tilbuds- og kontraktansvarlig samt kvalitetschef.

 

Konsulenten har skabt stærke resultater som:

 • Tilbudsansvarlig, projekt- og projekteringsleder i rollen som totalrådgiver på et kommunalt kontorbyggeri inklusiv butikker og parkeringskælder i Norge med en anlægssum på omkring 250 mio. kr., hvor konsulenten desuden var fagansvarlig for alle installationer. Projektet blev leveret til tiden til stor tilfredshed for kunden. Konsulenten formåede at tjene en ekstra million på projektet ved at være skarp på at fakturere for ekstraarbejde. Projektet blev varetaget samtidig med en stilling som kvalitetschef.
 • Kvalitetschef for en organisation med 7 kontorer i Danmark med ansvar for udvikling og implementering af projektledelsesværktøjer, kvalitetshåndbog og kvalitetsstyringssystem efter ISO 9001. Der var stor variation i måden at arbejde med kvalitetssikring i afdelingerne, hvor konsulenten fik samlet ’best practice’ fra de forskellige afdelinger til én samlet løsning og ét fælles sprog. Løsningen blev med succes implementeret på tværs af organisationen, hvor konsulenten opstillede specifikke kvalitetsmål, der, som blev opnået år efter år.
 • Teamleder for 8 mand med personaleledelse og ressourcekoordinering. Med fokus på ressourceudligning og medarbejdernes kompetencer løftede konsulenten teamets udfakturering fra ca. 70% til 90% på et halvt år, bl.a. ved at opstille klare rammer for, hvordan der blev kontoret.
 • Tegnestuechef med personaleansvar for 24 ingeniører, konstruktører og installatører. Konsulenten har udviklet og implementeret en projekthåndbog, hvor projektstyring og kvalitetssikring hænger sammen, hvilket har medført en effektiviseret og mere jævn produktion med en forøget udfaktureringsgrad og forbedret bundlinje. Konsulenten har samtidig varetaget rollen som byggeleder på flere projekter

 

Konsulenten er enormt struktureret og har en meget analytisk tilgang, hvor konsulenten hurtigt kan forstå en situation og danne sig et overblik. Konsulenten kan med sin kreative tilgang udfordre status quo med fokus på win-win for alle involverede parter. Konsulenten bidrager med ordentlighed, høj morale og positivt humør i et samarbejde, og profilen vil derfor være en loyal konsulent, der med succes kan gennemføre et projekt.


Send forespørgsel

KONSULENT

 

Mobilitet

50 – 75 km
PROFILREKRUTTERING

Uddannelse

EL-ingeniør

Nuværende fagområde

Projektleder

ID-nummer 002442

Profil
 • 5 års arbejdserfaring
 • Fyn

Speciale
 • CTS
 • Tilsyn
 • Projektledelse
 • Installationer
 • Elinstallationer
Superbruger
 • Tilsyn
 • Projektledelse
 • Tekniske installationer
 • CTS
 • Elinstallationer
IT-kompetencer
 • ABB doc
 • DiaLux
 • NKTdoc
 • MathCAD

Beskrivelse af kandidaten

Profilen er uddannet elektriker i 2008 og har arbejdet to år som elektriker inden han videreuddannede sig til El-installatør i 2010. Profilen har efterfølgende arbejdet 5 år som EL-ingeniør og projektleder, hvor han har siddet med projektering og fagtilsyn i forbindelse med udarbejdelse af detail- og funktionsudbud samt projektledelse af tværfaglige installationsprojekter.

 

Profilen sidder nu som gruppeleder på EL-området, hvor han er ansvarlig for ressourcestyrring, afdelingens effektivitet i projektafviklingen samt bistår med faglig sparring og udvikling. Profilen har en bred erfaring inden EL-området, og har senest arbejdet med større boligbyggeri og varmeværk. Særligt dimensionering og projektering af hovedforsyningsanlæg og industriinstallationer er han yderst dygtig til.

 

Af nøglekvalifikationer kan bl.a. nævnes:

 • Tilsyn
 • Projektledelse
 • Tavleanlæg, forsyningsanlæg 04/10kV
 • Bygningsautomatik/CTS-anlæg
 • Sikringsanlæg
 • Nødforsyning/UPS-anlæg
 • Projektanalyse og ydelsesafgrænsning
 • Industri- og maskininstallationer

 

Profilen har i sin karriere bl.a. opnået følgende:
Han har med implementeringen af it-værktøjer (og undervisning i disse) hævet el-afdelingens kompetencer inden for dimensionering. Dette har efterfølgende medført øget effektivitet og samtidig sikret god dokumentation på dimensioneringen.

 

Profilen er dygtig til at analysere projekter i tilbud- eller opstartsfaser, således potentielle problemstillinger kan løses eller undgås. Dette både ift. teknik og afgrænsning af ydelser. Han tager ansvaret for projekterne, og går forrest når der skal ydes lidt ekstra. Som person er han god til at bevare overblikket og holde fokus på vigtige detaljer – han har et stort øje på både kvaliteten i arbejdet og medarbejdernes motivation. Profilen brænder for at arbejde med teknik og har høj faglig stolthed. Han er meget teknisk og deler gerne ud af sin viden og passion.

 

Karrieredrømme
Kandidaten er på udkig efter en mulighed som enten afdelingsleder af en EL-afdeling eller fagleder, som overordnet sikrer kvalitet og kompetencer i forbindelse med projekter. En anden karrierevej kunne være i en drifts- eller projekteringstilling hos en større entreprenør med fag/personaleledelse.


Send forespørgsel

FASTANSÆTTELSE

 

Mobilitet

50 – 75 km
PROFILREKRUTTERING

Uddannelse

Installationsingeniør

Nuværende fagområde

VVS-ingeniør

ID-nummer 004495

Profil
 • 10 års arbejdserfaring
 • Midtjylland

Speciale
 • VVS installationer
 • Ventilation
 • Projektering
Superbruger
 • Revit MEP
 • Be15
 • BSim
IT-kompetencer
 • AutoCAD
 • Be15
 • BSim
 • MS-Office
 • Revit MEP

Beskrivelse af kandidaten

Profilen er uddannet installationsingeniør i 2008. Profilen har de seneste knap 10 år arbejdet som projekterende VVS-ingeniør, hvor vedkommende har projekteret VVS- og ventilationsinstallationer til boliger, erhverv og institutioner inden for nybyggeri såvel som inden for renovering. Derudover har profilen stor erfaring med energiberegninger, indeklimasimuleringer og fagtilsyn.

 

Profilen er på det personlige plan en grundig, pålidelig, vedholdende, stabil, struktureret og tålmodig person. Profilen har følgende it-værktøjer i bagagen: BSim, Be15, Revit, Autocad og MS Office.

 

Profilen har i sin karriere blandt andet opnået anerkendelse for sin pragmatiske tilgange til løsning af projektering inden for VVS- og ventilationsområdet.

 

Karrieredrømme
Profilen ønsker fortsat at dygtiggøre sig inden for projektering, men ønsker samtidig at få et begyndende ansvar inden for projektledelse og/eller fagledelse, således at vedkommende får mere berøring med hele opgaven. Derudover vil profilen meget gerne være mentor, hvor vedkommende oplærer og sparrer med nyuddannede og yngre ingeniører inden for projektering. En arbejdsfordeling i en ny rolle kunne se således ud: 75% projektering, 10% fagansvar og 15% projektledelse og mentoring.


Send forespørgsel

FASTANSÆTTELSE

 

Mobilitet

0 – 25 km
RENT A BRAIN

Uddannelse

Projektleder

Nuværende fagområde

Projektleder

ID-nummer 002460

Profil
 • 23 års arbejdserfaring
 • Hovedstaden

Speciale
 • BIM
 • Byggeledelse
 • Elinstallationer
 • Fagledelse
 • Håndværksmæssig baggrund
 • Installationer
 • Økonomi
 • Økonomistyring
 • Projektledelse
 • Rådgivning
 • VVS installationer
Superbruger
 • MS-Office
IT-kompetencer
 • Revit
 • AutoCAD
 • NavisWorks
 • Calwin
 • Navision
 • C5
 • Solibri

Beskrivelse af kandidaten

Profilen har en bred erfaring som bl.a. entrepriseleder, produktionschef, projektleder, projektchef, facility manager og BIM/VDC konsulent. Sammen giver det 23 års erfaring i entreprenørverden. Profilens kernekompetencer er inden for bygge og anlæg og Facility management (teknikentrepriser, hovedentrepriser og totalentrepriser).

 

Profilen trives i et miljø med spændende og udfordrende opgaver og er passioneret fagligt af at gøre en forskel, ved at tjene penge på bundlinjen samt udvikle nye metoder og processer.

 

Profilen har bl.a. opnået følgende resultater:

 • Profilen har på 4 måneder vendt en afdeling fra at have et større minus på bundlinjen, til at have en meromsætning på 5 mio. kr. Dette har kunne lykkes gennem forskellige optimeringstiltag igangsat af profilen, og som stadig bliver brugt i dag.
 • Profilen var en af de første i Danmark til at beskæftige sig med BIM og VDC området, hvor han havde til opgave, at rådgive bygherren og driftansvarlige omkring det digitale byggeri ift. bygningsvedligeholdelse og tekniske installationer.

 

Profilen ønsker at kunne bidrage med sine gode lederegenskaber og stå i spidsen for spændende projekter som f.eks. bygherrerådgiver, projektchef eller facility manager. 


Send forespørgsel

KONSULENT

 

Mobilitet

25 – 50 km
RENT A BRAIN

Uddannelse

VVS installatør

Nuværende fagområde

Projektleder

ID-nummer 002453

Profil
 • 20 års arbejdserfaring
 • Midtjylland

Speciale
 • Byggeledelse
 • Kvalitetsstyring
 • Projektledelse
 • VVS installationer
 • Tilsyn
Superbruger
IT-kompetencer
 • MS-Office
 • Projektweb
 • Dalux
 • Calwin

Beskrivelse af kandidaten

Konsulenten har en uddannelsesmæssig baggrund som VVS-Rørsmed, VVS-tekniker og VVS-installatør. Konsulenten har siden 90'erne arbejdet hos teknik-entreprenører. Hans seneste ansættelsesforhold var hos en af landets største, hvor han har været ansat som projektleder og afdelingsleder på VVS-området. Konsulenten har blandt andet fungeret som projektansvarlig på nogle af de mest komplicerede VVS-projekter i landet.

 

Konsulenten arbejder ud fra principper om grundighed, ærlighed og økonomisk bevidsthed. Profilen stortrives i en rolle som projektleder, hvor han kan tage det økonomiske ansvar for projektet og se ind på optimeringsmuligheder for der igennem at skabe værdi for virksomheden. Konsulenten får i branchen ros for sin pålidelighed, faglighed, pragmatiske tilgang og er af flere blevet anbefalet som værende en skarp projektleder med økonomisk sans.

 

 

Konsulenten har bl.a. skabt følgende resultater:

 • Har afleveret mange projekter med tilfredsstillende eller meget tilfredsstillende resultater, hvor profilen har fået det maksimale ud af projekterne rent økonomisk og samtidig haft et godt samarbejde med kunderne samt de involverede rådgivere.
 • Konsulenten har eksempelvis været projektleder på Skejby Sygehus, hvor der blev opnået en større samlet margin på en væsentligt større omsætning end forventet. Konsulenten formåede i projektgranskning at opjustere indtjeningen med omkring 1 mio. kr.

 

Konsulenten er startet op som freelancer med det formål at hjælpe virksomheder med at nå helt i mål med projekterne på en god måde og derved skabe lønsomhed på projekterne. Konsulenten kan komme ind på et projekt fra start og sikre den helt rigtige retning, eller konsulenten kan komme ind hvis et projekt er ved at løbe af sporet. Uanset situationen og omstændighederne vil konsulenten hurtigt kunne sætte sig ind i projektet og skabe værdi. Konsulenten kan fungere som projektleder med det overordnede ansvar, og han kan sidde med mere afgrænsede ansvarsområder som kvalitetssikring, tilsyn eller generel opfølgning på VVS-projekter. Konsulenten vil dermed være et værdifuldt aktiv for både bygherrer, rådgivere og entreprenører.


Send forespørgsel

KONSULENT

 

Mobilitet

50 – 75 km
PROFILREKRUTTERING

Uddannelse

VVS installatør

Nuværende fagområde

VVS-beregner

ID-nummer 002432

Profil
 • 6 års arbejdserfaring
 • Midtjylland

Speciale
 • Beregning / Kalkulation
 • Kvalitetssikring
 • Tilbudsgivning
 • Ventilation
 • VVS installationer
Superbruger
IT-kompetencer

Beskrivelse af kandidaten

Profilen blev uddannet VVS-installatør i for 6 år siden og har derudover en baggrund som VVS montør. Desuden har han taget supplerende kurser inden for kloak, VVS-beregningsprogrammer og lovgivning. Profilen er ansat hos en stor entreprenør-virksomhed, hvor han arbejder på store byggeprojekter som varierer fra 3 mio. kr. til 30 mio. kr. i entreprisesum. Han har udover VVS-beregning erfaring med kalkulation på VVS, ventilation, køl og blik, skitseprojektering, drift & vedligehold, prissætning, udarbejdelse af tilbud samt kvalitetssikring.

 

Profilen har i sin karriere blandt andet opnået at vinde 1-2 store projekter på 10 – 20 mio. kr. om året

 

Karrieredrømme
Profilen motiveres af at vinde opgaver og derved beskæftige kolleger. Profilen efterspørger ledelse – enten i form af personaleledelse eller projektledelse - i roller hvor han kan udvikle sig selv og andre. Stillingsbetegnelser i VVS-virksomheder og entreprenørvirksomheder kunne være projektleder, projektchef eller teamleder. Stillingsbetegnelse hos rådgiver kunne være VVS-ingeniør/installatør. Ovenstående må gerne indeholde rejseaktivitet, men er ikke et must.


Send forespørgsel

FASTANSÆTTELSE

 

Mobilitet

25 – 50 km